ranking kont - logo serwisu

Czy konto prywatne może służyć do opłacania faktur?

ikona kalendarza
06/11/2023
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się najczęściej z płatnościami firmowymi, dokonywanymi w związku z biznesem. Takim wydatkiem może być abonament za telefon firmowy, ale też wynagrodzenie podwykonawcy. Przeczytaj, czy płatności firmowe z konta prywatnego są dopuszczalne i jakie są konsekwencje takich działań.
konto prywatne, a opłacanie faktur - obrazek artykułu
ikona symbolizująca kluczowe spostrzeżenia
Kluczowe spostrzeżenia
  • Mikroprzedsiębiorcy dokonujący rozliczeń na niskie kwoty nie mają obowiązku zakładania firmowego rachunku bankowego, chyba że korzystają z procedury Split Payment.
  • Opłacanie faktur z prywatnego rachunku niesie ze sobą ryzyko w razie kontroli urzędu skarbowego, a także wymusza na przedsiębiorcy stały nadzór nad wydatkami i oddzielenie tych prywatnych od firmowych.
  • Aby uniknąć problemów podczas kontroli fiskusa i zachować porządek w budżecie, rozważ zamianę konta prywatnego na firmowe.

Czy przedsiębiorca może opłacać faktury z konta prywatnego?

Obowiązujące przepisy Ustawy prawo przedsiębiorców oraz Ordynacji podatkowej określają, w jakiej formie osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność może prowadzić rozliczenia. I od razu warto zaznaczyć, że nie zawsze jest to konto firmowe.

ikona prezentująca cytat eksperta

Zgodnie z art. 7 Prawa przedsiębiorców dokonywanie i otrzymywanie płatności związanych z działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, jeżeli łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

  1. Stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca.
  2. Jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty (przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Z przywołanego przepisu nie wynika jednoznacznie konieczność posługiwania się firmowym rachunkiem, więc do rozliczeń możesz użyć też prywatnego konta bankowego. Z kolei art. 61 § 1a Ordynacji podatkowej pozwala na zapłatę podatków nawet w gotówce, więc zobowiązania publicznoprawne również zapłacisz z bieżącego rachunku.

Z punktu widzenia przepisów konieczność założenia konta firmowego pojawia się dopiero, jeżeli korzystasz z procedury split payment. Taki obowiązek występuje też w związku z nabywaniem lub sprzedażą towarów i usług wrażliwych wymienionych w załączniku nr 15 Ustawy o VAT (są to np. sprzęt elektroniczny czy złoto inwestycyjne).

Warto jednak rozważyć założenie rachunku dla przedsiębiorcy niezależnie od mechanizmu podzielonych płatności. Dzisiaj banki przyznają premie sięgające nawet 3 tysięcy złotych za podpisanie umowy oraz spełnienie warunków dla wszystkich bonusów.

ikona strzałki

Jakie firmy uważa się za mikroprzedsiębiorców?

Warto zwrócić uwagę, że możliwość korzystania z rachunku prywatnego dotyczy wyłącznie mikroprzedsiębiorców. Pod tym pojęciem należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 10 osób oraz osiągnął łączny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro.

Jakie są konsekwencje opłacania faktur z konta prywatnego?

Choć prowadzenie konta firmowego nie zawsze jest obowiązkowe dla mikroprzedsiębiorcy, z reguły jest to rozwiązanie zalecane. Płatności z konta prywatnego mogą pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje.

ikona strzałki

Kontrola US

Posiadanie konta prywatnego do celów związanych z działalnością stwarza też ryzyko, że w razie kontroli urząd skarbowy uzyska wgląd w pełną historię transakcji – tych prywatnych i firmowych. Ma on też prawo zażądać wyjaśnień od podatnika.

ikona strzałki

Porządek w budżecie

Wreszcie, przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością na konto prywatne powoduje, że do domowego budżetu wkrada się chaos. Może ci być trudno oddzielić zakupy firmowe od prywatnych.

ikona strzałki

Opodatkowanie odsetek

Przede wszystkim w sytuacji, gdy pieniądze trzymane na prywatnym koncie przyniosą zysk, bank automatycznie naliczy od nich podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) w wysokości 19%.

Z kolei ten sam zysk, ale wygenerowany z lokaty firmowej zostanie potraktowany jako przychód z działalności gospodarczej, z którego z fiskusem rozlicza się sam przedsiębiorca, płacąc podatek dochodowy.

Poza tym opłaty za prowadzenie rachunku prywatnego nie będą stanowiły kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Opłata rzędu kilku złotych miesięcznie może wydawać się niewielka, ale przy kontach Premium koszty są znacznie wyższe.

ikona strzałki

Konto wspólne a rachunek firmowy

Organy podatkowe stoją również na stanowisku, że płatność z tytułu faktury powinna być dokonana na odrębny rachunek małżonka. Jeżeli pieniądze wpływają na konto wspólne, taka operacja może wzbudzić zainteresowanie fiskusa.

Konto firmowe jako alternatywa dla rachunku prywatnego

Korzystną alternatywą dla rachunku osobistego używanego na potrzeby prowadzonego biznesu jest założenie osobnego konta firmowego. Dlaczego taki wybór się opłaca?

Banki często oferują przedsiębiorcom szereg atrakcyjnych produktów, do których zwykli konsumenci nie mają dostępu. Jako przykład można podać bank Pekao S.A., który udostępnia pakiet „Księgowość Self-Service” oraz korzystną ofertę na terminale POS. Wśród innych popularnych benefitów można wymienić darmowe przelewy natychmiastowe oraz do ZUS-u i US czy opłacalne warunki kredytu lub pożyczki.

Założenie firmowego konta pozwala utrzymać porządek w finansach, ponieważ zawsze wiesz dokładnie, które wydatki mają związek z firmą.

Jeżeli planujesz założenie działalności gospodarczej lub już ją prowadzisz, rozważ skorzystanie z konta bankowego dla firm. To duże ułatwienie i gwarancja kontroli nad finansami. Pamiętaj o konieczności zaktualizowania danych w CEIDG, jeżeli rachunek firmowy założysz już po rejestracji firmy.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
obrazek przedstawia przedsiębiorcę, który dokonuje obliczeń, co symbolizuje wyliczenia kosztów uzyskania przychodu

Co można wrzucić w koszty uzyskania przychodu?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia słońce z widoczną aureolą, co symbolizuje opisywane zjawisko - efekt halo

Efekt halo w psychologii: jak go uniknąć przy rekrutacji pracownika?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia opadnięte liście, co symbolizuje temat artykułu tłumaczącego właściwe postępowanie po śmierci właściciela firmy

Śmierć właściciela firmy, a działalność gospodarcza

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross