ranking kont - logo serwisu

Kim jest makler giełdowy? Jak może pomóc inwestorowi?

ikona kalendarza
13/10/2023
Jak podaje Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, liczba rachunków maklerskich w Polsce na koniec 2022 r. wyniosła ponad 1,6 miliona i o ponad 230 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Statystyki pokazują więc rosnącą popularność giełdy wśród początkujących inwestorów. Aby efektywnie podejmować decyzje inwestycyjne, warto skorzystać ze wsparcia maklera. Co to za zawód? Kto może zostać maklerem giełdowym?
Profesjonalny makler giełdowy analizujący wykresy finansowe na biurku przy laptopie.
ikona symbolizująca kluczowe spostrzeżenia
Kluczowe spostrzeżenia
 • Makler giełdowy to osoba, która pośredniczy w transakcji między giełdą a inwestorem.
 • Aby zostać maklerem papierów wartościowych, trzeba zdać państwowy egzamin.
 • Makler ma wiele możliwości zatrudnienia – od domu maklerskiego, przez towarzystwa ubezpieczeniowe, po banki.
 • Zarobki maklerów wyróżniają się sezonowością i są powiązane z koniunkturą panującą na rynkach.

Kim jest makler?

Makler giełdowy (określany też jako makler papierów wartościowych) to osoba, która pośredniczy w transakcji między inwestorem a giełdą. Kiedy składasz zlecenie kupna lub sprzedaży akcji albo obligacji, tak naprawdę nie dokonujesz operacji samodzielnie. Działa za ciebie właśnie makler, który wprowadza niezbędne dane do systemu oraz weryfikuje ich zgodność z regulacjami giełdowymi.

Maklerzy współpracują zarówno z inwestorami indywidualnymi, jak i instytucjonalnymi (np. towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne).

ilustracja przedstawiająca maklera otoczonego z różnymi symbolami takimi jak: bank czy fundusze iemerytalne
Makler współpracuje z różnymi podmiotami finasowymi.

Dzięki pracy maklerów możliwa jest płynna obsługa zleceń inwestorów. Przyczyniają się oni również do zwiększenia świadomości osób, które lokują swoje środki na giełdzie – opracowują dla nich rekomendacje.

Czym zajmuje się makler?

Wykonywanie zawodu maklera to więcej niż tylko pośrednictwo.

ikona informacja - ciemna

Do zadań maklera należy też:

 • przygotowanie rekomendacji i analiz dotyczących poszczególnego rodzaju papierów wartościowych (np. przeważaj, równoważ, wycena);
 • przygotowywanie sprawozdań z posiedzeń Rady Giełdy (to 12-osobowy organ nadzorujący działalność GPW, zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał);
 • wspieranie spółek akcyjnych w procesie wejścia na parkiet giełdowy (tzw. IPO, Initial Public Offering);
 • odpłatne doradztwo na rzecz inwestorów (dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały licencję po zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi[2]);
 • zawieranie umów w zakresie prowadzenia oraz obsługi rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych klienta.
ikona strzałki

Makler giełdowy a makler giełdy towarowej

Należy rozróżnić zawód maklera giełdowego od maklera giełdy towarowej. Ten pierwszy pośredniczy w transakcjach na rynku GPW, NewConnect i Catalyst. Z kolei druga grupa specjalistów zajmuje się giełdami towarowymi. Znajdziesz ich np. na Towarowej Giełdzie Energii. Zakres obowiązków w obu przypadkach jest zbliżony, ale dotyczą one innego rodzaju aktywów.

ikona strzałki

Makler front office i back office

Pracę maklerów można podzielić na front office i back office.

 • Front office obejmuje bezpośredni kontakt z klientem, wykonywanie zleceń i ich kontrolę.
 • Back office to przede wszystkim funkcja kontrolna i zarządcza – tacy specjaliści nie realizują zleceń, ale nadzorują ich wykonanie przez maklerów front office.
ikona strzałki

Makler giełdowy a doradca inwestycyjny

Makler doradza klientowi określone rozwiązania, ale nie może podjąć za niego żadnych działań i zarządzać cudzą gotówką. Tego typu uprawnienia do działań w imieniu i na rzecz danej osoby ma za to doradca inwestycyjny. Nie należy mylić tych dwóch zawodów.

Jak zostać maklerem giełdowym?

Makler giełdowy jest zawodem regulowanym, a jego wykonywanie musi być poprzedzone wpisem na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

ikona prezentująca cytat eksperta

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawiera Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (art. 125 do 131).

Osoba, która chce uzyskać licencję maklera, musi:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • mieć prawa publiczne;
 • złożyć zaświadczenie o niekaralności za wybrane przestępstwa, m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu;
 • zdać egzamin teoretyczny z wynikiem pozytywnym.
ikona strzałki

Egzamin maklerski

Egzamin maklerski obejmuje 12 działów, w tym wybrane zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i dewizowego, matematykę i analizę finansową oraz strategie inwestycyjne. W przypadku doradców finansowych zakres zagadnień jest nieco węższy.

W razie zdania egzaminu zdający wpisywany jest na listę osób wykonujących zawód. W tym celu musi jednak złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wyniku. Obecnie egzamin organizowany jest dwa razy w roku, zazwyczaj w marcu i październiku.

ikona strzałki

Gdzie może pracować makler papierów wartościowych?

Maklerzy mogą być zatrudnieni bezpośrednio na giełdzie, ale także w:

 • domu maklerskim (należącym do banku lub niezależnym, jak XTB);
 • towarzystwach ubezpieczeniowych;
 • bankach;
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych;
 • instytucjach zajmujących się doradztwem finansowym.
ikona strzałki

Ile zarabia makler?

Według serwisu Wynagrodzenia.pl w styczniu 2023 r. mediana zarobków maklerów papierów wartościowych w Polsce wynosiła 9 120 zł brutto, przy czym pensje wahały się od 7 830 zł brutto do 10 950 zł brutto. Na wysokość wynagrodzenia wpływa szereg czynników, w tym doświadczenie danej osoby, rodzaj zajmowanego stanowiska, ale także efektywność wykonywanej pracy.

Zarobki maklera są także silnie powiązane z aktualną koniunkturą oraz sytuacją na giełdzie. W czasie hossy, kiedy do domu maklerskiego spływa dużo zleceń, a klienci obracają wysokimi kwotami, makler może liczyć na premie, a jego wynagrodzenie jest wysokie. W czasie bessy i spadku wartości poszczególnych instrumentów finansowych zarobki znacząco spadają.

ikona strzałki

Skreślenie z listy wykonujących zawód maklera giełdowego

Przedstawiciel tego zawodu może zostać skreślony z listy m.in. w razie naruszenia przepisów prawa lub regulaminów wewnętrznych, interesu klientów lub zasad uczciwego obrotu.

W jaki sposób maklerzy pomagają początkującym inwestorom?

Jeżeli planujesz zacząć grać na giełdzie, skorzystanie z usług oferowanych przez maklerów lub doradców inwestycyjnych ułatwi ci podejmowanie decyzji w pierwszym okresie, zanim nauczysz się działać na własną rękę.

Pamiętaj jednak, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a żaden dom maklerski nie bierze odpowiedzialności za trafność swoich przewidywań co do zachowania rynków finansowych. Nadal ostateczne decyzje o zakupie lub sprzedaży aktywów podejmuje inwestor.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
Analityk przeglądający wykresy finansowe na ekranie komputera dotyczące inwestycji w spółki dywidendowe

Jak inwestować w spółki dywidendowe i czy warto?

PRZECZYTAJ → 
Ułożone złote monety na geometrycznym wzorze, ilustrujące koncepcję portfela inwestycyjnego

Czym jest Portfel Inwestycyjny?

PRZECZYTAJ → 
nowoczesne apartamentowce symbolizujące inwestycję w mieszkania na wynajem

Mieszkanie na wynajem jako inwestycja. Od czego zacząć?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross