ranking kont - logo serwisu

Jak ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej na prowadzenie działalności gospodarczej?

ikona kalendarza
25/07/2023
Prowadzenie działalności gospodarczej niemal zawsze wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów już od samego początku. Jeżeli nie dysponujesz zapasem środków, możesz postarać się o uzyskanie dotacji unijnej w związku z prowadzonym biznesem. Kto skorzysta z budżetu wspólnotowego i na jakich warunkach udzielane są dotacje unijne dla przedsiębiorców?
obrazek przedstawia flagii Unii Europejskiej, co symbolizuje merytoryczną ocenę wniosku o dotacje unijne
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Dzięki dotacji unijnej na działalność gospodarczą możesz otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych bezzwrotnego wsparcia.
 • Ubieganie się o dotację wymaga złożenia wniosku wraz z załącznikami, a przede wszystkim – przygotowania biznesplanu.
 • Po otrzymaniu dotacji należy ją prawidłowo rozliczyć, a także założyć działalność gospodarczą.

Jaka jest wysokość dotacji unijnych?

Wysokość dofinansowania na działalność gospodarczą jest uzależniona od założeń danego projektu i może wynosić 40 tys. zł, a nawet kilkaset tysięcy złotych lub więcej. 

Znajdziesz jednak i takie projekty, gdzie wsparcie wyniesie niewiele ponad 20 tys. zł.

Za kwotę dotacji możesz wyposażyć biuro, kupić oprogramowanie lub sfinansować szkolenia zwiększające twoje kwalifikacje. Na początku przygody z biznesem zebranie potrzebnej kwoty mogłoby zająć ci sporo czasu, dlatego zdecydowanie warto postarać się o wsparcie. Dzięki temu będziesz mógł obsłużyć większą liczbę klientów czy przyjąć bardziej wymagające zlecenia.

Kto może ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej?

Szczegóły dotyczące dotacji unijnych znajdziesz na stronach internetowych Wojewódzkich Urzędów Pracy. To właśnie te instytucje współpracują z tzw. beneficjentami, czyli firmami wspierającymi przedsiębiorców. Oferty są umieszczane również w wyszukiwarkach: Mapa dotacji UE oraz Wyszukiwarka Dotacji. Dostęp do dotacji mają wszystkie osoby, które spełniają założenia danego projektu. Zwykle jednak w pierwszej kolejności aktywizowane są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, czyli bezrobotni, osoby w podeszłym wieku czy niepełnosprawne.

Dotacje unijne są współfinansowane przez struktury wspólnotowe w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.

ikona cytatu

Warto wiedzieć

Projekty unijne pojawiają się na stronie Wojewódzkich Urzędów Pracy w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego. Warto zainteresować się dotacjami już na samym początku stycznia, żeby nie przegapić ciekawej oferty. Aby być na bieżąco z informacjami, najlepiej od razu dzwonić do odpowiedniego działu. Publikacja informacji na stronie internetowej może być spóźniona.

Jako przykład podajmy projekt realizowany na przestrzeni kilku ubiegłych lat przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w Łodzi – „Przepis na biznes – wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”. Był on skierowany do następujących grup osób:

 • osób w wieku powyżej 50. roku życia;
 • kobiet;
 • osób z niepełnosprawnością;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób o niskich kwalifikacjach;
 • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30–49 lat, którzy nie należeli do żadnej z powyższych grup (ich udział w całym projekcie nie mógł przekroczyć 20%).

W ramach projektu można było liczyć na wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie unijne?

Każda firma, która podpisała z urzędem pracy umowę o partycypację w udzieleniu dotacji, samodzielnie określa nie tylko warunki przyjęcia do projektu, ale również jego cele i założenia. Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie jak największej liczby punktów, upewnij się, że twój pomysł na działalność gospodarczą jest zbieżny z założeniami projektu.

Organizator nie musi dokładnie określać rodzaju działalności, na jaką ma zostać przyznane dofinansowanie, ale może oczekiwać, że zostanie ona zarejestrowana na obszarze określonego województwa. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy planujesz otworzyć własną piekarnię, czy software house tak długo, jak siedziba firmy będzie zgodna z wymaganiami regulaminu.

ikona checklisty

W regulaminie mogą jednak pojawić się warunki wykluczające możliwość ubiegania się o dotację, np.:

 • założenie działalności komorniczej;
 • zawieszenie działalności gospodarczej na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji;
 • równoległe założenie rolniczej działalności gospodarczej i podleganie ubezpieczeniu w KRUS-ie;
 • zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego albo prowadzenie egzekucji wobec wnioskodawcy w tym zakresie;
 • otrzymanie w ciągu ostatnich kilku (np. 3) ubiegłych lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcia finansowego ze środków publicznych na otwarcie lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Warunków uniemożliwiających ubieganie się o dotację unijną zwykle jest kilkanaście. Sprawdź, czy żaden z nich cię nie dotyczy.

Proces pozyskiwania dotacji może wymagać obecności poręczycieli z określonym pułapem zarobków, a także wykazania wkładu własnego.

Jak ubiegać się o dotacje unijne krok po kroku?

Jeżeli znalazłeś projekt, który wydaje ci się interesujący, kolejnym krokiem jest ukończenie szkolenia w zakresie opracowywania biznesplanów oraz sporządzenie takiego dokumentu. Warto zrobić to dokładnie, ponieważ uchybienia formalne będą skutkowały pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

przykład ikona
Wniosek wraz z biznesplanem złóż beneficjentowi projektu. Nie zapomnij o załącznikach takich jak:
 • oświadczenie o niekaralności;
 • niezaleganie ze świadczeniami publicznoprawnymi;
 • niekorzystanie z innych środków pomocy.

Pamiętaj, że o wszystkie szczegóły dowiadujesz się bezpośrednio u organizatora projektu, mimo że na początku informacji zasięgałeś ze strony urzędu pracy. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przejrzystości regulaminu czy warunków ubiegania się o dotację, etap poprzedzający złożenie wniosku jest dobrym momentem, aby je wyjaśnić.

Jaka jest rola biznesplanu w procesie ubiegania się o dotacje?

Biznesplan to fundament, na którym opiera się twój wniosek o udzielenie dotacji, dlatego przyjrzymy mu się bliżej. Dobry biznesplan nie lokuje twojej firmy w próżni, ale umiejscawia ją w określonym otoczeniu obejmującym m.in. potrzeby odbiorców oraz potencjalną konkurencję.

ikona - nowoczesny nagłówek

W biznesplanie warto uwzględnić w nim takie aspekty, jak:

 • opis inwestycji i jej cele strategiczne;
 • oferta, czyli to, co będziesz oferował odbiorcom;
 • rynek odbiorców i działania marketingowe;
 • finanse z uwzględnieniem prognozowanych przychodów, kosztów oraz zysku brutto;
 • analiza konkurencji;
 • określenie rentowności przedsiębiorstwa, czyli minimalnej rentowności sprzedaży, która pozwala firmie utrzymać się na rynku.

Biznesplan musi być konkretny i precyzyjny, nie ma w nim miejsca na „lanie wody”. Wiele regulaminów wskazuje wprost maksymalną liczbę stron takiego dokumentu, np. 30 stron czcionką o rozmiarze 10. Przekroczenie tego limitu zostanie uznane za błąd.

Jak oceniany jest wniosek o dotację?

Beneficjent dokonuje formalnej i merytorycznej oceny wniosku o dotację oraz biznesplanu. Etap formalny obejmuje przede wszystkim sprawdzenie kompletności dokumentu, ocenę załączników, podpisów i wypełnienia formularzy.

Upewnij się, że twój wniosek zawiera wszystkie strony, wydrukowane prawidłowo i w sposób czytelny. Nie ryzykuj, że dokument zostanie odrzucony przez trywialne błędy wynikające z braku staranności.

Ocena merytoryczna wniosku jest bardziej skomplikowana i polega na analizie złożonego biznesplanu.

ocena wniosku o dotacje - obrazek
Wniosek o dotacje podlega ocenie merytorycznej.

Beneficjent bazuje przede wszystkim na tym dokumencie, dlatego tak ważne jest, aby sporządzić go w sposób prawidłowy. Ocena biznesplanu jest dokonywana w oparciu o kryteria ogólne i szczegółowe. Do kryteriów ogólnych zalicza się m.in. racjonalność założeń, potencjał początkowy, efektywność kosztowa i zgodność ze zdefiniowanymi potrzebami.

Jeżeli wniosek o dotację zostanie odrzucony, zwykle wnioskodawca ma możliwość skorzystania z procedury odwoławczej. Skargę składasz bezpośrednio do organizatora projektu. Jej przedmiot może dotyczyć zarówno zbyt niskiej kwoty finansowania, nieprawidłowej oceny kryteriów wniosku, jak i zmian wprowadzonych przez oceniających w biznesplanie.

przykład ikona

Ważne

Upewnij się co do terminu składania odwołania. Zwykle jest on bardzo krótki i wynosi tylko 3 dni robocze od ogłoszenia wyników.

Otrzymałem dotację na działalność. Co dalej?

Dofinansowanie z tytułu działalności gospodarczej jest przeznaczone na rozkręcenie biznesu i właśnie tak powinieneś wykorzystać otrzymaną kwotę. Kiedy już otrzymasz przelew na konto we wskazanej wysokości, pierwszym krokiem powinna być rejestracja firmy w CEIDG, chyba że skorzystałeś z dotacji dla osoby już prowadzącej działalność. Jako początkujący przedsiębiorca możesz skorzystać z szeregu ulg i zwolnień ZUS, więc opłata składek nie będzie na początku znacznym obciążeniem.

Następnie trzeba rozliczyć dotację, czyli przedstawić faktury na wszystkie aktywa, które zostały nabyte w zamian za otrzymane środki unijne. Im więcej drobnych zakupów zrobisz, tym bardziej pracochłonne będą formalności. Dlatego, zamiast wyposażać biuro w meble, drukarkę i kupować telefon na firmę, możesz zrobić pojedyncze, duże zakupy, np. na stację roboczą dla branży IT czy drukarkę 3D dla branży produkcyjnej. Jedna faktura to znacznie mniej formalności niż kilkanaście czy kilkadziesiąt rachunków.

Czy warto korzystać z dotacji unijnych?

Bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej to realna pomoc dla młodego przedsiębiorcy. W praktyce niewiele osób zaczynających własny biznes ma odłożone środki, które pozwalają na względnie szybki rozwój firmy. Najczęściej ze względu na brak historii kredytowej nie mogą oni też liczyć na udzielenie finansowania dłużnego w postaci kredytu lub pożyczki.

Po otrzymaniu dotacji możesz od razu zainwestować w konkretne aktywa. Nie musisz martwić się o zwrot środków. Wadą tego rozwiązania jest mała elastyczność, jeżeli chodzi o przeznaczenie środków. Możesz wydatkować je wyłącznie na środki trwałe wymienione w biznesplanie. Dla porównania kredyt wydatkujesz na to, czego aktualnie potrzebujesz.

Jeśli ubiegasz się o przyznanie dotacji, sprawdź w regulaminie Beneficjenta, czy nie wymaga on wykazania ciągłości prowadzenia działalności np. przez 12 miesięcy. W takiej sytuacji likwidacja firmy przed upływem czasu będzie skutkowała koniecznością zwrotu kwoty dofinansowania.

Jeszcze kilka lat temu dotacje można było otrzymać znacznie łatwiej. Obecnie zakwalifikowanie się do projektu wymaga spełnienia szeregu warunków. Choć prawidłowe złożenie wniosku, a zwłaszcza sporządzenie biznesplanu, może wydawać się skomplikowane, naszym zdaniem zdecydowanie warto spróbować powalczyć o finansowanie z budżetu Unii Europejskiej. To „darmowe” pieniądze, które mogą pracować na twój sukces.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
kobieta - przedsiębiorca, która zastanawia się czy warto założyć konto firmowe

Czy warto mieć konto firmowe, jeśli nie jest ono obowiązkowe?

PRZECZYTAJ → 
co potrzebne do założenia konta firmowego

Jak założyć konto firmowe w banku? Co jest potrzebne do założenia rachunku?

PRZECZYTAJ → 
artykuł o zmianie konta firmowego - obrazek

Jak przeprowadzić zmianę numeru konta firmowego i kiedy jest to konieczne?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka