ranking kont - logo serwisu

Wpłata oszczędności na konto a urząd skarbowy

ikona kalendarza
14/09/2023
Instytucje obowiązane, w tym banki i SKOK-i, mają prawo kontrolować wpłaty dokonywane na rachunek, a także pochodzenie pieniędzy należących do osób fizycznych oraz przedsiębiorców i przekazywać informacje urzędom skarbowym. Wynika to z przepisów ustawy AML[1] i ma na celu weryfikację, czy gromadzone pieniądze pochodzą z legalnego źródła. Czy każda wpłata do banku wiąże się z ryzykiem kontroli? Kiedy urząd skarbowy może sprawdzić konto osobiste lub firmowe?
obrazek przedstawia osobę dokonującą obliczeń na smartfonie, co przedstawia człowieka, którego spotkałą kontrola urzędu skarbowego
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
  • Obowiązujące przepisy nakazują bankom przekazywanie informacji o wysokich kwotach transakcji do właściwych organów, w tym urzędu skarbowego.
  • Urząd skarbowy, który uzna daną transakcję za podejrzaną, ma prawo wszcząć postępowanie kontrolne, co wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnoskarbowej.
  • Aby zminimalizować ryzyko kontroli, warto pamiętać o zgłaszaniu umów darowizn i pożyczek do urzędu skarbowego.

Wpłata gotówki na rachunek bankowy a kontrola urzędu skarbowego

Urzędy skarbowe z reguły nie interesują się niskimi przelewami i wpłatami na rachunek bankowy. W przypadku dużej kwoty należy jednak liczyć się z kontrolą ze strony fiskusa. Wynika to bezpośrednio z art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML), która nakazuje przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) informacji o:

  • przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 tysięcy euro;
  • wykonanym transferze środków pieniężnych – zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym – o równowartości przekraczającej 15 tysięcy euro (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Ewentualnej kontroli podlegają też transakcje na niższe kwoty, o ile zostaną uznane za podejrzane, np. ze względu na tytuł przelewu, jego wysokość lub częstotliwość, a także właściciela konta bankowego.

ikona - strzałka

Przykład

Dobrym przykładem transakcji podejrzanych są częste wpłaty środków na konto bankowe bez uzasadnienia albo wpłata gotówki na własne konto i przelewanie jej między należącymi do jednej osoby rachunkami.

Informacja o takiej transakcji jest przekazywana do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który może zadecydować o udostępnieniu jej urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

US ma pełne prawo wszczęcia postępowania kontrolnego, jeżeli poweźmie wątpliwości co do źródła pochodzenia pieniędzy. Pracownicy banku mogą też zażądać wyjaśnień od klienta. Niekiedy będą one wystarczające i obejdzie się bez kontroli, ale nie zawsze musi tak być.

przykład ikona

Ważne

Przepisy ustawy AML posługują się walutą euro do określenia progów kwotowych. Oznacza to, że ryzyko kontroli przez urząd skarbowy może wystąpić przy różnych kwotach, w zależności od aktualnego kursu. Na dzień 12 września 2023 r. 1 euro to 4,64 zł, więc z reguły bezpieczna będzie wpłata kwoty nieprzekraczającej 69 500 zł.

Zgłaszanie darowizn i pożyczek do urzędu skarbowego

Co do zasady kwoty pieniężne przyjmowane w ramach pożyczki lub darowizny są obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który jako beneficjent będziesz musiał zapłacić. Jeżeli jednak rozważasz przyjęcie wysokiej darowizny lub pożyczki od członka rodziny i chcesz uniknąć kontroli wykonywanej przez US, mamy dla ciebie dobrą wiadomość.

Przepisy przewidują możliwość zwolnienia z opodatkowania osób, które są najbliższymi członkami rodziny. Z reguły transakcja między osobami bliskimi będzie również zwolniona z kontroli, ponieważ fiskus dysponuje danymi nadawcy oraz informacją o relacji, jaka wiąże go z beneficjentem.

ważne - ikona

Darowiznę trzeba zgłosić:

  • jeżeli jej wysokość przekracza 36 120 zł;
  • korzystając z formularza SD-Z2;
  • w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania.

Poniżej tej kwoty zgłoszenie nie jest wymagane, ale możesz je rozważyć, jeżeli obawiasz się kontroli skarbowej.

W przypadku pożyczki właściwym formularzem jest PCC-3, a zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. Próg kwotowy zobowiązujący do zgłoszenia jest dokładnie taki sam, jak przy darowiźnie.

Terminy na zgłoszenie zawartych umów są bardzo ważne. Przekroczenie ich o chociażby jeden dzień skutkuje utratą prawa do zwolnienia z PCC. Duża wpłata na konto będzie rodziła też ryzyko kontroli skarbowej.

Czy można ominąć kontrolę US?

Bezgotówkowy obrót pieniądza w zasadzie uniemożliwia uniknięcie „namierzenia” transakcji przez urząd skarbowy, ponieważ wszystkie operacje są rejestrowane przez banki. Jeżeli nie chcesz wpłacać pieniędzy na konto, możesz skorzystać z jednej spośród kilku dostępnych alternatyw.

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z gotówki, jednak przekazywanie dużych ilości pieniędzy wiąże się z licznymi ograniczeniami. Banknoty lub monety mogą zostać skradzione, zniszczone lub zgubione.

Innym rozwiązaniem są karty typu prepaid, które pozwalają na przyjmowanie przelewów z zewnątrz. Coraz trudniej znaleźć te anonimowe, ponieważ banki wymagają podania danych osobowych posiadacza karty. Ciekawym rozwiązaniem mogą być jednak instrumenty płatnicze Paysafe lub ViaBuy oferujące proste i bezpieczne płatności.

Wpłata gotówki na konto a kontrole US. O czym warto pamiętać?

Regulacja przeciwdziałająca praniu brudnych pieniędzy skutecznie utrudnia możliwość wykonywania nieuzasadnionych przelewów, zwłaszcza tych na wysokie kwoty. Jeżeli chcesz przygotować się do kontroli US, warto sporządzić zawczasu historię wpłat na konto, a także zadbać o zgłoszenie fiskusowi zawieranych umów pożyczek lub darowizn.

źródła - ikona

Źródła wykorzystane do napisania tego artykułu, odwołania

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
fin tech Polska - artykuł

FinTech w Polsce - 11 firm, na które warto zwrócić uwagę (+mapa)

PRZECZYTAJ → 
bankomat BLIK - obrazek

Jak wypłacić pieniądze z bankomatu BLIKIEM?

PRZECZYTAJ → 
płatność mobilna BLIKIEM - obrazek

Banki i sklepy z BLIKIEM - sprawdź gdzie dokonasz transakcji BLIK!

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram