ranking kont - logo serwisu

Rodzaje bankowości - jakie usługi oferują banki?

ikona kalendarza
23/06/2023
Z usług banków korzystamy praktycznie wszyscy. Takie usługi jak prowadzenie rachunku, doradztwo finansowe czy przelewy to powszechnie wykorzystywane instrumenty. Zakres produktów dla każdej z grup docelowych może być jednak nieco inny. W tym artykule przygotowaliśmy dla ciebie krótkie zestawienie omawiające podstawowe rodzaje bankowości, z którymi możesz zetknąć się w praktyce.
obrazek przedstawia figurę banku, co symbolizuje różne rodzaje bankowości
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Banki oferują swoim klientom różne rodzaje usług, aby lepiej dopasować je do potrzeb konkretnych użytkowników.
 • Wśród różnych rodzajów bankowości znajdziesz m.in. usługi detaliczne, korporacyjne czy inwestycyjne. Możesz korzystać z kilku z nich równolegle.
 • Niektóre rodzaje bankowości są dostępne wyłącznie dla osób spełniających określone kryteria, np. wartości aktywów przechowywanych w banku. Jeszcze inne, takie jak bankowość centralna, w ogóle nie są dostępne dla indywidualnego odbiorcy.

Dlaczego banki oferują różne rodzaje bankowości?

Banki dzielą swoich klientów na wiele segmentów. Dzięki temu możliwa jest lepsza personalizacja usług i dopasowanie ich do potrzeb konkretnej grupy. Potrzeby finansowe przeciętnego konsumenta będą inne niż dużej spółki kapitałowej, a oczekiwania klientów zależą od ich celu finansowego, zamożności, apetytu na ryzyko i wielu innych czynników.

W tym samym banku możesz korzystać z wielu rodzajów bankowości, np. detalicznej (jako konsument), korporacyjnej (jako spółka) oraz inwestycyjnej (jako inwestor-amator).

Z jakimi rodzajami bankowości możesz się spotkać?

Poniżej znajdziesz krótkie omówienie najpopularniejszych rodzajów bankowości. Jako kryterium podziału przyjęliśmy pozycję zajmowaną przez klienta banku względem instytucji finansowej.

ikona strzałki - obrazek

Bankowość detaliczna

Bankowość detaliczna (ang. retail banking) to usługi świadczone na rzecz ogółu klientów będących konsumentami. Niektóre definicje tego pojęcia obejmują swoim zakresem również niewielkie przedsiębiorstwa indywidualne.

Do typowych usług w tym sektorze zalicza się:

 • prowadzenie rachunku ROR;
 • wydawanie instrumentów płatniczych (np. karta płatnicza, karta debetowa);
 • zakładanie kont oszczędnościowych.

Większość z tych usług jest bezpłatna lub łatwo jest uniknąć kosztów z nimi związanych.

ikona strzałki - obrazek

Bankowość prywatna

Bankowość prywatna (ang. private banking) obejmuje usługi świadczone na rzecz najbardziej zamożnych klientów (ang. high net-worth individuals). Celem bankowości prywatnej jest długoterminowe zarządzania aktywami, pomnażanie i ochrona kapitału, a także bieżące doradztwo finansowe.

Aby móc korzystać z tego rodzaju usług, klienci muszą spełnić kryteria określone przez bank (zazwyczaj odnoszą się one do wartości zdeponowanego majątku).

Bankowość prywatną należy odróżnić od tzw. affluent segment, do którego banki klasyfikują osoby zamożne, ale nieposiadające jeszcze na tyle dużego majątku, aby mieć dostęp do bankowości prywatnej.

ikona strzałki - obrazek

Bankowość korporacyjna

Usługi bankowości korporacyjnej (ang. corporate banking) są przeznaczone dla przedsiębiorców – zarówno tych z sektora MŚP, jak i dużych korporacji.

Firmy mogą liczyć na preferencyjne warunki usług i dostęp do unikalnych rozwiązań np. w zakresie udzielania kredytów kupieckich, finansowania leasingu czy zarządzania papierami wartościowymi przedsiębiorstwa.

W bankowości korporacyjnej decydujące znaczenie ma personalizacja usług do potrzeb danej firmy, elastyczność oraz szybkość obsługi.

ikona strzałki - obrazek

Bankowość inwestycyjna

Bankowość inwestycyjna (ang. investment banking) jest skierowana do osób, które planują zarządzać swoim kapitałem poprzez lokowanie go w różnego rodzaju instrumenty finansowe – pierwotne, takie jak akcje lub obligacje, oraz pochodne, np. opcje i kontrakty futures.

Bankowość inwestycyjna obejmuje przede wszystkim:

 • prowadzenie działalności maklerskiej przez domy maklerskie funkcjonujące przy bankach;
 • otwieranie i prowadzenie rachunków maklerskich;
 • przygotowywanie analiz ekonomicznych;
 • sporządzanie strategii działania;
 • doradztwo inwestycyjne.
ikona strzałki - obrazek

Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna (ang. e-banking) to usługi bankowe świadczone z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych takich jak komputer z dostępem do internetu czy smartfon, ale też terminale płatnicze POS oraz bankomaty.

Z punktu widzenia użytkownika e-banking można podzielić na bankowość internetową i mobilną.

Korzystanie z bankowości internetowej wymaga zalogowania się do serwisu poprzez stronę internetową banku. Z kolei bankowość mobilna to usługi świadczone za pośrednictwem aplikacji dostępnej na telefony komórkowe.

ikona strzałki - obrazek

Bankowość centralna

Bankowość centralna (ang. central banking) jest realizowana przez bank centralny danego państwa. W Polsce jest nim Narodowy Bank Polski.

Główne obszary działalności banku centralnego obejmuje emisję pieniądza, kształtowanie polityki pieniężnej, zarządzanie rezerwami dewizowymi oraz obsługę Skarbu Państwa i agencji rządowych. 

ikona - strzałka

Zapamiętaj

Banki centralne nie świadczą usług na rzecz obywateli.

ikona strzałki - obrazek

Bankowość spółdzielcza

Bankowość spółdzielcza (ang. cooperative banking) to jedna z form organizacyjnych banku, którego właścicielem są spółdzielcy, czyli właściwie wszyscy klienci. Historia banków spółdzielczych sięga w Polsce XVI w. W przeciwieństwie do banków komercyjnych głównym celem bankowości spółdzielczej nie jest maksymalizacja zysku osoby prawnej, ale realizacja celów osób tworzących bank spółdzielczy.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat usług bankowych?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rodzajów bankowości.

Aby umożliwić korzystanie z bankowości prywatnej, banki najczęściej wymagają posiadania przez klienta aktywów o wartości 1 miliona złotych lub więcej.

Poszczególne rodzaje rachunków maklerskich mogą różnić się wysokością prowizji za różne rodzaje transakcji, ale także zakresem dostępnych instrumentów finansowych i rynków zagranicznych.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
pełnomocnictwo do konta bankowego - obrazek

Pełnomocnictwo do konta bankowego - jakie korzyści może przynieść?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedtawia rosnące słupki notowań, co symbolizuje skuteczną lokatę kapitału

Gdzie najlepiej ulokować pieniądze? 8 propozycji

PRZECZYTAJ → 
wirtualna karta płatnicza, kredytowa, przedpłacona - artykuł

Wirtualna karta kredytowa, płatnicza, prepaid - przydatne informacje

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka