ranking kont - logo serwisu

Jak inwestować w spółki dywidendowe i czy warto?

ikona kalendarza
08/04/2024
Spółki notowane na giełdach papierów wartościowych można podzielić na wzrostowe i dywidendowe. Spółki wzrostowe reinwestują wypracowany zysk, dzięki czemu ich akcje szybciej zyskują na wartości. Z kolei spółki dywidendowe dzielą się zyskiem z akcjonariuszami poprzez wypłacanie dywidendy. Przyjrzyjmy się bliżej inwestycjom dywidendowym. Na czym polegają i kiedy je wybrać?
Analityk przeglądający wykresy finansowe na ekranie komputera dotyczące inwestycji w spółki dywidendowe
ikona symbolizująca kluczowe spostrzeżenia
Kluczowe spostrzeżenia
 • Spółki dywidendowe regularnie dzielą się wypracowanym zyskiem z inwestorami.
 • Inwestowanie dywidendowe generuje dochód pasywny, a jednocześnie zmniejsza długofalowy zysk kapitałowy.
 • Rozsądne inwestowanie w spółki wypłacające dywidendę wymaga starannej analizy ich sytuacji ekonomicznej, a także wskaźników makroekonomicznych.
 • Jedną ze strategii zarządzania wypłacanym zyskiem jest DRIP, czyli reinwestowanie dywidendy.

Czym są spółki dywidendowe?

Jako spółki dywidendowe określa się spółki akcyjne notowane na giełdzie (w Polsce może być to GPW albo ASO), które wypłacają swoim akcjonariuszom dywidendę. Dywidenda to część zysku spółki przeznaczona do podziału. Jest ona wypłacana w przeliczeniu na jedną akcję, dlatego wysokość wypłaty jest uzależniona od liczby posiadanych akcji w portfelu inwestycyjnym.

przykład ikona

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy wymaga walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Z reguły dywidendę wypłaca się raz w roku, ale właściciele spółki mogą podjąć decyzję o jej wypłacie np. co pół roku lub na zakończenie każdego kwartału. Zwykle dywidendy wypłacane rzadziej są wyższe od tych wypłacanych częściej.

Dywidenda należy się tym akcjonariuszom, którym akcje przysługiwały w dniu podjęciu uchwały o podziale zysku, chyba że inaczej wskazano w statucie spółki. Kodeks spółek handlowych przewiduje także akcje uprzywilejowane pod względem dywidendy. W ich przypadku wysokość świadczenia może być nawet o połowę wyższa od „zwykłych akcji”.

Plusy i minusy spółek dywidendowych

Portfel spółek wypłacających dywidendę ma swoją specyfikę, którą warto poznać przed zleceniem pierwszej dyspozycji w domu maklerskim. Dlaczego warto (albo nie warto) nabyć akcje dywidendowe?

ikona zalet - symbolizuje korzyści

Zalety inwestowania dywidendowego

 • Kupując akcje spółek dywidendowych, inwestor zyskuje przede wszystkim dochód pasywny. Nie musi czekać kilka lub kilkanaście lat, aż wartość akcji wzrośnie na tyle, że sprzedaż papierów wartościowych będzie opłacalna. Po prostu raz w roku otrzymuje wypłatę na rachunek maklerski. Taka kwota powiększa wartość portfela. Możesz ją zainwestować ponownie, zatrzymać albo wypłacić.
 • Większość spółek dywidendowych ma też stabilną sytuację rynkową, o czym świadczą regularnie wypłacane zyski. Dla inwestora oznacza to mniejsze ryzyko zakupu takich instrumentów finansowych, a także mniejsze straty w razie konieczności wycofania się z inwestycji.
ikona wad - symbolizuje minusy

Wady inwestowania w spółki dywidendowe

 • Zasadniczą wadą spółek ukierunkowanych na dywidendę są niższe zyski kapitałowe niż w przypadku zakupu akcji spółek wzrostowych. Wynika to z przeznaczenia części zysku spółki do podziału, a nie na inwestycje, które mogłyby przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Można powiedzieć, że spółka wprawdzie rośnie (inaczej nie byłoby zysku i dywidendy), ale nie tak szybko, jak mogłoby to być możliwe.
 • Kolejną kwestią, która może zniechęcać do zakupu akcji spółek dywidendowych, są podatki. Kwota wypłaconej dywidendy jest opodatkowana podatkiem PIT według stawki 19%. Nie ma możliwości pomniejszenia podatku o koszty uzyskania przychodu. Spółka wypłacająca zysk jest jednocześnie płatnikiem podatku od dywidendy, co oznacza, że automatycznie potrąca z wypłaty należne świadczenie publicznoprawne. Podatnik nie wykazuje przychodów (dochodów) w żadnej deklaracji.
 • Inaczej wygląda kwestia dywidend otrzymywanych z zagranicy. W ich przypadku podatnik samodzielnie oblicza i wpłaca podatek do właściwego urzędu skarbowego, a także wypełnia deklarację podatkową. W praktyce obowiązki te przejmują domy maklerskie, które wysyłają do swoich klientów PIT-8C.
ikona - informacja

Procedura znana jako Poznaj Swojego Klienta (KYC) jest stosowana przez wiele podmiotów, które na pierwszy rzut oka nie zajmują się finansami. Wśród nich można wymienić np. notariuszy dokonujących przeniesienia własności nieruchomości, np. przy zakupie mieszkania. Nie zdziw się, że podczas wizyty w kancelarii zostaniesz poproszony o złożenie oświadczeń w przedmiocie AML.

Jak wybierać akcje spółek dywidendowych?

Wybór akcji konkretnej spółki, w którą chcesz zainwestować, to trudne zadanie. Warto jednak poświęcić czas na analizę sytuacji finansowej przedsiębiorcy i nie dokonywać wyboru „na ślepo”.

Do tego zadania najlepiej sprawdzi się analiza fundamentalna. To jeden ze sposobów pozwalających ocenić, na ile „mocna” jest dana spółka. Na analizę fundamentalną składają się ocena sprawozdania finansowego spółki, a także ewaluacja wskaźników ekonomicznych, takich jak:

 • inflacja;
 • PKB;
 • poziom bezrobocia;
 • produkcja przemysłowa;
 • indeksy ISM, PMI;
 • wskaźnik optymizmu konsumentów.

Zebranie tych wszystkich informacji na własną rękę jest trudne, choć dużo przydatnych danych znajdziesz na stronie GUS. Sporo informacji agregują domy maklerskie. Zestawienie najważniejszych informacji makroekonomicznych znajdziesz w aplikacji do obsługi zleceń (np. w aplikacji Bossa Mobile od DM BOŚ jest to zakładka „Serwis informacyjny”, a w nim informacje z PAP i ESPI, kalendaria makro oraz giełdowe, a także sekcja „Prosto z rynku”).

Przydatnym kryterium w doborze spółki jest stopa dywidend z lat ubiegłych. Sprawdź historyczne dane dotyczące spółki, aby ustalić, czy i w jakiej wysokości wypłacała ona zysk w przeszłości. Jeżeli zależy ci na regularnych dywidendach, wybieraj spółki figurujące w indeksach WIGdiv albo S&P 500 Dividend Aristocrats. Obejmują one przedsiębiorstwa wypłacające zysk od lat.

Dywidendę mogą wypłacać nie tylko spółki akcyjne, lecz także niektóre fundusze indeksowe ETF. W literaturze wyróżnia się dwie strategie zarządzania ETF-ami. Accumulating ETF to fundusz, który reinwestuje zyski. Z kolei Distributing ETF dzieli się zyskiem tak jak spółki dywidendowe. Przykładem funduszu dystrybucyjnego jest ETF replikujący indeks S&P500.

Strategie inwestowania w dywidendy

Inwestowanie z myślą o regularnych zyskach wymaga planowania. Rozproszenie kapitału na niewielką liczbę akcji obszernego portfela spółek spowoduje, że wprawdzie wypłaty będziesz otrzymywać często, ale będą one niskie, a dodatkowo każda z nich będzie opodatkowana odrębnie.

Długoterminowe inwestowanie w dywidendy pozwala regularnie otrzymywać wypłaty na podobnej zasadzie, jak wypłacane są pensje lub emerytury.

Być może zastanawiasz się, co zrobić z otrzymaną wypłatą. Oczywiście możesz ją po prostu wydać, wyjeżdżając na wakacje. Jeśli jednak rozważasz powiększenie zysku w przyszłości, warto rozważyć strategię DRIP (ang. Dividend Reinvestment Plan). Polega ona na ponownym inwestowaniu wypłaconych pieniędzy w papiery wartościowe tej samej spółki.

ikona - informacja

Wyobraź sobie, że kupiłeś tysiąc akcji spółki CD Projekt S.A. po 100 zł od sztuki. Następnie spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 1,50 zł za każdą akcję, czyli na koniec roku otrzymałeś 1500 zł (pomniejszone o podatek). Całą kwotę przeznaczasz na zakup kolejnych akcji spółki CD Projekt S.A. (oczywiście już po nowej cenie), licząc, że w kolejnym roku wypłaci ona przynajmniej taką samą dywidendę. Korzystając z efektu procentu składanego, możesz wygenerować całkiem wysokie zyski.

Kiedy strategia inwestowania dywidendowego ma sens?

Spółki dywidendowe charakteryzują się stabilnym, powolnym wzrostem, a przede wszystkim pozwalają cieszyć się regularnymi wypłatami. Nie tylko ma to znaczenie ekonomiczne, lecz także wpływa na psychikę inwestora. Widząc regularne transfery pieniężne na rachunku maklerskim, łatwiej zachować cierpliwość i planować inwestycje długofalowe.

ikona strzałki

Dlaczego inwestowanie pod dywidendę jest ważne?

Spółki dywidendowe pozwalają inwestorowi poczuć stabilność finansową dzięki regularnym wypłatom. Warto mieć akcje spółek dywidendowych w portfelu inwestycyjnym, ponieważ dzięki temu skutki operacji finansowych są widoczne w krótkiej, a nie wyłącznie długiej perspektywie.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
Mężczyzna analizuje na laptopie wykresy finansowe przedstawiające porównanie spółek dywidendowych i wzrostowych.

Spółki wzrostowe vs spółki dywidendowe - w które inwestować i dlaczego?

PRZECZYTAJ → 
Ułożone złote monety na geometrycznym wzorze, ilustrujące koncepcję portfela inwestycyjnego

Czym jest Portfel Inwestycyjny?

PRZECZYTAJ → 
Ekran monitora przedstawiający kolorowe wykresy świecowe na ciemnym tle z przekątnymi siatkami. Na pierwszym planie w górnej części zdjęcia widoczny jest biały napis 'CZYM SĄ ETF-Y?' na półprzezroczystym czarnym pasku, sugerując temat artykułu o funduszach ETF

Czym są ETF-y i kiedy warto w nie inwestować?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross