ranking kont - logo serwisu

Legitymacja studencka: wszystko, co warto o niej wiedzieć

ikona kalendarza
10/12/2022
Wiesz już, że zostałeś przyjęty na upragniony kierunek studiów, pora więc na załatwienie pierwszych formalności. Oficjalnie otrzymujesz status studenta już po immatrykulacji. Aby jednak korzystać z przysługujących Ci zniżek i ulg, potrzebujesz dokumentu, który potwierdzi, że nadal się uczysz. Do tego właśnie służy legitymacja studencka. Co powinieneś o niej wiedzieć?
legitymacja studencka - artykuł
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Legitymacja studencka to dokument potwierdzający status studenta. Odbierasz ją w dziekanacie uczelni po uiszczeniu niewielkiej opłaty.
 • Aby legitymacja studencka zachowała ważność, należy odnawiać ją co semestr w dziekanacie.
 • Ukończenie studiów lub utrata statusu studenta może (ale nie musi) wiązać się z obowiązkiem zwrotu dokumentu. Upewnij się, czy władze uczelni, na której studiujesz, stosują taką praktykę.
 • Dla osób często wyjeżdżających za granicę dobrym rozwiązaniem może być Międzynarodowa Legitymacja Studencka ISIC. Daje ona prawo do wielu zniżek, a w niektórych przypadkach również obejmuje ubezpieczenie.

Czym jest legitymacja studencka i gdzie ją odebrać?

Legitymacja studencka to dokument, który potwierdza status studenta uczelni wyższej. Aby ją otrzymać, złóż wniosek w dziekanacie. Na odbiór dokumentu czeka się zwykle kilka dni.

Na wszystkich polskich uczelniach, począwszy od 2018 r., obowiązuje jednolity wzór Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. To plastikowa karta z wdrukowanym chipem, na którym zapisane są informacje o jej posiadaczu oraz data ważności dokumentu.

Składając wniosek o wydanie legitymacji, musisz uiścić opłatę w wysokości 22 zł. Jeżeli zgubisz dokument lub ulegnie on zniszczeniu, wydanie duplikatu kosztuje 33 zł. Jeśli podejmujesz studia na więcej niż jednym kierunku, opłatę wnosisz tylko raz.

żarówka ikona

Ciekawostka

Podstawowy interfejs stykowy zainstalowany w legitymacji spełnia normy ISO/IEC 7816-2 oraz 7816-3. Oprócz niego dana placówka może zadecydować o zatopieniu w plastiku również interfejsu bezstykowego. Takie rozwiązanie jest wykorzystane np. jako identyfikator biblioteczny, bilet miejski, a nawet szyfrowanie wiadomości e-mail. Dowiedz się, czy Twoja uczelnia oferuje któreś z tych rozwiązań.

Legitymacja studencka służy do potwierdzania statusu studenta, ale nie możesz jej wykorzystać jako metody potwierdzania tożsamości. Do tego potrzebujesz dowodu osobistego.

Oprócz legitymacji ELS jako student możesz pobrać mLegitymację na smartfona. To część pakietu usług mObywatel. Dzięki temu nie musisz nosić kolejnego kawałka plastiku w portfelu. Okazanie na wyświetlacz urządzenia legitymacji jest równoznaczne z posiadaniem przy sobie dokumentu w postaci fizycznej. Aplikacja zapisuje w pamięci każde wyświetlenie wraz z datą i godziną.

Jakie informacje znajdują się na legitymacji studenckiej?

Informacje znajdujące się na legitymacji studenckiej określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Różnią się one, jeśli chodzi o awers i rewers karty.

ikona strzałki
Awers legitymacji studenckiej

Na przodzie dokumentu są wydrukowane:

 • data wydania legitymacji;
 • numer albumu (taki sam, jaki znajdziesz na okładce indeksu);
 • numer PESEL studenta;
 • zdjęcie o wymiarach 20x25 mm.

Znajdziesz tam również chip oraz symbol polskiego orła i nazwę państwa

ikona strzałki
Rewers legitymacji studenckiej

Na odwrocie legitymacji znajduje się przede wszystkim miejsce na kolejne hologramy z datą ważności. Oprócz tego na karcie wydrukowane jest też przypomnienie o przysługującej Ci uldze:

 • na przejazd środkami komunikacji miejskiej (na czas posiadania statusu studenta);
 • na przejazdy publicznym transportem zbiorowym (do ukończenia 26. roku życia).

W prawym dolnym rogu karty znajduje się pole z 11-cyfrowym kodem oraz kodem kreskowym. Pierwszy element służy do identyfikacji uczelni, drugi – studenta.

Ważność i przedłużanie legitymacji studenckiej

Zgodnie z §21 rozporządzenia legitymacja studencka zachowuje ważność do dnia:

 • ukończenia studiów;
 • zawieszenia w prawach studenta (np. popełnienia przestępstwa);
 • skreślenia z listy studentów (np. rezygnacji ze studiów lub nieuczestniczenia w obowiązkowych zajęciach);
 • 31 października w przypadku ukończenia studiów niejednolitych pierwszego stopnia.

Wydłużenie ważności legitymacji do 31 października (oraz odpowiednio 31 marca) daje Ci czas na podbicie jej po powrocie na uczelnię z ferii zimowych lub wakacji. W czasie odpoczynku nadal możesz korzystać z ulg.

Przedłużenie ważności legitymacji następuje poprzez przyklejenie na niej hologramu z numerem identyfikacyjnym i datą ważności. Uprawnieni do tego są wyłącznie pracownicy dziekanatu, którzy jednocześnie modyfikują zapis w układzie elektronicznym dokumentu i systemie informatycznym uczelni.

ikona ubezpieczenia
Unikaj falsyfikatów

Pamiętaj, aby nigdy nie kupować podrobionych hologramów w internecie. Choć ofert w sieci nie brakuje, takie działanie to oszustwo, za które ryzykujesz nie tylko wydaleniem z uczelni, ale również odpowiedzialnością karną związaną z posługiwaniem się sfałszowanym dokumentem. Zgodnie z art. 270 Kodeksu karnego takie przestępstwo jest zagrożone karą nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Kiedy i czy w ogóle musisz zwrócić legitymację studencką?

Z legitymacji studenckiej możesz korzystać przez czas, kiedy jesteś czynnym studentem. W momencie skreślenia z listy osób uczących się dziekanat blokuje dokument w systemie.

ikona strzałki

Skreślenie z listy studentów

Możliwość usunięcia studenta z listy przewidują przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z jej art. 108 następuje to w następujących przypadkach:

 • niepodjęcia lub rezygnacji ze studiów;
 • niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
 • ukarania sankcją dyscyplinarną i wydalenia z uczelni;
 • stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;
 • braku postępów studenta w nauce;
 • nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określony terminie;
 • niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów (nie dotyczy studentów w trybie dziennym).

Jeżeli z określonych względów stracisz status studenta, nie możesz dłużej posługiwać się legitymacją, ponieważ poświadcza ona Twój status osoby uczącej się.

żarówka ikona

Warto wiedzieć

Skreślenie studenta z listy następuje na mocy decyzji administracyjnej. Zawsze masz prawo wniesienia odwołania – najpierw do organu administracyjnego drugiej instancji, a następnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ostatnim etapem jest kasacja do NSA. Jeżeli chcesz polemizować na drodze formalnej z uczelnią, rozważ skorzystanie z pomocy prawnika. Zwiększysz w ten sposób swoje szanse na zmianę rozstrzygnięcia.

W dziekanatach niektórych uczelni stosuje się praktykę żądania zwrotu legitymacji w przypadku ukończenia studiów lub utraty statusu studenta z innej przyczyny. Wynika to z faktu, że hologramy umieszczane na kawałku plastiku są drukami ścisłego zarachowania i administracja uczelni może nie chcieć dopuścić, aby w obrocie funkcjonowały naklejki nieważne.

Nie jest to jednak powszechna praktyka, dlatego często po ukończeniu studiów możesz zatrzymać dokument na pamiątkę.

Czym jest Międzynarodowa Legitymacja Studencka?

Często wyjeżdżasz za granicę? Możesz łatwo potwierdzić statusu studenta i  korzystać ze zniżek również w innych krajach. Służy do tego Międzynarodowa Legitymacja Studencka (ang. International Student Identity Card, ISIC).

Międzynarodową Legitymację Studencką mogą wyrobić uczelni szkół państwowych i prywatnych, bez względu na wiek, tryb i etap kształcenia. Cały proces może być przeprowadzony on-line. Wystarczy, że prześlesz swoje zdjęcie, skan ważnej legitymacji studenckiej oraz niezbędne dane. Karty ISIC wyrabiają też punkty partnerskie programu, m.in. niektóre biura podróży.

międzynarodowa legitymacja studencka - obrazek do artykulu
Jeśli podróżujesz za granicę, przyda ci się międzynarodowa legitymacja studencka.

ISIC w Polsce daje prawo do zniżek w kilkuset punktach z branży rozrywkowej, hotelarskiej, gastronomicznej, sportowej i wielu innych. Niektóre kraje inkorporowały ISIC jako swoją lokalną legitymację studencką.

Oprócz standardowej karty ISIC dla studenta możesz wybrać również jej inne wersje, w tym ISIC AZS (dla członków Akademickiego Związku Sportowego) oraz ISIC 360 (z wyższą sumą ubezpieczenia). Oba warianty dają takie same profity jak klasyczny ISIC.

Legitymacja ISIC jest ważna 16 miesięcy. Obecna edycja przyznaje prawo do ulg od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

ikona strzałki

Ile kosztuje wyrobienie legitymacji ISIC?

Koszt legitymacji międzynarodowej waha się od 29 do ponad 100 zł. Najtańsza karta nie daje prawa do ubezpieczenia.

W jej droższych wariantach możesz rozszerzyć zakres nawet o polisę na wypadki związane ze sportami ekstremalnymi, chorobami tropikalnymi, ochronę bagażu i sprzętu sportowego, a nawet szkody powstałe podczas praktyk lub staży.

Legitymacja studencka to ważny atrybut każdego studenta. Korzystaj z przysługujących Ci zniżek i ciesz się tym wyjątkowym czasem.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
obrazek przedstawiający studenta w bibliotece, który trzyma książkę i może ubiegać się o uzyskanie stypednium

Stypendia dla studentów, jak zdobyć wsparcie finansowe na studiach?

PRZECZYTAJ → 
studenci - obrazek

Zniżki z legitymacją studencką, z których warto skorzystać

PRZECZYTAJ → 
praktyka - obrazek artykułu

Praktyki a Staż – najważniejsze różnice

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross