ranking kont - logo serwisu

Podatek dochodowy – do kiedy należy go zapłacić? Jak go obliczyć?

ikona kalendarza
10/07/2023
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem zapłaty zobowiązań publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa. Niezależnie od wybranej formy organizacyjno-prawnej podstawowym rodzajem obowiązującego podatku jest podatek dochodowy. Kto i w jakim terminie musi go zapłacić?
obrazek przedstawia przedsiębiorcę we własnym biurze projektowym, co symbolizuje osobę płacącą podatek dochodowy
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
  • Podatek dochodowy to podstawowy rodzaj zobowiązania publicznoprawnego.
  • Wyróżnia się podatek PIT i CIT, które różnią się między sobą przede wszystkim zakresem przedmiotowym i stawkami.
  • Nieterminowa zapłata podatku dochodowego stanowi podstawę do nałożenia grzywny na podatnika.

Na czym polega podatek dochodowy?

Podatek dochodowy to rodzaj zobowiązania, które obciąża wszystkich podatników. Płacą go zarówno przedsiębiorcy indywidualni, którzy zarejestrowali firmę w CEIDG, jak i spółki prawa handlowego. Podatek PIT obciąża również osoby, które świadczą swoje usługi na innej podstawie, np. umowy o pracę albo kontraktów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie).

Źródłem opodatkowania w podatku dochodowym jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, czyli dochód.

Terminowa zapłata podatku jest bardzo ważna. W przypadku opóźnień podatnik musi liczyć się z nałożeniem na niego kary grzywny.

ikona strzałki - obrazek

Rodzaje podatku dochodowego

W Polsce obowiązują dwa rodzaje podatku dochodowego – PIT oraz CIT – uregulowane przez odpowiednie akty prawne.

Podatek PIT płacą przede wszystkim indywidualni przedsiębiorcy, a także wspólnicy spółek jawnych i partnerskich.

Podatek CIT obciąża przede wszystkim spółki kapitałowe (spółkę z o.o., spółkę akcyjną i prostą spółkę akcyjną) oraz spółkę komandytowo-akcyjną, a po spełnieniu określonych warunków również spółki komandytowe.

W spółce, która wypłaca swoim wspólnikom dywidendę, tak naprawdę pojawi się podwójne opodatkowanie:

  • spółka zapłaci CIT;
  • zyski wspólników będą opodatkowane PIT.
ikona strzałki - obrazek

Stawki podatku dochodowego

PIT i CIT różnią się przede wszystkim stawką podatku. W przypadku PIT obecnie wynosi ona 12% (do niedawna było to 17%).

W przypadku CIT sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ ustawodawca przewidział wartość bazową i preferencyjną. Bazowy CIT wynosi 19%. Stawka preferencyjna to 9%, ale mogą skorzystać z niej wyłącznie podmioty, które mają status małego podatnika CIT. Dotyczy on spółek, których przychody nie przekraczają równowartości 2 milionów euro (około 9 milionów złotych).

przykład ikona

Większość początkujących przedsiębiorców, którzy wybrali formę spółki prawa handlowego objętej CIT, będzie automatycznie klasyfikowana jako mali podatnicy CIT. Ustawa przewiduje jednak w tym zakresie szereg wyjątków. Z ulgi nie skorzystają m.in. podatnicy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą albo spółkę osobową, którzy dokonali przekształcenia w podmiot objęty CIT (np. z JDG w jednoosobową spółkę z o.o.). Karencja w takim przypadku wynosi 2 lata.

Terminy zapłaty podatku dochodowego

Podatek dochodowy powinien być płacony w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. Terminy te są uzależnione od wybranej formy opodatkowania.

  • Podatnicy, którzy wybrali zasady ogólne, podatek liniowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, rozliczają zaliczki do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  • Podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową, rozliczają się do 7. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (nie dotyczy nowych przedsiębiorców, którzy nie mogą już wybrać karty podatkowej).
  • Podatek CIT należy rozliczyć do 31 marca danego roku podatkowego.
ikona - informacja

Ciekawostka - przypadek wydłużonego termin zapłaty CIT w 2023 r.

Ministerstwo Finansów w 2023 roku wydłużyło termin do zapłaty CIT o 3 miesiące. Przedsiębiorcy mogli zapłacić CIT do 30 czerwca 2023 r - było to jednak rozwiązanie jednorazowe.

Podatek dochodowy – zarówno PIT, jak i CIT – należy wpłacić na mikrorachunek podatkowy podatnika. Przesłanie stosownej kwoty na konto urzędu skarbowego nie jest równoznaczne z uregulowaniem zobowiązania.

Kary za opóźnienia w zapłacie podatku dochodowego

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie zobowiązania podatkowego, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Sąd może odstąpić od nałożenia sankcji, jeżeli podatek zostanie zapłacony w całości przed wszczęciem postępowania karnoskarbowego.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
terminale płatnicze - obrazek do artykułu

Czym są terminale płatnicze i czy warto je wdrożyć w firmie?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, co symbolizuje temat artykułu

Kto może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia kobietę-przedsiębiorcę, co symbolizuje użytkownika rachunku dla stowarzyszenia

Jak wybrać darmowe konto bankowe dla stowarzyszenia?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka