ranking kont - logo serwisu

Przeniesienie konta do innego banku - jak możesz to zrobić?

ikona kalendarza
15/06/2022
Decyzja o zmianie banku, z którego usług korzystasz, może być podyktowana wieloma różnymi powodami. Czasami przemawia za tym wzrost opłat w cenniku. Innym razem poszukujesz konkretnego produktu finansowego, ale twój aktualny bank go nie oferuje. Zmiana banku może być również przydatna, kiedy zaciągasz kredyt hipoteczny. W tych sytuacjach korzystne może okazać się przeniesienie rachunku bankowego do innej instytucji. Przeczytaj, jak możesz to zrobić!
przeniesienie konta do innego banku - obrazek artykułu
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Przeniesienie rachunku bankowego polega na transferze środków oraz usług dodatkowych z jednego banku do innego.
 • Zmiana banku może objąć tylko ROR oraz podstawowe usługi bankowe, np. polecenie zapłaty.
 • Przeniesienie konta odbywa się poprzez złożenie wniosku w nowym banku i trwa około 2 tygodni. Bank działa na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, a większość czynności jest realizowana automatycznie.
 • Operacja nie może jednak być przeprowadzona, jeżeli na dotychczasowym rachunku widnieje nieuregulowane zadłużenie.

Na czym polega przeniesienie konta do innego banku?

Zacznijmy od nieco szerszej perspektywy. Problematyką przeniesienia konta do innego banku zajmował się Komitet Europejskiego Sektora Bankowego (ang. European Bank Industry Comitee, EBIC). W Polsce formułowaniem wytycznych w sprawie mobilności bankowej, tzw. bank account mobility, zajął się Związek Banków Polskich, który opracował w tym celu odpowiednie rekomendacje[1].

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zmiana banku sprowadza się do zamknięcia starego rachunku i otwarcia nowego, instytucje finansowe proponują znacznie wygodniejsze rozwiązania, które automatyzują cały proces i sprawiają, że możesz ograniczyć formalności do minimum. Na czym polega przeniesienie konta?

waluty ikona

Ważne

Przeniesienie rachunku bankowego jest równoznaczne z przyznaniem ci nowego numeru konta. Nie ma możliwości przejścia konta do nowego banku z zachowaniem starego numeru rachunku, ponieważ każda instytucja posługuje się swoim systemem numeracji.

Co warto wiedzieć o przeniesieniu rachunku bankowego?

ikona ramki

Kto uczestniczy w procesie przenoszenia rachunku?

W zmianie banku uczestniczą 3 podmioty:

 • klient;
 • dotychczasowy bank;
 • nowy bank.

Przeniesienie następuje na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w nowym banku. To on będzie zajmował się wszystkimi operacjami i kontaktem z dotychczasowym bankiem w twoim imieniu.

Warto wiedzieć, że procedura zmiany banku obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie możesz skorzystać z tego rozwiązania, aby np. przenieść rachunek do banku w Wielkiej Brytanii.

Wnioskiem można objąć wyłącznie podstawowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ROR. Nie ma możliwości przeniesienia w ten sposób lokaty, konta oszczędnościowego, a tym bardziej funduszu inwestycyjnego.

Pamiętaj, że przeniesienie rachunku bankowego jest dostępne wyłącznie dla konta prowadzonego w polskich złotych. Jeżeli zakładałeś w banku konto walutowe, w pierwszej kolejności będziesz musiał zamienić zgromadzone na nim środki na PLN i przenieść je na ROR prowadzony w polskiej walucie.

ikona nagłówka

Co ulega przeniesieniu?

Zmiana rachunku bankowego obejmuje ROR wraz z saldem i powiązane z nim wybrane usługi płatnicze, takie jak np.:

 • polecenia zapłaty;
 • zlecenia stałe.

Jeżeli wcześniej otworzyłeś już w nowym banku rachunek, przeniesienie obejmie wyłącznie usługi płatnicze.

ikona ramki

Nie zawsze przeniesienie konta jest możliwe

W określonych sytuacjach bank może odmówić wykonania dyspozycji przeniesienia. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji kiedy:

 • na rachunku widnieje nierozliczona transakcja;
 • rachunek jest powiązany ze spłatą kredytu lub kartą kredytową – w pierwszej kolejności trzeba podpisać aneks do umowy;
 • na rachunku widnieje zajęcie egzekucyjne lub inny rodzaj blokady;
 • rachunek jest z saldem ujemnym albo zerowym i niepobranymi opłatami;
 • rachunki należą do klienta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości konsumenckiej lub który złożył taki wniosek.

Związek Banków Polskich wskazuje również, że nie ma możliwości przeniesienia usługi bankowości elektronicznej oraz rachunku, jeżeli jego otwarcie odbywa się bez wymiany dokumentów papierowych. Pamiętaj o tym, kiedy decydujesz się na konto bankowe przez internet.

Jeśli rachunek założyłeś, korzystając z metody na selfie, wideoweryfikacji lub przelewu autoryzującego, konieczna może być likwidacja konta. Sprawdź w podpisanej umowie, a najlepiej jeszcze przed jej podpisaniem, jak możesz wypowiedzieć umowę o prowadzenie rachunku.

Jak przebiega przeniesienie rachunku bankowego?

Przeniesienie rachunku bankowego wymaga współpracy instytucji dotychczasowej (banku, w którym posiadasz konto) i nowej.

Składając wniosek w nowym banku, podpisujesz jednocześnie pełnomocnictwo, na mocy którego upoważniasz podmiot do realizacji całego procesu w twoim imieniu. Dokument musi mieć formę pisemną. Bank weryfikuje zgodność podpisu klienta na wniosku oraz w dokumentacji dotychczasowego banku. Jego niezgodność spowoduje odrzucenie wniosku o zmianę banku.

Wzór wniosku znajdziesz na stronie internetowej każdego banku. Pamiętaj, że przede wszystkim:

 • musisz podać w nim swoje dane oraz
 • określić, jakie usługi chcesz przenieść.

Procedura nie jest jednak nadmiernie sformalizowana. Nawet jeżeli nie wskażesz konkretnych parametrów usługi, sprawa nie utknie w miejscu, ponieważ pracownik banku może uzupełnić je za ciebie.

obrazek przedstawia klientów, którzy spotykają się z pracownikiem banku, aby omówić zagadnienie transferu konta
Planujesz przenieść konto do innego banku? O pomoc poproś pracownika!

Warunkiem przeniesienia usług ze starego banku do nowego jest ich dostępność. Nawet jednak w takim przypadku będą one realizowane na podstawie regulaminu nowej instytucji, a nie w sposób dotychczasowy. Jeżeli więc cennik przewiduje za stałe zlecenie wyższą opłatę niż ta, do której się przyzwyczaiłeś, będziesz musiał ją zaakceptować.

ikona do ramki z tekstem

We wniosku, który składasz do nowego banku, możesz również zażądać, aby instytucja wystąpiła o rozwiązanie poprzedniej umowy o rachunek bankowy. W ten sposób nie musisz samodzielnie składać wypowiedzenia.

Jeżeli nie zamkniesz starego konta, będziesz musiał płacić za utrzymanie obu rachunków.

Jeżeli w związku z prowadzonym rachunkiem otrzymałeś od banku karty płatnicze lub blankiety czekowe, powinieneś je zwrócić po przeniesieniu rachunku. W przeciwnym razie zostaną one unieważnione.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przeniesieniem konta, możesz zwrócić się z nimi zarówno do dotychczasowego, jak i nowego banku. Mają one obowiązek udzielić ci pełnej i bezpłatnej informacji o trybie i warunkach świadczenia tej usługi.

Nowy bank jako Główny Punkt Kontaktowy

Na żądanie klienta nowy bank może pełnić funkcję Głównego Punktu Kontaktowego. Nie tylko porozumie się z instytucją, z której usług korzystałeś wcześniej, ale także zawiadomi także:

 • pracodawców;
 • ZUS;
 • urząd skarbowy.

W zawiadomieniu wskaże również datę, od której nowe płatności powinny już być regulowane na nowy rachunek bankowy.

Jak długo trwa przeniesienie rachunku bankowego?

Cała usługa trwa najczęściej około 2 tygodnie. Jeżeli banki nie stwierdzą w tym czasie żadnych komplikacji związanych z przenoszeniem konta (np. niespłaconego debetu), transfer wszystkich usług powinien nastąpić w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania kompletu informacji przez stary bank nowej instytucji.

Z kolei stary bank w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku powinien przekazać komplet informacji. Dodatkowo na prośbę nowego banku jest on zobowiązany do:

 • przelania całości lub części środków zgodnie z dyspozycją klienta po wcześniejszym potrąceniu zaległości;
 • zamknięcia rachunku, jeżeli klient wyraził takie życzenie;
 • przekazania wszystkich informacji o przenoszonych usługach wraz z rachunkami za ostatnie 13 miesięcy.

Ile kosztuje przeniesienie rachunku?

Banki nie pobierają opłat za udzielenie informacji na temat stałych płatności odchodzącego klienta, ani zamknięcie jego rachunku, chyba że był on otwarty krócej niż 12 miesięcy. Rekomendacja dopuszcza jednak możliwość pobierania opłat za usługę przeniesienia rachunku lub usług. Koszty operacji zmiany banku możesz sprawdzić w cenniku lub ustalić na infolinii. Prowizje są ustalane indywidualnie, każda instytucja posługuje się swoimi marżami.

źródła - ikona

Źródła wykorzystane do napisania tego artykułu, odwołania

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
z Google Pay możesz płacić nie tylko telefonem - szczegółowy artykuł!

Google Pay (GPay) - płatności mobilne dla Androida

PRZECZYTAJ → 
karty przedpłacone: obrazek do artykułu

Karta przedpłacona: najważniejsze funkcje i praktyczne zastosowania

PRZECZYTAJ → 
aplikacja do kart lojalnościowych - obrazek

Aplikacja do kart lojalnościowych - przegląd dostępnych rozwiązań

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram