logo serwisu Ranking Kont porównującego najlepsze oferty produktów finansowych oraz udostępniającego wartościowe i unikalne opracowania
ikona kalendarza
15/09/2023

Jak przeprowadzić zmianę adresu spółki?

Decyzję o zmianie swojej lokalizacji spółka może podjąć z różnych względów. Niekiedy przemawiają za tym aspekty praktyczne, jak potrzeba dostępu do większego magazynu lub lokalu lepiej dopasowanego do specyfiki działalności. Innym razem o zmianie adresu decyduje prestiż. Jak wyglądają formalności przy zmianie adresu spółki?
ikona - informacja
Ciąg dalszy artykułu znajdziesz pod reklamą
ikona kategorii
obrazek przedstawia ikony związane z adresem spółki, co bezpośrednio nawiazuje do tematu artykułu
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
  • Przepisy rozróżniają adres spółki oraz jej siedzibę. Adresem jest lokalizacja firmy w konkretnej miejscowości.
  • Zmiana danych wymaga dokonania zgłoszenia do KRS, a niekiedy również podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki.
  • Zmiana adresu jest dokonywana za pośrednictwem portalu PRS albo S-24, w zależności od trybu, w jakim została zarejestrowana spółka.

Na czym polega zmiana adresu spółki?

Na wstępie warto zaznaczyć, że obowiązujące przepisy rozróżniają siedzibę spółki oraz jej adres i nie jest dopuszczalne używanie tych pojęć zamiennie. Pod pojęciem siedziby należy rozumieć miejscowość, w której znajduje się dana spółka, np. Warszawa. Z kolei adres to konkretny numer lokalu.

ikona - strzałka

Przykład

Jeżeli spółka znajduje się przy ulicy Ogrodowej 13 w Warszawie, Warszawa będzie jej siedzibą, natomiast Ogrodowa 13 – adresem. Zmiana siedziby spółki oraz zmiana jej adresu przebiegają nieco inaczej. 

Zgodnie z wymogami określonymi w kodeksie spółek handlowych każda spółka, zarówno osobowa, jak i kapitałowa, musi wskazać w umowie albo statucie swoją siedzibę.

Ustawodawca nie wymaga wskazywania adresu w dokumentacji organicznej, jest to niezbędne jedynie przy zgłaszaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana adresu oznacza, że spółka nadal pozostaje w tej samej miejscowości, zmienia jedynie lokal, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli spółka zmienia siedzibę (miejscowość), należy zaktualizować również jej adres.

przykład ikona

Ważne

Podanie w umowie albo statucie spółki jej adresu sprawia, że każdorazowa zmiana miejsca prowadzenia działalności wymaga zmiany umowy spółki, co – zwłaszcza w przypadku spółek kapitałowych – jest procesem czasochłonnym, skomplikowanym i kosztownym. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest ujawnienie w umowie (statucie) wyłącznie tych danych identyfikacyjnych podmiotu, które są niezbędne.

Jak przebiega procedura zmiany adresu spółki?

Konieczność aktualizacji adresu spółki wynika z przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 38 pkt. 1 lit c w zw. z art. 47 ust. 1 ustawy o KRS)[1]. Zgodnie z jej przepisami podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać swoje dane, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

ikona - strzałka

Przykład

Jeżeli spółka znajduje się przy ulicy Ogrodowej 13 w Warszawie, Warszawa będzie jej siedzibą, natomiast Ogrodowa 13 – adresem. Zmiana siedziby spółki oraz zmiana jej adresu przebiegają nieco inaczej. 

Aby omówić procedurę zmiany adresu spółki, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, czy takie działanie ma charakter:

  1. Czynności zwykłego zarządu.
  2. Czynności przekraczającej zwykły zarząd.

W pierwszym przypadku o zmianie adresu mógłby zadecydować każdy z członków zarządu lub wspólników prowadzących sprawy spółki. W drugim przypadku wymagana będzie uchwała zarządu lub wszystkich wspólników.

W doktrynie dominuje pogląd, zgodnie z którym każda zmiana adresu jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a zatem wymagana będzie uchwała o zmianie zawierająca nowy adres spółki. Wynika to z faktu, że zazwyczaj właśnie pod adresem spółki przechowywane są akta pracownicze, dokumentacja księgowa oraz pozostała.

Dokumenty wymagane do zmiany adresu spółki

Aby zgłosić do KRS zmianę adresu, należy wygenerować wniosek o wpis zmiany adresu za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS). Od lipca 2021 roku nie ma już możliwości składania formularzy papierowych. Do wniosku należy załączyć stosowną uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie skanu.

Zarząd działający samodzielnie ma obowiązek przesłać również do KRS uchwałę w formie papierowej. Jeżeli spółka była zakładana w systemie S24, całą procedurę należy zrealizować właśnie przez ten system teleinformatyczny, a nie PRS.

Pozostałe obowiązki spółki w przypadku zmiany adresu

Zarząd spółki powinien pamiętać o dopełnieniu niezbędnych formalności względem urzędu skarbowego i skorzystać z formularza uzupełniającego NIP-8. Jeżeli modyfikacja adresu doprowadziła do zmiany właściwości urzędu skarbowego, wymagana jest też aktualizacja na potrzeby podatku VAT. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych niezbędne jest złożenie formularza korygującego z oznaczeniem ZAA.

Niezależnie od obowiązków względem organów państwowych zarząd powinien pamiętać o poinformowaniu kontrahentów o zmianie. Ustawa o KRS wprawdzie wyznacza 7-dniowy termin na wprowadzenie zmian do rejestru, ale niestety nie jest to termin wiążący i przy dużym obłożeniu wydziału rejestrowego może ulec on znacznemu wydłużeniu. Warto więc z wyprzedzeniem wysłać stosowne powiadomienia ze wskazaniem nowego adres spółki.

Dlaczego zgłoszenie zmiany adresu jest tak istotne?

Decyzja o zmianie aktualizacji adresu w KRS rodzi określone obowiązki po stronie wspólników lub zarządu. Ich zaniedbanie uprawnia sąd rejestrowy do wszczęcia postępowania przymuszającego, które może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny. Aby jej uniknąć, warto z wyprzedzeniem zaplanować odpowiednie działania.

źródła - ikona

Źródła wykorzystane do napisania tego artykułu, odwołania

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały! Podziel się swoją opinią, dzięki czemu będziemy mogli udoskonalić serwis.


Zobacz Polecaną Promocję
baner prezentujący aktualną promocję konta osobistego w Banku Pekao z możliwym zyskiem do 200 zł
baner prezentujący aktualną promocję konta osobistego dla młodych w Banku Pekao z możliwym zyskiem do 200 zł
O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
Właśnie założyłeś działalność gospodarczą i szukasz rachunku odpowiedniego dla swojej firmy? Może prowadzisz firmę już od jakiegoś czasu, ale do tej pory korzystałeś z konta osobistego? Tutaj dowiesz się, jakie wybrać konto dla firmy jednoosobowej oraz poznasz zalety, związane z posiadaniem rachunku firmowego.

Konto dla jednoosobowej działalności gospodarczej - jaki wybrać rachunek dla małej firmy?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, co symbolizuje temat artykułu

Kto może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia budynek, co symoblizuje urząd pracy opisywany w tym artykule

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
crosschevron-down-circle