ranking kont - logo serwisu

System ulg ZUS dla początkujących przedsiębiorców

ikona kalendarza
17/07/2023
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z systemu ulg w płatności składek na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu koszty prowadzenia biznesu przez kilka pierwszych lat są niższe i nie obciążają przedsiębiorców, którzy nie wypracowali jeszcze bazy klientów. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące ulg i zwolnień ZUS.
obrazek przedstawia ludzika pod parasolem, co symbolizuje system ulg społecznych dla przedsiębiorców
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Przedsiębiorcy, którzy zaczynają przygodę z działalnością gospodarczą, mogą skorzystać z systemu ulg i zwolnień, które pozwalają obniżyć wysokość miesięcznych składek ZUS.
 • Przez pierwsze 6 miesięcy możliwe jest korzystanie z Ulgi na Start i opłacanie tylko składki zdrowotnej.
 • Przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorca może sięgnąć po Mały ZUS i płacić obniżoną składkę społeczną.
 • Do określonego progu przychodów dostępny jest też Mały ZUS Plus.
ikona strzałki - obrazek
Ulgi dla przedsiębiorców 2023
 • Ulga na Start
 • ZUS preferencyjny
 • Mały ZUS Plus

Ulga na Start

Ulga na start przewiduje zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej lub działalności w formie spółki cywilnej. Mogą z niej skorzystać osoby, które:

 • nie prowadziły własnego biznesu przez ostatnie 5 lat od dnia jego zawieszenia lub likwidacji;
 • nie wykonywały w bieżącym lub ubiegłym roku kalendarzowym czynności będących częścią działalności na rzecz byłego pracodawcy.
ikona - strzałka

Przykład

Pan Tomasz w 2021 i 2022 r. pracował jako programista w software housie. W 2023 r. uzgodnił z pracodawcą, że przejdzie na rozliczanie B2B z tym samym zakresem obowiązków. W takiej sytuacji nie będzie mógł skorzystać z ulgi na start, ponieważ przez ubiegłe 2 lata pracował na rzecz tego samego pracodawcy. Pan Tomasz może jednak rozważyć zmianę profilu działalności na inne PKD, np. konsultacje w zakresie IT. W takiej sytuacji ulga będzie dostępna już od pierwszego dnia prowadzenia działalności, ponieważ zakres współpracy będzie inny niż w przypadku umowy o pracę.

Przedsiębiorca decydujący się na skorzystanie z Ulgi na Start przez pierwsze 6 miesięcy jest zwolniony z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nadal musi jednak opłacać pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokości to 4,9% albo 9% w zależności od wybranego sposobu opodatkowania.

Jeśli chcesz skorzystać z Ulgi na Start, pamiętaj, że w tym okresie nie odkładasz oszczędności na emeryturę. Nie otrzymasz też renty ani innych świadczeń związanych z niezdolnością do pracy lub urodzeniem dziecka (np. zasiłek chorobowy, macierzyński albo opiekuńczy).

ikona cytatu

Zgłoszenie do Ulgi na Start

Korzystanie z Ulgi na Start należy zgłosić do ZUS-u w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Możesz to zrobić jednocześnie z rejestracją działalności, wypełniając formularz CEIDG-1.

Z Ulgi na Start możesz zrezygnować z dowolnym momencie, płynnie przechodząc na ZUS preferencyjny albo od razu wybierając pełne składki.

ZUS preferencyjny

Obniżone składki ZUS (tzw. Mały ZUS) to możliwość płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne przez 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie jak Ulga na Start jest to rozwiązanie fakultatywne, więc możesz, ale nie musisz z niego korzystać. Warunki stosowania obniżonych składek są analogiczne jak w przypadku okresu zwolnienia ze składek ZUS.

Różnica między pełnym a obniżonym ZUS-em polega na tym, że w przypadku klasycznego profilu opłacania składek nie możesz zadeklarować niższej podstawy wymiaru niż 60% minimalnego wynagrodzenia. Dla ZUS-u preferencyjnego jest to 30%, a więc o połowę mniej. Nadal nie wnosisz też opłat na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Podobnie jak w przypadku Ulgi na Start preferencyjne traktowanie przedsiębiorców dotyczy wyłącznie wyliczania składki społecznej. Składki zdrowotne muszą być opłacane w pełnej wysokości.

Po zakończeniu okresu korzystania z obniżonych składek przedsiębiorcy przechodzą do pełnego modelu oskładkowania – chyba że spełniają warunki do korzystania z rozwiązania pośredniego, jakim jest Mały ZUS Plus.

przykład ikona

Zapamietaj

Aby skorzystać z poszczególnych ulg ZUS, trzeba dokonać zgłoszenia płatnika składek z wykorzystaniem konkretnych kodów (np. 057 dla preferencyjnego ZUS-u). Jeśli nie wiesz, jaki kod jest właściwy, umów się na e-wizytę w ZUS-ie.

Mały ZUS Plus

Rodzajem ulgi jest też ZUS proporcjonalny, czyli tzw. Mały ZUS Plus. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyli 120 tys. zł przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • prowadzili działalność gospodarczą przez minimum 60 dni kalendarzowych w ubiegłym roku kalendarzowym.

Jednocześnie ZUS proporcjonalny nie jest dostępny dla przedsiębiorców w pierwszym roku prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, a także osób, które spełniają warunki do korzystania z obniżonych składek ZUS niezależnie od tego, czy rzeczywiście się na to zdecydowali.

wskazówka - ikona

Wyłączenia

Przepisy wprowadzają też kilka wyłączeń przedmiotowych. Z ulgi nie skorzystają m.in. osoby wykonujące wolne zawody (np. radcowie prawni, adwokaci).

Mały ZUS Plus możesz zastosować też wtedy, gdy wcześniej wykorzystałeś 30 miesięcy pozostałych ulg (6-miesięczny okres bezskładkowy oraz 24 miesiące obniżonych składek). Okres ulgi to maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych – z zastrzeżeniem, że do okresu wlicza się czas korzystania z Małego ZUS-u.

Podobnie jak pozostałe z omawiany konstrukcji, ta również dotyczy wyłącznie składki społecznej. Składki zdrowotne nadal należy opłacać.

przykład ikona

Warto wiedzieć

W przypadku Małego ZUS-u Plus przedsiębiorca musi zgłosić korzystanie z preferencji do końca stycznia danego roku lub w terminie 7 dni, jeżeli prawo do korzystania z ulgi powstało po 31 stycznia.

Korzystanie ze składek proporcjonalnych polega na możliwości zadeklarowania podstawy wymiaru, która musi mieścić się między Małym ZUS-em a pełnymi składkami, czyli:

 • nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku;
 • nie może przekraczać 60% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Niższe składki przekładają się też na niższe świadczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Sposób wyliczania podstawy wymiaru składek jest dokładnie opisany na stronie ZUS poświęconej uldze. Najprościej przedstawić go jako przeciętny miesięczny dochód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym pomnożony przez współczynnik 0,5.

Dokładne informacje o przychodach, dochodach, formie opodatkowania i podstawie składki należy przekazać do ZUS-u. Zaniechanie tego obowiązku spowoduje, że organ automatycznie ustali jako podstawę wymiaru składkę w najwyższej dopuszczalnej wysokości, czyli 60% minimalnego wynagrodzenia.

Ile wynoszą pełne składki dla przedsiębiorców?

Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych zwolnień i ulg przedsiębiorca, który nadal chce prowadzić działalność, musi zacząć opłacać składkę społeczną w pełnej wysokości. W 2023 r. jest to kwota wynosząca przynajmniej 1 418,48 zł. Do niej należy doliczyć także składkę zdrowotną. W praktyce wysokość miesięcznych obciążeń dla firmy to około 2 000 zł.

Dobrą wiadomością jest, że ubezpieczenie społeczne możesz wrzucić w koszty (nie dotyczy ryczałtu i karty podatkowej). Odliczenie składki zdrowotnej jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Co warto wiedzieć o ulgach ZUS?

Przede wszystkim zwolnienia mają charakter częściowy i dotyczą wyłącznie składki społecznej, nigdy zdrowotnej. Co więcej, za okres, w którym nie opłacasz składek lub płacisz je w niższej wysokości, twoje uprawnienia emerytalne będą odpowiednio mniejsze. Zawieszenie działalności nie pociąga też za sobą zawieszenia prawa do ulgi. Za czas niewykonywania działalności okres preferencyjny po prostu przepada.

Wreszcie, w 2023 r. minimalna płaca wzrosła dwukrotnie. Ma to związek m.in. z wysokością minimalnej podstawy wymiaru składek ZUS, która systematycznie wzrasta – od stycznia 2023 r. minimalna pensja krajowa wynosiła 3 490 zł brutto, natomiast od 1 lipca 2023 r. – 3 600 zł brutto.

Jeśli szukasz więcej informacji na temat ZUS dla początkujących przedsiębiorców, zajrzyj na:

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
koszty jednoosobowej działalności gospodarczej

Koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Z czym musisz się liczyć?

PRZECZYTAJ → 
obrazek budynku z plakietką informującą o tym, że lokal jest zamknięty, co symbolizuje przedsiębiorce, który zamkyka działalność gospodarczą

Zamknięcie działalności gospodarczej - o czym należy pamiętać?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia banknoty w różnych walutach, co symbolizuje wybór dobrego rachunku walutowego dla firm

Konto walutowe dla firm: jak wybrać i na co zwracać uwagę?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram