ranking kont - logo serwisu

Do kiedy należy zapłacić podatek VAT?

ikona kalendarza
20/10/2023
Podatek VAT to jeden z podstawowych rodzajów zobowiązań publicznoprawnych. Przeczytaj, do kiedy należy go zapłacić i jakie kary grożą za opóźnienia w zapłacie VAT.
do kiedy płacić podatek VAT? Obrazek artykułu
informacja - nowa ikona
Kluczowe spostrzeżenia
 • Podatek VAT ma charakter neutralny dla przedsiębiorcy i obciąża finalnego nabywcę towaru lub usługi.
 • Terminy płatności podatku VAT zależą od wyboru modelu rozliczenia – miesięcznego lub kwartalnego.
 • Za nieterminową zapłatę VAT grożą dotkliwe kary finansowe.
 • Rozliczając VAT, należy dokładnie obliczyć podatek i złożyć właściwą deklarację.

Czym jest podatek VAT?

Obok podatków dochodowych jednym ze zobowiązań publicznoprawnych, które generują największe przychody dla Skarbu Państwa, jest podatek VAT. Ministerstwo Finansów prognozuje, że w 2023 r. fiskus otrzyma z tego tytułu ponad 160 miliardów złotych.

abstrakcyjna grafika prezentująca podatek VAT
Zanim poznasz terminy - sprawdź krótką definicję podatku VAT.

Podatek VAT (ang. value-added tax), określany też jako podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej, to rodzaj zobowiązania publicznoprawnego klasyfikowanego jako podatek pośredni. W Polsce został wprowadzony w 1993 r. na mocy ustawy o VAT[1].

ikona - nowoczesny nagłówek

Podpowiedź

Konstrukcja VAT zakłada, że kolejne podmioty występujące w łańcuchu produkcji i sprzedaży mogą odliczyć zobowiązanie naliczone na poprzednich etapach obrotu.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i oferujesz swoje towary konsumentom, przenosisz ostatecznie cały VAT na nabywcę. Dlatego mówi się, że dla przedsiębiorców będących podatnikami VAT jest to podatek neutralny. Jego główną rolą jest obciążenie ostatniego ogniwa, którym z reguły będzie konsument.

Terminy zapłaty podatku VAT

Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego, również na gruncie VAT wyróżnia się terminy płatności zobowiązania, których przekroczenie rodzi określone konsekwencje prawne.

ikona strzałki

Miesięczne i kwartalne rozliczanie VAT

Terminy płatności VAT są uzależnione od tego, czy podatnik wybrał rozliczanie się z fiskusem co miesiąc czy co kwartał.

Należy pamiętać, że zasadą jest rozliczanie miesięczne. Opodatkowanie co kwartał mogą wybrać wyłącznie tzw. mali podatnicy, czyli przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w ubiegłym roku 2 milionów euro (około 890 tysięcy złotych brutto) 

Jednocześnie z opodatkowania kwartalnego nie skorzystają mali podatnicy, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • są czynnymi podatnikami VAT krócej niż 12 miesięcy;
 • w ciągu ostatniego roku dokonali dostawy towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT (np. paliwa, wyroby stalowe), a kwota transakcji w którymkolwiek miesiącu przekroczyła 50 tysięcy złotych netto;
 • w danym kwartale dokonali rozliczenia kwoty z tytułu importu według zasad wskazanych w ustawie;
 • nie stwarzają możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli dopiero założyłeś działalność gospodarczą jako podatnik VAT czynny lub planujesz to zrobić, będziesz musiał zapłacić VAT co miesiąc przynajmniej w pierwszym roku prowadzenia biznesu.

przykład ikona

Fakt

W sytuacji, gdy utracisz prawo do zwolnienia z VAT w trakcie roku podatkowego, również musisz zapłacić podatek. W takiej sytuacji koniecznie zarejestruj się jako vatowiec w terminie 7 dni od daty zdarzenia, które spowodowało utratę prawa do zwolnienia.

ikona strzałki

Do kiedy należy rozliczyć i złożyć deklarację VAT?

W zależności od tego, czy rozliczasz VAT kwartalnie czy miesięcznie, terminy zapłaty zobowiązania oraz złożenia deklaracji będą odmienne:

 • przy rozliczeniach miesięcznych VAT należy zapłacić do 25 dnia następnego miesiąca (np. za styczeń rozliczasz się do 25 lutego);
 • przy rozliczeniach kwartalnych VAT należy zapłacić do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (np. za pierwszy kwartał deklarację składasz do 25 kwietnia).

Jeżeli termin złożenia deklaracji przypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, automatycznie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Jakie kary grożą za nieterminowe rozliczenie podatku VAT?

Zapłata kwoty podatku VAT na czas jest bardzo ważna, ponieważ za zwłokę grożą dotkliwe kary finansowe. Przede wszystkim każdy dzień opóźnienia skutkuje naliczaniem odsetek. Zgodnie z art. 56 ordynacji podatkowej[2] stawka odsetek za zwłokę jest równa 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększonej o 2%. Począwszy od 4 października 2023 r., jest to 14,5%. Urząd Skarbowy może zredukować odsetki o połowę, pod warunkiem że podatnik:

 • złoży korektę deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego;
 • uiści kwotę zobowiązania w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty.
przykład ikona

Fakt

Niezależnie od odsetek za zwłokę podatnik, który nie płaci podatku, może zostać obciążony grzywną w wysokości do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Obecnie jest to kwota nawet 72 tysięcy złotych.

Jak obliczyć podatek VAT do zapłaty?

Aby obliczyć wartość podatku VAT do zapłaty, potrzebujesz wszystkich swoich faktur VAT z danego okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału). Wartość netto na każdej fakturze pomnóż przez stawkę VAT, a następnie zsumuj otrzymane wartości. Końcowy wynik podaj w deklaracji podatkowej. Wiele programów księgowych robi podsumowania automatycznie.

W Polsce bazową stawką VAT jest 23%, ale ustawa o VAT przewiduje również szereg stawek obniżonych:

 • 8% – np. roboty budowlane i usługi remontowe;
 • 5% - książki i czasopisma;
 • 0% – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i eksport.

Oprócz stawki zerowej ustawodawca przewiduje również zwolnienie z podatku VAT. Pamiętaj, że rozliczając się stawką zerową, nadal musisz składać deklaracje.

Rodzaje deklaracji VAT

Podatnicy VAT mogą składać różnego rodzaju deklaracje, których wybór nie zawsze będzie prosty.

ikona strzałki

Poniżej znajdziesz krótką „ściągę”, która pomoże Ci dopasować formularz do sposobu rozliczania się z zobowiązania:

 • VAT-7 oraz VAT-7K – podstawowy wariant deklaracji odpowiednio dla podatników rozliczających się miesięcznie i kwartalnie;
 • VAT-8 – składają ją pozostali podatnicy, niezarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy realizują wewnątrzwspólnotową dostawę lub nabycie towarów;
 • VAT-9 – przeznaczona dla importu usług lub dostawy, jeżeli podatnikiem jest nabywca;
 • VAT-10 – stosowana przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu;
 • VAT-11 – stosowana przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu;
 • VAT-12 – deklaracja skrócona dla kierowców taksówek osobowych.

Zakładając działalność gospodarczą, pamiętaj, aby monitorować ważne terminy podatkowe. Dzięki temu unikniesz kłopotów w razie kontroli urzędu skarbowego.

ikona cytatu, nawiązuje do źródeł wykorzystanych w artykule

Źródła wykorzystane do napisania tego artykułu, odwołania

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
graficzna ilustracja prezentująca litery układające się w wyraz factor, co bezpośrednio nawiązuje do faktoringu

Faktoring w praktyce - na czym polega i dla kogo jest przeznaczony?

PRZECZYTAJ → 
koszty jednoosobowej działalności gospodarczej

Koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Z czym musisz się liczyć?

PRZECZYTAJ → 
zakładanie firmy online - artykuł

Założenie firmy przez internet - ABC zakładania działalności gospodarczej online

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram