RankingKont - logo serwisu
ikona kalendarza
10/07/2023

Podatek dochodowy – do kiedy należy go zapłacić? Jak go obliczyć?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem zapłaty zobowiązań publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa. Niezależnie od wybranej formy organizacyjno-prawnej podstawowym rodzajem obowiązującego podatku jest podatek dochodowy. Kto i w jakim terminie musi go zapłacić?
ikona - strzałka w doł
Ciąg dalszy artykułu znajdziesz pod reklamą
kategorie miniaturka
baner prezentujący zimową ofertę Millennium Banku z możliwością zyskania 500 zł w promocji - wersja na urządzeniea stacjonarne
baner prezentujący zimową ofertę Millennium Banku z możliwością zyskania 500 zł w promocji - wersja mobilna
obrazek przedstawia przedsiębiorcę we własnym biurze projektowym, co symbolizuje osobę płacącą podatek dochodowy
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
  • Podatek dochodowy to podstawowy rodzaj zobowiązania publicznoprawnego.
  • Wyróżnia się podatek PIT i CIT, które różnią się między sobą przede wszystkim zakresem przedmiotowym i stawkami.
  • Nieterminowa zapłata podatku dochodowego stanowi podstawę do nałożenia grzywny na podatnika.

Na czym polega podatek dochodowy?

Podatek dochodowy to rodzaj zobowiązania, które obciąża wszystkich podatników. Płacą go zarówno przedsiębiorcy indywidualni, którzy zarejestrowali firmę w CEIDG, jak i spółki prawa handlowego. Podatek PIT obciąża również osoby, które świadczą swoje usługi na innej podstawie, np. umowy o pracę albo kontraktów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie).

Źródłem opodatkowania w podatku dochodowym jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, czyli dochód.

Terminowa zapłata podatku jest bardzo ważna. W przypadku opóźnień podatnik musi liczyć się z nałożeniem na niego kary grzywny.

ikona strzałki - obrazek

Rodzaje podatku dochodowego

W Polsce obowiązują dwa rodzaje podatku dochodowego – PIT oraz CIT – uregulowane przez odpowiednie akty prawne.

Podatek PIT płacą przede wszystkim indywidualni przedsiębiorcy, a także wspólnicy spółek jawnych i partnerskich.

Podatek CIT obciąża przede wszystkim spółki kapitałowe (spółkę z o.o., spółkę akcyjną i prostą spółkę akcyjną) oraz spółkę komandytowo-akcyjną, a po spełnieniu określonych warunków również spółki komandytowe.

W spółce, która wypłaca swoim wspólnikom dywidendę, tak naprawdę pojawi się podwójne opodatkowanie:

  • spółka zapłaci CIT;
  • zyski wspólników będą opodatkowane PIT.
ikona strzałki - obrazek

Stawki podatku dochodowego

PIT i CIT różnią się przede wszystkim stawką podatku. W przypadku PIT obecnie wynosi ona 12% (do niedawna było to 17%).

W przypadku CIT sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ ustawodawca przewidział wartość bazową i preferencyjną. Bazowy CIT wynosi 19%. Stawka preferencyjna to 9%, ale mogą skorzystać z niej wyłącznie podmioty, które mają status małego podatnika CIT. Dotyczy on spółek, których przychody nie przekraczają równowartości 2 milionów euro (około 9 milionów złotych).

przykład ikona

Warto wiedzieć

Większość początkujących przedsiębiorców, którzy wybrali formę spółki prawa handlowego objętej CIT, będzie automatycznie klasyfikowana jako mali podatnicy CIT. Ustawa przewiduje jednak w tym zakresie szereg wyjątków. Z ulgi nie skorzystają m.in. podatnicy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą albo spółkę osobową, którzy dokonali przekształcenia w podmiot objęty CIT (np. z JDG w jednoosobową spółkę z o.o.). Karencja w takim przypadku wynosi 2 lata.

Terminy zapłaty podatku dochodowego

Podatek dochodowy powinien być płacony w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. Terminy te są uzależnione od wybranej formy opodatkowania.

  • Podatnicy, którzy wybrali zasady ogólne, podatek liniowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, rozliczają zaliczki do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  • Podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową, rozliczają się do 7. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (nie dotyczy nowych przedsiębiorców, którzy nie mogą już wybrać karty podatkowej).
  • Podatek CIT należy rozliczyć do 31 marca danego roku podatkowego.
przykład ikona

Wydłużony termin zapłaty CIT w 2023 r.

Ministerstwo Finansów wydłużyło w 2023 roku termin do zapłaty CIT o 3 miesiące. Przedsiębiorcy mogą zapłacić CIT do 30 czerwca 2023 r. Jest to jednak rozwiązanie jednorazowe.

Podatek dochodowy – zarówno PIT, jak i CIT – należy wpłacić na mikrorachunek podatkowy podatnika. Przesłanie stosownej kwoty na konto urzędu skarbowego nie jest równoznaczne z uregulowaniem zobowiązania.

Kary za opóźnienia w zapłacie podatku dochodowego

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie zobowiązania podatkowego, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Sąd może odstąpić od nałożenia sankcji, jeżeli podatek zostanie zapłacony w całości przed wszczęciem postępowania karnoskarbowego.

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
mBank zakładanie firmy - obrazek artykułu

Zakładanie firmy w mBanku, czyli jak założyć firmę przez stronę banku

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia napis tax (podatek), co symbolizuje różne formy opodatkowania

Jakie formy opodatkowania może wybrać przedsiębiorca?

PRZECZYTAJ → 
obrazek budynku z plakietką informującą o tym, że lokal jest zamknięty, co symbolizuje przedsiębiorce, który zamkyka działalność gospodarczą

Zamknięcie działalności gospodarczej - o czym należy pamiętać?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram