ranking kont - logo serwisu

CBDC - Pieniądz Cyfrowy Banku Centralnego

W terminologii finansowej CBDC, czyli Pieniądz Cyfrowy Banku Centralnego, odnosi się do waluty cyfrowej emitowanej i regulowanej przez bank centralny. W kontekście rosnącego znaczenia technologii blockchain CBDC jest uważany za potencjalny instrument wpływający na globalne systemy płatnicze i struktury finansowe.

Czym jest CBDC. Cyfrowa waluta banku centralnego pod lupą

CBDC jest oficjalną cyfrową waluta emitowaną przez bank centralny kraju. Stanowi cyfrowy odpowiednik tradycyjnej waluty. W przeciwieństwie do kryptowalut jest regulowana przez państwo.

Najważniejsze cechy CBDC

 • Forma: CBDC może przyjąć formę hurtową lub detaliczną.
  • Hurtowy CBDC jest przeznaczony głównie dla transakcji międzybankowych i ma charakter bardziej techniczny.
  • Detaliczny CBDC jest dostępny dla ogółu społeczeństwa i służy jako bezpośrednia forma pieniądza dla konsumentów.
 • Badania: Wielu dostawców technologii bada potencjalne zastosowania i korzyści związane z CBDC, zwłaszcza w kontekście nowych systemów płatniczych.
 • Stabilność finansowa: Wielkie banki centralne na całym świecie rozważają wprowadzenie CBDC jako środka do zwiększenia stabilności finansowej.
 • Odpowiedź na kryptowaluty: CBDC jest rozważany jako odpowiedź na rosnącą popularność kryptowalut i ich wpływ na tradycyjne systemy finansowe.

Zalety i wady cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC)

Pieniądz cyfrowy banku centralnego, (CBDC), stał się tematem dyskusji wśród osób zajmujących się szeroko pojętą branżą finansów. Jego możliwe wprowadzenie, (np. emisja cyfrowego euro), może zrewolucjonizować system pieniężny oraz wpłynąć na globalne rozrachunki międzynarodowe.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych, jedna z kluczowych instytucji w dziedzinie polityki pieniężnej, prowadzi aktywne działania w kierunku zbadania potencjału cyfrowej waluty banku centralnego. Niemniej jednak, jak każda innowacja, CBDC niesie ze sobą zarówno zalety, jak i wady.

Zalety

 • Bezpieczeństwo: Jako oficjalna waluta, CBDC jest chroniony przez państwowe mechanizmy bezpieczeństwa.
 • Efektywność: Dzięki technologii blockchain, transakcje CBDC mogą być szybsze i tańsze w obsłudze niż inne, tradycyjne metody płatności.
 • Kontrola: Bank centralny ma pełną kontrolę nad emisją i obiegiem CBDC, co może pomóc w stabilizacji gospodarki.

Wady

 • Prywatność: Transakcje CBDC mogą być monitorowane przez bank centralny, co budzi obawy dotyczące prywatności.
 • Zagrożenie dla tradycyjnych banków: Wprowadzenie CBDC może zmniejszyć rolę tradycyjnych banków w systemie finansowym.

Kraje, które wprowadziły CBDC (Central Bank Digital Currency)

W obliczu dynamicznych zmian w sektorze finansowym, banki komercyjne oraz dostawcy usług płatniczych zastanawiają się nad możliwościami wprowadzenia nowych rozwiązań. W przypadku CBDC oznacza to rozważenie adopcji elektronicznej formy pieniądza banku centralnego, która stanowiłaby cyfrowy odpowiednik tradycyjnych walut. Oto jak sytuacja prezentuje się w poszczególnych krajach[1]:

 • Bahamy: Wprowadziły cyfrową walutę o nazwie Sand Dollar.
 • Nigeria: Zdecydowała się na wprowadzenie cyfrowej waluty eNaira.
 • Wschodniokaraibska Unia Walutowa: Wprowadziła cyfrową walutę DCash.
 • Kambodża: Postawiła na cyfrową walutę Bakong.
 • Jamajka: Dołączyła do grona krajów z własną cyfrową walutą, wprowadzając JAM-DEX.
 • Chiny, Korea Południowa, Japonia, Indie, Rosja: Prowadzą intensywne badania i testy pilotażowe w zakresie CBDC.
 • Europejski Bank Centralny: Planuje wprowadzenie cyfrowego euro w najbliższych latach.
 • Polska: Narodowy Bank Polski śledzi globalne tendencje w zakresie CBDC, choć na razie nie planuje wprowadzenia cyfrowego złotego o charakterze systemowym.

Wyzwania związane z CBDC

Wiele banków centralnych planuje wprowadzić waluty cyfrowe w przyszłości, jednakże wiąże się to z wieloma wyzwaniami:

 1. Wybór rodzaju CBDC: Banki centralne stoją przed wyborem, jakiego rodzaju CBDC wyemitować. Mogą to być waluty przeznaczone dla płatności detalicznych (retail CBDC) lub dla transakcji wysokokwotowych (wholesale CBDC). Istnieje również możliwość wprowadzenia CBDC zarówno w ramach jednej jednego państwa, ale także dla potrzeb międzynarodowych transferów pieniężnych (multiple CBDC).
 2. Zmniejszenie gotówki w obrocie: Wprowadzenie CBDC może prowadzić do spadku ilości gotówki w obrocie, co z kolei może ograniczać dostęp do pieniądza emitowanego przez bank centralny dla części społeczeństwa.
 3. Ryzyka dla systemu finansowego: Istnieje obawa, że wprowadzenie CBDC może prowadzić do zmiany depozytów bankowych na tę nową formę pieniądza, co z kolei będzie prowadzić do destabilizacji sektora bankowego.
 4. Kontrola nad przepływem pieniądza: CBDC, będąc oznaczoną elektroniczną formą pieniądza banku, może prowadzić do zwiększonej kontroli nad przepływem pieniądza. To może pomóc w ograniczeniu szarej strefy i przestępczości finansowej. Jednakże może to również rodzić obawy dotyczące prywatności i suwerenności monetarnej.
 5. Wyzwania technologiczne i operacyjne: Wprowadzenie CBDC wymaga stworzenia systemu płatności, który będzie bezpieczny i efektywny.
 6. Wprowadzenie i testowanie: Banki centralne muszą przeprowadzić szereg badań, testów pilotażowych i eksperymentów, aby zrozumieć potencjalne korzyści i ryzyka. To jednak nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
 7. Współpraca z sektorem prywatnym: Wprowadzenie CBDC może wymagać ścisłej współpracy między bankami centralnymi a sektorem prywatnym.

Wprowadzenie CBDC to skomplikowany proces, który wymaga zatroszczenia się o wiele aspektów: od technologicznych po prawne. Taka, nowa forma pieniądza może przynieść wiele korzyści, ale również przynosi sporo wyzwań, które banki centralne muszą uwzględnić w ramach prawnych i operacyjnych.

Pieniądz CBDC vs kryptowaluta: kluczowe różnice

Chociaż oba terminy odnoszą się do walut cyfrowych, istnieje kilka kluczowych różnic. Jak już wspomniano, CBDC jest emitowany przez bank centralny i ma status prawnego środka płatniczego w kraju, podczas gdy kryptowaluta, taka jak Bitcoin, jest decentralizowana i nie jest regulowana przez żadną instytucję.

Proces emisji CBDC jest ściśle kontrolowany przez bank centralny. Pozwala to na dostosowywanie stóp procentowych. CBDC reprezentuje formę pieniądza banku centralnego, co oznacza, że jest on bardziej stabilny i przewidywalny w porównaniu z kryptowalutami.

Wprowadzenie CBDC może również przyczynić się do rozwoju usług płatniczych, oferując szybsze i bardziej efektywne metody przeprowadzania transakcji.

Udział banków centralnych we wdrożeniu CBDC sprawia, że jest on nie tylko środkiem wymiany, ale także narzędziem przechowywania wartości. To czyni go atrakcyjnym dla inwestorów i konsumentów szukających bezpiecznych sposobów inwestowania swoich środków.

Przyszłość CBDC

Wielu ekspertów uważa, że CBDC ma potencjał, aby zrewolucjonizować światowy system finansowy. Może zwiększyć dostęp do usług finansowych, zmniejszyć koszty transakcji i poprawić bezpieczeństwo płatności. Jednak wprowadzenie CBDC wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak kwestie prywatności, regulacje i wpływ na tradycyjny sektor bankowy.

CBDC to krok w kierunku rozwoju innowacyjnych, który może przynieść wiele korzyści, ale również stawia przed nami wiele wyzwań. Warto obserwować, jak kraje na całym świecie dostosowują się do nowej rzeczywistości finansowej.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram