ranking kont - logo serwisu

Jak legalnie nie płacić ZUS-u w 2023 roku?

ikona kalendarza
21/08/2023
Istotną część dochodu wielu przedsiębiorców pochłaniają składki ZUS, na które składa się obowiązkowa składka zdrowotna oraz składka na ubezpieczenie społeczne. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub chcesz ją założyć, przygotowaliśmy dla ciebie poradnik dotyczący tego, jak w sposób legalny można uniknąć konieczności płacenia ZUS-u i obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
obrazek przedstawia polską walutę i kalkulator, co symbolizuje obliczenia, które dokonuje osoba niechcąca płacić ZUS
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Każdy przedsiębiorca w Polsce ma obowiązek płacenia składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności.
 • Obowiązujące przepisy przewidują kilka możliwości legalnego uniknięcia składek, m.in. założenie spółki z o.o. lub połączenie etatu z działalnością.
 • Przed wyborem modelu unikania składek warto skonsultować go z kancelarią prawną lub doradcą podatkowym, aby mieć pewność działania w zgodzie z prawem.

Jaką rolę pełni system ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz składki ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) to państwowa jednostka organizacyjna, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne polegają na przyznaniu świadczeń socjalnych obywatelom danego państwa. Mają one wesprzeć ich w razie wystąpienia określonego zdarzenia (np. zajścia w ciążę, choroby lub osiągnięcia wieku emerytalnego). Przyjmują postać określonej kwoty pieniężnej, np. emerytury, renty lub zasiłku.

Z kolei ubezpieczenie zdrowotne pozwala korzystać z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Czy płacenie składek ZUS jest obowiązkowe?

Do odprowadzania składek ZUS są zobowiązani wszyscy indywidualni przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz jej skali. O ile w początkowym okresie możliwe jest uniknięcia płacenia składki społecznej przez pierwsze 6 miesięcy poprzez skorzystanie z Ulgi na Start, o tyle później opłacanie składek ZUS jest obligatoryjne.

Jak legalnie nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne?

Opłacanie obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych to dla przedsiębiorców duże obciążenie, które realnie pomniejsza zyski z działalności. Aby zoptymalizować swój biznes, możesz skorzystać z szeregu rozwiązań pozwalających na uniknięcie tego ciężaru.

ikona strzałki - obrazek

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie jednoosobowej spółki z o.o. nie powoduje, że jedyny wspólnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty składek ZUS. Jak zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 grudnia 2018 r. (sygn. III AUa 257/18): wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest traktowany jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W rezultacie płaci takie same składki jak indywidualny przedsiębiorca.

Inaczej wygląda sytuacja spółki wieloosobowej, kiedy możliwe jest zatrudnienie wspólnika np. na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. W takiej sytuacji ubezpieczenie za udziałowców płaci spółka, a nie wspólnicy. Warto jednak zwrócić uwagę, aby podział udziałów w spółce nie miał charakteru pozornego (np. 95% kontra 5%). Jeżeli chcesz założyć spółkę z o.o., aby nie płacić ZUS-u, powinna być to spółka przynajmniej dwuosobowa.

ikona strzałki - obrazek

Działalność nierejestrowana

Innym sposobem, który pozwala na uniknięcie płacenia składki zdrowotnej i społecznej, jest prowadzenie działalności nierejestrowanej. Jest to drobna działalność gospodarcza osób fizycznych zwolniona z opłacania składek ze względu na niski przychód.

Kwota, do której możesz nie płacić ZUS-u, wynosi 2700 zł brutto miesięcznie, co odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

ikona - strzałka

Działalność nierejestrowana niesie ze sobą szereg korzyści:

 • zwolnienie podmiotowe z podatku VAT;
 • brak obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy;
 • możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży;
 • brak konieczności zgłaszania zawieszenia działalności.

Zasadniczą wadą tego rozwiązania jest niski próg przychodów. Działalność w formie nierejestrowanej nie jest optymalnym rozwiązaniem, jeżeli zależy ci na rozwoju swojej firmy.

ikona strzałki - obrazek

Założenie firmy za granicą

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej i społecznej jest wyłączony również w sytuacji, kiedy założyłeś działalność gospodarczą za granicą lub wprawdzie prowadzisz firmę w Polsce, ale zostałeś zatrudniony w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Konieczność ubezpieczenia się w ZUS wówczas wygasa, ale jednocześnie musisz zgłosić się do organu zajmującego się sektorem ubezpieczeń społecznych w danym państwie.

ikona - strzałka

Za granicą możesz prowadzić działalność o charakterze tymczasowym (nie dłuższym niż 24 miesiące). Wtedy korzystanie z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych ma charakter fakultatywny i jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków, w tym:

 • prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przynajmniej przez 2 miesiące przed przeniesieniem jej za granicę;
 • utrzymywania w Polsce infrastruktury pozwalającej na podjęcie działalności bezpośrednio po powrocie (np. opłacanie najmu powierzchni biurowej);
 • zbliżonego charakteru wykonywanej działalności gospodarczej w Polsce i za granicą.
ikona strzałki - obrazek

Założenie działalności gospodarczej i praca na etacie

Aby uniknąć zapłaty składek, możesz otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie pracować na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Jeżeli twój pracodawca płaci ci wynagrodzenie odpowiadające przynajmniej płacy minimalnej, nie masz obowiązku opłacania składek społecznych, a jedynie zdrowotne. Składki społeczne opłaca firma, która cię zatrudnia.

Możesz spodziewać się, że w umowie o pracę znajdą się postanowienia ograniczające możliwość prowadzenia działalności konkurencyjnej. W ten sposób pracodawca zabezpiecza się przed nieuczciwym działaniem ze strony przedsiębiorcy.

Sankcje za nielegalne unikanie ZUS-u

Pamiętaj, że optymalizację składek ZUS należy dobrze zaplanować i skorzystać z jednego spośród dostępnych mechanizmów. Jeżeli będziesz działał wbrew prawu i celowo unikał płacenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo wyciągnąć wobec ciebie konsekwencje. Obejmują one przede wszystkim możliwość dochodzenia zapłaty nieuregulowanych składek wraz z odsetkami za zaległości.

Dodatkowa opłata wynosi 100% wysokości składek, więc w rzeczywistości zapłacisz dwukrotność ubezpieczenia! ZUS ma możliwość dochodzenia należności na drodze sądowej, a także zajęcia rachunku bankowego w ramach wszczętego postępowania egzekucyjnego.

Czy przedsiębiorca zawsze musi płacić pełny ZUS?

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem odprowadzania pełnego profilu składek. Polski system ubezpieczeń społecznych wyróżnia dwie grupy opłat:

 • składki na ubezpieczenie społeczne, w skład których wchodzi obligatoryjne ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolne wypadkowe;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Początkujący przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z preferencyjnych rozwiązań takich jak:

 • Ulga na Start;
 • ZUS Preferencyjny;
 • Mały ZUS Plus.

Ostatecznie jednak konieczność opłacania składek w pełnym wymiarze (tzw. duży ZUS) spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce. Ulgi w zakresie składek (Ulga na Start, Mały ZUS) przysługują osobom prowadzącym działalność nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy firma spełnia warunki do skorzystania z Małego ZUS-u Plus (tzw. ZUS preferencyjny). W tym przypadku twoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą przekroczyć kwoty 120 tys. złotych brutto rocznie. Tak długo, jak obowiązują przepisy o ZUS preferencyjnym korzystanie z niego nie jest ograniczone czasowo.

znak zapytania - ikona

Jak obliczana jest wysokość składek na ubezpieczenie?

Zarówno wysokość składki społecznej, jak i zdrowotnej jest wyliczana według konkretnych zasad:

 • podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest określony procent minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku;
 • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest powiązana z modelem opodatkowania.

W przypadku pełnego ZUS-u sumaryczna minimalna kwota ubezpieczenia wynosi około 2 tysięcy złotych miesięcznie.

Czy zwolnienie z opłacania obowiązkowych składek się opłaca?

Firma bez ZUS-u pozwala ograniczyć wydatki związane z prowadzeniem działalności. Strategię unikania obowiązku płacenia składek należy jednak dobrze zaplanować.

Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście działalność nierejestrowana. Jeżeli zależy ci na wysokich przychodach, lepszym wyjściem będzie zarejestrowanie spółki z o.o. lub przeniesienie firmy za granicę. Są to jednak dosyć skomplikowane procesy, dlatego warto skonsultować je z kancelarią prawną oraz doradcą podatkowym.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
przedsiębiorca otwierający konto online:: poradnik jak zakładać konto firmowe

Jak założyć konto firmowe w banku?

PRZECZYTAJ → 
przelew do zus - obrazek artykulu

Przelew do ZUS, czyli jak przedsiębiorca może opłacić składki?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia opadnięte liście, co symbolizuje temat artykułu tłumaczącego właściwe postępowanie po śmierci właściciela firmy

Śmierć właściciela firmy, a działalność gospodarcza

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka