ranking kont - logo serwisu

Wspólne konto bankowe: najważniejsze informacje

Wspólne konto bankowe jest rozwiązaniem skrojonym na potrzeby osób, które łączy wiele wspólnych cech. Wspólne konto jest więc często wybierane przez małżonków (tzw. konto małżeńskie), jednak aby założyć taki rachunek, wcale nie trzeba być w formalnym związku ze współwłaścicielem. Poznaj najważniejsze cechy konta dla dwojga i więcej osób.
artykuł na temat wspólnego konta bankowego
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Wspólne konto bankowe to rachunek, który pozwala co najmniej dwóm osobom na korzystanie z konta na równych uprawnieniach (poza nielicznymi tylko wyjątkami od reguły).
 • Współwłaściciele rachunku wspólnego nie muszą być ze sobą spokrewnieni.
 • Istotną kwestią, szczególnie w przypadku wspólnych rachunków bankowych, jest wysokość opłat związanych z korzystaniem z konta bankowego.
 • Wspólne konto można założyć przez internet lub w oddziale banku.

Wspólne konto bankowe - jak ono właściwie działa?

Wspólne konto bankowe działa na podobnej zasadzie jak rachunek indywidualny. Oczywista różnica wynika z faktu tego, kto do takiego konta ma dostęp i jaki jest jego zakres uprawnień. Czym więc różni się konto osobiste od konta wspólnego?

Konto osobiste to rachunek bankowy, z którego korzystać może tylko jedna osoba (właściciel rachunku). Pamiętaj, że w żadnym przypadku nie można udostępniać danych do konta indywidualnego innym osobom. Może to mieć przykre konsekwencje, włączając utratę wszystkich środków zgromadzonych na rachunku bez możliwości ich odzyskania.

Konto wspólne jest szczególnym rodzajem konta osobistego. Mogą z niego korzystać dwie lub więcej osób. Ważny jest fakt, że założyć wspólne konto bankowe mogą nie tylko małżonkowie, ale również pary, które przebywają w nieformalnym związku, członkowie rodziny, przyjaciele czy znajomi.

ikona rankingu

Załóż konto wspólne online

wypłat apremii ikona
Wskazówka

Otwórz konto jako rachunek indywidualny z premią na start, a następnie przekształcić je na konto wspólne.

ZOBACZ: Polecane Konta przez Internet »
AUTOPROMOCJA
ranking kont bankowych na rankingkont.pl - favicon

Jak korzystać ze wspólnego konta bankowego?

Istotną kwestią jest to, że każdy ze współwłaścicieli rachunku, posiada takie same prawa do korzystania ze środków zgromadzonych na koncie.

Inaczej mówiąc, każdy ze współposiadaczy rachunku, z konta wspólnego można korzystać w takim samym wymiarze jak ze zwykłego konta bankowego (rachunku indywidualnego).

Oczywista różnica wynika z faktu, że z konta wspólnego mogą korzystać co najmniej dwie osoby, podczas gdy do konta indywidualnego dostęp ma tylko jedna osoba (właściciel rachunku).

ikona strzałki

Uprawnienia współwłaścicieli rachunku

W praktyce oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli wspólnego konta bankowego może:

 • wpłacać pieniądze na konto (np. standardowo, z wykorzystaniem karty, a także dokonywać wpłaty bez karty z wykorzystaniem BLIK-a i aplikacji bankowej);
 • wypłacać pieniądze z konta (np. z wykorzystaniem karty do rachunku lub przez aplikację, przy użyciu kodu BLIK);
 • dokonywać przelewów z konta, a także realizować przelewy na telefon;
 • korzystać z bankowości elektronicznej, w tym wnioskować o inne produkty dostępne w ofercie banku;
 • płacić kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych oraz realizować płatności internetowe za zakupy w kraju i za granicą, a także dokonywać płatności bez karty (np. z wykorzystaniem BLIK-a albo Google Pay lub Apple Pay);
 • podejmować decyzje związane z posiadaniem wspólnego konta bankowego (także odnośnie do zamknięcia rachunku).

Zakres odpowiedzialności współposiadaczy rachunku definiuje to Ustawa prawo bankowe:

ikona nagłówka

Pojawiają się wyjątki od reguły

Co do zasady, współwłaściciele wspólnego konta bankowego mogą korzystać z rachunku w równym stopniu; mogą również samodzielnie podejmować decyzję odnośnie do dysponowania pełną pulą środków zgromadzonych na rachunku.

W szczególnych sytuacjach mogą jednak wystąpić wyjątki od tej reguły. Może tak się zdarzyć np. wtedy gdy:

 • Bank, w którym otwierane jest wspólne konto bankowe, w regulaminie umowy do rachunku stosuje inne zasady.
 • Konto wspólne jest otwierane przez małżeństwo, które ma spisaną intercyzę.
 • Właściciele rachunku dokonują niestandardowej operacji, np. chcą przekształcić wspólny rachunek bankowy w konto indywidualne.

W przypadku opisywanych sytuacji może być wymagana zgoda dwóch właścicieli rachunku lub prawa jednego właściciela mogą być ograniczone.

Kto może zostać współwłaścicielem konta bankowego?

Warto również rozumieć znaczenie tego, co kryje się pod pojęciem "współwłaściciel konta bankowego".

Przede wszystkim, współwłaściciele rachunku nie muszą być ze sobą spokrewnieni. Założyć konto wspólne, mogą więc małżonkowie, ale również np. dwie przyjaciółki czy koledzy ze studiów.

Obaj właściciele rachunku muszą jednak spełniać określone wymagania do założenia wspólnego rachunku:

 • osoby otwierające wspólne konto powinny mieć pełną zdolność do czynności prawnych (którą nabywa się w chwili osiągnięcia pełnoletności);
 • obaj właściciele muszą mieć status rezydenta podatkowego (a więc mają obowiązek płacenia podatków w Polsce).

W przypadku gdy jeden ze współwłaścicieli jest rezydentem podatkowym w innym kraju niż Polska lub gdy oboje posiadają rezydencję podatkową poza granicami Polski, o pomoc warto zwrócić się do konsultanta banku. Pracownik udzieli najbardziej aktualnych informacji i poinformuje o procedurach, jakie w tej - niestandardowej sytuacji - w wybranym banku obowiązują.

ikona nagłówka

Konto wspólne to często "konto dla dwojga". Ale nie zawsze

Kolejną istotną kwestią jest to, ile osób może założyć wspólne konto.

W kontekście wspólnego rachunku bankowego często pojawia się określenie "konto dla dwojga".

Wspólne konto bankowe konto rzeczywiście mogą założyć dwie osoby (np. małżonkowie), natomiast rachunek wspólny mogą też posiadać więcej niż 2 osoby.

Przepisy prawne nie definiują, ile osób może posiadać wspólne konto, odpowiedzi więc należy szukać w regulaminach rachunków bankowych.

ikona ramki

Wspólny rachunek w bankach: przykłady

 • Konto wspólne w Citibanku (z wyłączeniem konta osobistego CitiOne Direct) może być prowadzone wspólnie dla dwóch, trzech albo czterech osób, z zastrzeżeniem, że każdy z posiadaczy może mieć tylko jedno konto wspólne.
 • Santander Bank nie definiuje ile osób może posiadać wspólny rachunek - instytucja zaznacza tylko, że takie konto może założyć kilka osób.
 • Z kolei PKO BP na swojej stronie informuje, że konta wspólne są otwierane dla dwóch osób.

W każdym przypadku jest jednak mowa o najwyżej kilku osobach, dlatego założenie konta wspólnego nie będzie możliwe w przypadku większej grupy np. 20 osób.

Jak wybrać wspólne konto bankowe?

Oto czego mogłeś dowiedzieć się do tej pory:

 • czym jest wspólne konto bankowe,
 • jakie są prawa właścicieli rachunku,
 • kto może założyć wspólne konto bankowe.

Teraz warto przekonać się, jakie są cechy wspólnego konta bankowego, na które warto zwracać uwagę.

ikona nagłówka

Wybierając wspólne konto bankowe zwróć uwagę na wysokość opłat

Bardzo istotną kwestią w przypadku wspólnych kont bankowych są opłaty.

Opłaty za prowadzenie jednego wspólnego konta mogą być niższe niż w przypadku korzystania z dwóch osobnych rachunków.

W przypadku gdy należy spełnić warunek aktywności, żeby uniknąć opłaty za prowadzenie konta - takim warunkiem może być np. zapewnienie przelewów na sumę 1000 zł co miesiąc - warunek ten łatwiej jest spełnić, posiadając wspólne konto, ponieważ wtedy warunek aktywności rozbija się na co najmniej dwie osoby.

Z drugiej jednak strony, gdy występuje opłata za obsługę karty płatniczej, to warunek uniknięcia opłaty za kartę, należy spełnić każdorazowo (dla każdej karty osobno).

Podobnie sytuacja może wyglądać z korzystaniem z bankomatów (mogą być naliczone wyższe prowizje w przypadku wspólnego konta, ponieważ może być dokonywanych więcej transakcji wypłaty środków).

Dlatego w przypadku wspólnego rachunku szczególnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na wysokość opłat za konto.

ikona ramki

Opłaty, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę, to:

 • opłata za prowadzenie rachunku,
 • opłata za obsługę karty (w przypadku imiennych kart płatniczych do rachunku należy spełnić ten sam warunek aktywności dla każdego plastiku),
 • opłata za bankomaty,
 • inne operacje bankowe jak: przelewy natychmiastowe, zlecenia stałe, ew. opłata za przekształcenie konta wspólnego z rachunku indywidualnego, koszt przewalutowania transakcji oraz dostępność usługi wielowalutowej.
ikona nagłówka

Wybierz konto z dobrą bankowością mobilną

W przypadku innych cech rachunku (niezwiązanych bezpośrednio z kosztami), wspólne konto bankowe niewiele będzie różnić się od zwykłego konta dla klientów indywidualnych.

Dlatego ważne jest, aby wybrać taki rachunek, który posiada dobrze ocenianą aplikację mobilną. Dzisiaj w aplikacji, załatwisz większość spraw związanych z obsługą twojego rachunku bankowego. 

Jak założyć konto wspólne?

Istnieje kilka sposobów założenia wspólnego konta bankowego. Do najpopularniejszych należą:

 • przekształcenie konta indywidualnego w konto wspólne,
 • otwarcie konta, jako wspólne konto bankowe.

Można również wybrać wariant pośredni, a więc otworzyć nowe konto przez internet, jako konto indywidualne, a następnie przekształcić je we wspólne konto bankowe. W związku z tym, że nie wszystkie banki dają możliwość założenia konta jako rachunku wspólnego online, w niektórych przypadkach wizyta w oddziale banku może okazać się konieczna.

ikona - gwiazdka

Wybrane oferty wspólnych kont bankowych

ikona gwiazdka

Konto wspólne w PKO BP - Konto za Zero

logo PKO BP

Konto za Zero od PKO BP sprawdzi się w u osób, które regularnie dokonują płatności z wykorzystaniem karty płatniczej do rachunku, co pozwoli im na uniknięcie warunkowej opłaty za to konto. Mocną stroną konta jest bankowość mobilna IKO, czyli jedna z najpopularniejszych i najwyżej ocenionych aplikacji bankowych.

To konto otworzysz przez internet (w formularzu wniosku zaznacz, że otwierasz konto, jako konto wspólne).

ikona - testy aplikacji

Konto otworzysz online

Otwórz Konto Wspólne
Przejdź do PKO BP
ikona gwiazdka

Konto dla dwojga w PKO BP - Konto bez Granic

logo PKO BP

Konto bez Granic w PKO BP to rachunek, który w zamian za stałą opłatę wysokości 17,9 zł miesięcznie zapewnia dostęp do szerokiej gamy korzyści oraz brak innych opłat (w tym za obsługę karty z usługą wielowalutową). Podobnie jak w przypadku Konta za Zero - użytkownicy tego rachunku mogą korzystać z topowej bankowości mobilnej IKO.

To konto otworzysz przez internet (w formularzu wniosku zaznacz, że otwierasz konto, jako konto wspólne).

ikona - testy aplikacji

Konto otworzysz online

Otwórz Konto Wspólne
Przejdź do PKO BP
ikona gwiazdka

Wspólne konto bankowe w ING - Konto Direct

logo ING

Konto Direct w ING Banku to uniwersalny rachunek bankowy z prostym warunkiem uniknięcia opłat i dostępem do darmowych bankomatów sieci ING i Planet Cash. Ten rachunek wyróżnia jedna z najwyżej ocenionych mobilnych aplikacji bankowych w kraju Moje ING.

To konto otworzysz w oddziale banku. Polecamy założenie konta online jako rachunek indywidualny w promocji przez internet, a następnie przekształcenie go na wspólny rachunek bankowy po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej.

ikona - testy aplikacji

Konto otworzysz online lub w oddziale

Otwórz Konto
Przejdź do Banku ING

Czy założenie wspólnego konta się opłaca? Za i przeciw

Wspólne konto często bywa jako: konto dla dwojga albo konto dla par lub konto małżeńskie.

To może być mylące, ponieważ w praktyce jest to oferta dla dwóch lub większej ilości użytkowników rachunku bankowego, którzy chcą dzielić określony zakres zadań związany z prowadzeniem finansów osobistych.

Znasz już najważniejsze cechy tego rachunku, na koniec zastanówmy się, czy warto posiadać wspólny rachunek bankowy?

Takie rozwiązanie ma zalety i wady.

Do jego najważniejszych plusów należy zaliczyć:

 • Większą przejrzystość w prowadzeniu wspólnych finansów. Każdy ze współwłaścicieli konta, ma wgląd do aktualnego stanu finansów, historii transakcji i w każdej chwili może sprawdzić saldo konta.
 • Budowanie zdrowych nawyków finansowych i poszerzanie wiedzy. Posiadanie wspólnego konta bankowego może prowadzić do wymiany wiedzy (czasem też do kłótni :) ), jednak w ostateczności może to pomóc zbudować zdrowe nawyki w zarządzaniu finansami dla każdej ze stron.

Z kolei za wadę posiadania wspólnego rachunku bankowego można uznać:

 • Ryzyko związane z możliwością dysponowania 100% majątku przez każdą stronę. O ile w warunkach idealnych, przy dobrej współpracy współwłaścicieli takie rozwiązanie może przynieść same korzyści, tak w przypadku różnicy zdań, jedna strona może sporo stracić.

W kwestii tego ryzyka można sporo napisać. Warto zapoznać się z zagadnieniem z teorii gier, jakim jest dylemat więźnia. Co prawda problem opisuje odrobinę inną sytuację, jednak osoby lubiące ciekawostki mogą zapoznać się z tematem, aby lepiej zrozumieć ryzyko związane z posiadaniem wspólnego rachunku bankowego. Jeśli preferujesz wersje wideo, obejrzyj ten film (dostępny z polskimi napisami).

ikona nagłówka

Konto wspólne a opłaty

Niejednoznaczna pozostaje kwestia opłat. Koszty związane z prowadzeniem rachunku wspólnego ciężko jednoznacznie uznać je za wadę lub zaletę.

To dlatego, że opłaty mogą być niższe, ale jednocześnie mogą być też wyższe niż w przypadku konta indywidualnego.

Ważne, aby wybrać takie konto, które pozwoli tych opłat uniknąć. Zwróć szczególną uwagę na opłaty za prowadzenie rachunku, kartę płatniczą i wypłaty z bankomatów. W ostateczności to od użytkowników rachunku będzie zależało to, czy wybór wspólnego rachunku bankowego okaże się opłacalnym rozwiązaniem.

Podsumowanie najważniejszych informacji o wspólnym rachunku bankowym

Wspólne konto bankowe to rozwiązanie dla osób, które chcą w dwójkę lub więcej korzystać z jednego rachunku bankowego i mierzyć się z wyzwaniami, które wiążą się z tym rozwiązaniem.

Konto wspólne to szansa na wyrobienie zdrowych nawyków i poszerzenie swojej wiedzy finansowej, ale również ryzyko związane z tym, że zazwyczaj ważne decyzje można podejmować samodzielnie, bez udziału innej strony.

Osoby otwarte na nowe możliwości i chcące doświadczyć tego, jakie szanse stwarza korzystanie z mniej popularnych rozwiązań na pewno znajdą wiele zalet w możliwości posiadania wspólnego rachunku bankowego.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Łukasz Scheibinger - autor w serwisie Rankingkont
Łukasz Scheibinger
Jestem założycielem serwisu Rankingkont.pl. Ukończyłem SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywałem przy pracy z projektami cyfrowymi w Polsce, UE oraz USA.
Dalsza lektura:
artykuł o przelewach na telefon - obrazek

Przelew na telefon BLIK, czyli jak przelać pieniądze na numer telefonu

PRZECZYTAJ → 
płatności za granicą nie muszą się wiązać z prowizją za przewalutowanie

Karta i usługa wielowalutowa - czym jest? Jak działa?

PRZECZYTAJ → 
sesje Elixir

Sesje Elixir i system Elixir: to warto wiedzieć o przelewach bankowych

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka