ranking kont - logo serwisu

Dochód pasywny: czym jest i jak go wypracować? 16 sposobów

Dochód pasywny to temat budzący zainteresowanie szerokiego grona osób - zarówno pracujących na etacie, jak i również przedsiębiorców czy inwestorów. Przeczytaj uniwersalny poradnik, w którym dowiesz się, czym jest i jak działa dochód pasywny, a także znajdziesz 16 sposobów jak uzyskać taki dochód.
obrazek przedstawia pieniądze z wyrastającą roślinką, co symbolizuje możliwość osiągania dochodu pasywnego
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Dochód pasywny pozwala na osiąganie przychodów niezależnie od czasu angażowanego w pracę.
 • Popularne sposoby na osiąganie dochodu pasywnego to inwestycja w akcje i dywidendy, w nieruchomości czy EFT-y.
 • Obligacje, lokaty i konta oszczędnościowe, to formy inwestycji, które wiążą się z mniejszym ryzykiem, ale też dają potencjalnie mniejszą szansę zysku.
 • Uzyskiwać dochód pasywny możesz na wiele innych sposobów, o których przeczytasz w tym artykule.

Czym jest dochód pasywny? Definicja pojęcia

Pasywny dochód (także: przychód pasywny), to pojęcie, które definiuje możliwość osiągania zysków z określonej inwestycji (ale także z praw autorskich, czy posiadania nieruchomości) bez konieczności angażowania zasobów czasowych, pracy, itp. W definicji wysiłek i ryzyko podejmowane na początku aktywności ma przynieść wymierny zysk w przyszłości. 

Wizja osiągania regularnych zysków bez potrzeby angażowania swojego czasu może zainteresować wiele osób. Jakie są najlepsze sposoby aby generować pasywny przychód?

Pomysły na dochód pasywny. 16 podpowiedzi

Istnieje wiele możliwości, jak można uzyskać dochód pasywny. Poniższa lista została utworzona w porządku losowym. Oznacza to, że nie ma formy rekomendacji, a jej celem jest prezentacja wielu różnorodnych możliwości.

ikona: numer 1

Inwestowanie w akcje i dywidendy

Popularnym sposobem na osiągnięcie dochodu pasywnego jest zakup udziału w spółkach, które wypłacają dywidendy swoim akcjonariuszom. Należy wiedzieć, że dywidendą określa się część zysku spółki, która jest wypłacana posiadaczom w formie wynagrodzenia. Przykładami spółek, które wypłacają dywidendy, są:

 1. Asseco Poland 
 2. LiveChat
 3. Coca-Cola Co
 4. Johnson & Johnson 
 5. Colgate-Palmolive
 6. Procter & Gamble
 7. Unilever 
 8. Nestle
ikona: numer 2

Inwestowanie w kryptowaluty z podziałem przychodów (Rev Share)

Znacznie bardziej ryzykowne aktywa, ale też mające potencjał, aby uzyskiwać wyższy zwrot z inwestycji, to kryptowaluty. Odpowiednikiem "dywidendy" w świecie kryptowalut jest zyskujący popularność model "Rev Share", w którym właściciele projektów określonych kryptowalut, emitujący własne tokeny, dzielą się z posiadaczami określoną częścią (lub nawet całością) zysków.

Przed pojęciem decyzji o skorzystaniu z aktywa tej klasy należy sprawdzić ryzyko i wykonać własną analizę, pamiętając, że kryptowaluty w dużym stopniu nie są uregulowane, co wpływa na ryzyko związane z podejmowaną aktywnością.

ikona: numer 3

Konta oszczędnościowe i lokaty

Jeśli inwestycja w kryptowaluty jest dla ciebie zbyt ryzykowna, możesz ulokować swoje środki, korzystając z bezpieczniejszej opcji. Produkty finansowe, jak konta oszczędnościowe lub lokaty dają gwarancję bezpieczeństwa. 

Co prawda stopa zwrotu jest znacznie mniejsza (aktualnie — październik 2023, nie przekracza 9% w skali roku), a ponadto jest zależna od wysokości stóp procentowych. Kiedy spada inflacja i stopy są na niższym poziomie, rachunki oszczędnościowe pozwalają wypracować mniejszy zysk. 

Z drugiej strony, nawet w czasach gdy stopy procentowe są na wysokim poziomie dochód z konta oszczędnościowego czy lokaty zwykle nie pozwala uniknąć skutków inflacji. Jest to bezpieczny produkt, z gwarancją uzyskania zwrotu na określonym poziomie, a środki są chronione przez bankowy fundusz gwarancyjny.

ikona: numer 4

Obligacje

Obligacje to instrument finansowy, który pozwala osiągać regularny dochód na kilka sposobów.

Jako najważniejszy sposób należy uznać możliwość uzyskiwania odsetek od zainwestowanej kwoty. Emitent obligacji - Skarb Państwa, gmina lub przedsiębiorstwo - zaciąga dług u posiadacza obligacji, zobowiązując się do wykupu obligacji w określonym terminie. W tym czasie inwestor otrzymuje odsetki od swojej inwestycji.

ikona - symbol inwestycji

Jak obliczyć zysk z obligacji?

Przykładowo, jeśli inwestor zakupił obligacje za 2000 zł i sprzedał je za 2300 zł, różnica wynosi 300 zł. Ta różnica (zysk) podlega opodatkowaniu w wysokości 19%, co w tym przypadku wynosi 57 zł. Co więcej, jeśli inwestor otrzymał odsetki w wysokości 100 zł z tej inwestycji, te odsetki również podlegają tzw. podatkowi Belki w wysokości 19%, co równa się kwocie 19 zł. Zysk z obligacji po opodatkowaniu wyniesie 324 zł.

Inwestycja w obligacje to kolejny bezpieczny sposób, aby generować dochód pasywny. W przeciwieństwie do kont oszczędnościowych czy lokat daje możliwość ochrony wartości pieniądza przed skutkami inflacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o obligacjach, zapoznaj się z tym opracowaniem KNF.

ikona: numer 5

Inwestowanie w nieruchomości

Jedną z najpopularniejszych metod na osiąganie dochodu pasywnego jest zakup nieruchomości.

Inwestycje w nieruchomości możesz przekuć na zarobek pasywny na kilka sposobów:

 1. Wynajem długoterminowy. Polega na zakupie nieruchomości, a następnie najmowaniu jej przez długi okres (nawet kilkanaście lat). Ustalenie czynszu na poziomie, który pokryje koszty utrzymania nieruchomości, a dodatkowo pozwoli osiągnąć dochód, to sposób na osiąganie dochodu pasywnego.
 2. Wynajem krótkoterminowy. Alternatywna dla modelu długoterminowego. Stał się popularny za sprawą takich serwisów jak Airbnb i polega na najmie lokalu na krótszy okres (np. 1-3 dni lub tydzień).
 3. Inwestycja w nieruchomości komercyjne, jak biura czy sklepy i magazyny, to kolejna forma, aby uzyskiwać pasywne źródła dochodu.

Istnieją też inne formy inwestowania w nieruchomości: sprzedaż z zyskiem (np. po wykonaniu gruntownego remontu), jednak tej kategorii nie należy już traktować jako dochód pasywny z nieruchomości.

ikona: numer 6

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są kolejnym narzędziem, które pomaga generować dochód pasywny.

Ich działanie pomaga na tym, że gromadzą środki od wielu inwestorów, następnie lokując je w różnego rodzaju instrumentach finansowych, do których można zaliczyć np. opisywane wcześniej akcje czy obligacje.

Dochód z funduszy można uzyskiwać z różnych źródeł:

 • Przez dywidendy,
 • Przez wzrost wartości jednostek uczestnictwa.

Fundusze inwestycyjne, podobnie jak giełda czy inwestycje w kryptowaluty wiążą się z ryzykiem i możliwością utraty wpłaconych środków.

Przykłady funduszy inwestycyjnych:

 • TFI Allianz Polska
 • BNP Paribas Akcji Zielony Ład
 • BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych.
ikona: numer 7

ETF-y

ETF (Exchange Traded-Funds) to kolejny sposób, aby uzyskać źródło przychodów bez konieczności aktywnego zaangażowania własnej pracy. 

ETF-y to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który koncentruje się na wybranych indeksach giełdowych (jak S&P 500 czy WIG20). Można je znaleźć również dla różnych klas aktywów (takich jak surowce czy obligacje). Podobnie jak w przypadku funduszy inwestycyjnych, przychód może pochodzić z dwóch źródeł:

 1. Dywidendy,
 2. Wzrost wartości jednostek uczestnictwa w czasie.

Chociaż inwestycja w ETF nie wymaga ciągłego angażowania własnej pracy, to wiążę się z ryzykiem i możliwością utraty zainwestowanych środków.

ikona - numer osiem

Urządzenia samoobsługowe (bankomat)

Cieszącymi się mniejszą popularnością niż osławione ETF-y czy nieruchomości, a jednocześnie coraz bardziej popularnym sposobem na dochód pasywny stają się urządzenia samoobsługowe. Ich znaczenie wrosło w czasach pandemii, kiedy firmy szukały rozwiązań na przeprowadzanie bezpiecznych, bezkontaktowych transakcji, a w związku z rozwojem technologii i pojawieniem takich rozwiązań jak sztuczna inteligencja, maszyny na stałe zagościły w naszym krajobrazie.

Przykładami takich urządzeń są:

 • Kasy samoobsługowe,
 • Kioski samoobsługowe,
 • Dyspensery do napojów.

Należy zauważyć, że nabycie takiego urządzenia wymaga początkowej inwestycji, następnie trzeba pamiętać też o kosztach utrzymania; potrzeba więc dobrze zaplanować zakup, aby inwestycja w tę formę dochodu pasywnego stała się rentowna.

ikona - numer dziewięć

Tworzenie treści online

Tworzenie treści online nie od dzisiaj jest popularną formą na osiąganie dodatkowego zarobku. Dochód aktywny, w który twórca inwestuje czas (i niekiedy własne pieniądze), z czasem może przekształcić się w dobre źródło osiągania przychodów pasywnych.

Do form zarabiania online można zaliczyć:

 • Tworzenie kursów i zarabienie na programach szkoleniowych,
 • Ebooki,
 • Podcasty,
 • Filmy na YouTube i TikToku,
 • Prowadzenie profili w sieciach społecznościowych (np. Instagram).

Następnie posiadane źródła promocji można monetyzować przez sprzedaż produktów czy osiąganie przychodów z reklam.

ikona: numer 1ikona - numer zero

Udostępnianie powierzchni reklamowej

Twórcy, którzy posiadają własne powierzchnie reklamowe, takie jak strona internetowa, mogą je wynajmować reklamodawcom, w ten sposób osiągając pasywne przychody.

Wynajmować powierzchnię reklamową można osiągając przychody pasywne, należy jednak pamiętać, że samo utrzymanie strony internetowej przypomina prowadzenie biznesu. Minęły już czasy, kiedy wpływy za najem powierzchni można było osiągać bez inwestowania własnego czasu lub minimalnym nakładem. 

ikona: numer 1ikona: numer 1

Inwestowanie w biznes

Bardziej ryzykownym, ale nie wymagającym wykonywania systematycznej pracy sposobem na uzyskiwanie pasywnego dochodu jest inwestowanie w startupy lub istniejące przedsiębiorstwa. Potencjalne zyski są bardzo wysokie, ale to rozwiązanie wyłącznie dla osób, które są gotowe ponieść ryzyko związane z utratą zainwestowanych środków.

ikona: numer 1ikona: numer 2

Pośrednictwo w transakcjach

Pośrednictwo w różnych formach handlu (np. w handlu międzynarodowym), związane z kwestiami administracyjnymi czy logistyką dają realne szanse na zbudowanie pasywnego przychodu. Te formy zakładają, że nie sprzedajesz aktywnie przedmiotu, ale pomagasz w realizacji transakcji (np. przez połączenie kupującego ze sprzedającym).

Innym przykładem są pożyczki P2P (Peer-to-Peer) - pośrednicy działający w formie platformy P2P udostępniają możliwość przeprowadzenia transakcji, a platforma zarabia na prowizjach czy opłatach administracyjnych.

ikona: numer 1ikona: numer 3

Sklep internetowy - dropshipping

Model dropshippingu zakłada, że sprzedajesz produkty bezpośrednio od dostawcy, dlatego nie musisz magazynować towarów ani ponosić innego ryzyka związanego z prowadzeniem własnego biznesu e-commerce.

Sprawia to, że bariera wejścia jest niższa niż w przypadku zwykłego sklepu internetowego. Z czasem możesz zautomatyzować biznes, osiągając dochód pasywny, warto jednak pamiętać, że szczególnie na początku prowadzenie takiego biznesu może wymagać dużej inwestycji czasu i aktywności.

ikona: numer 1ikona: numer 4

Własna myjnia samochodowa

To forma osiągania pasywnego dochodu podobna do metody opisanej w punkcie ósmym (urządzenia samoobsługowe), jednak z całą pewnością wymagająca większych nakładów na starcie, jak również może wiązać się z większym nakładem pracy (niż na przykład kupno dyspenserów do napojów).

Plusem posiadania myjni jest fakt, że popyt na usługi mycia samochodów nie jest tak wrażliwy, na czynniki takie jak np. popularyzacja modeli elektrycznych pojazdów. Niezależnie czy auto jest napędzane na benzynę, czy korzysta z innej formy nępedu - jak każdy inny pojazd, musi być regularnie czyszczone. Wprowadzenie dodatkowych usług, jak woskowanie czy odkurzanie wnętrza, mogą zwiększyć twój przychód. Podobnie sprawa wygląda w przypadku dobrej lokalizacji. 

ikona: numer 1ikona: numer 5

Zarabianie na prawach autorskich

Twórcy — autorzy książek, muzycy, projektanci — mogą licencjonować swoje dzieła, otrzymując tantiemy. Przykładowo, dobrze sprzedająca się książka przynosi stały dochód pasywny jej autorowi przez długi czas po premierze.

ikona: numer 1ikona: numer 6

Inne, internetowe źródła osiągania dochodu pasywnego

Istnieje wiele innych form osiągania dochodu pasywnego, w mniejszym lub większym stopniu powiązanych z wcześniej opisanymi. Oto kilka dodatkowych przykładów, które mogą zainspirować cię do działania.

 1. Tworzenie aplikacji mobilnych. Aplikację mobilną możesz wydać w sklepie z aplikacjami (jak Google Play czy App Store). Zarabianie na reklamach czy subskrypcjach w aplikacjach wymaga aktywnej i systematycznej pracy na początku, ale z czasem może zostać zautomatyzowane i stać się źródłem pasywnego przychodu.
 2. Sprzedaż zdjęć stockowych. Fotografowie i graficy komputerowi mogą sprzedawać swoje zdjęcia na "stockach" takich jak Adobe Stock, Shutterstock czy Getty Images, osiągając pasywny przychód od sprzedaży swojego dzieła.
 3. Prowadzenie bloga. Bloga można monetyzować przez sprzedaż kursów, produktów związanych z wykonywaną działalnością lub przez prezentację reklam.
 4. Tworzenie i sprzedaż szablonów internetowych. Jeśli masz odpowiednią wiedzę techniczną, którą łączysz z umiejętnościami graficznymi (lub współpracujesz z osobą, która takie umiejętności posiada), możesz wtedy spróbować swoich sił przy sprzedaży szablonów stron internetowych np. dla WordPress.

Pasywny dochód jako krok na drodze do osiągnięcia wolności finansowej

Jest wiele przyczyn, które sprawiają, że warto osiągać dochód pasywny. Można do nich zaliczyć:

 • Bezpieczeństwo finansowe. Przychód pasywny to prawdziwa poduszka bezpieczeństwa, pozwalająca zachować spokój w trudnych momentach i w przypadku zdarzeń, na które nie masz wpływu (utrata głównego źródła dochodu).
 • Wolność czasowa. Osiąganie dochodu pasywnego nie wymaga angażowania czasu, zwalniając w ten sposób zasoby czasowe.
 • Możliwość reinwestowania. Osiągane zyski mogą być reinwestowane, potencjalnie zwiększając wartość posiadanego kapitału.

Dochód pasywny to także krok na drodze do osiągnięcia wolności finansowej i realizacji marzeń. Bo kto nie chciałby zarabiać, nie pracując, a przy tym żyć na dobrym poziomie? Warto też pamiętać, że każdy rentier musiał kiedyś postawić pierwszy krok!

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Łukasz Scheibinger - autor w serwisie Rankingkont
Łukasz Scheibinger
Jestem założycielem serwisu Rankingkont.pl. Ukończyłem SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywałem przy pracy z projektami cyfrowymi w Polsce, UE oraz USA.
Dalsza lektura:
Analityk przeglądający wykresy finansowe na ekranie komputera dotyczące inwestycji w spółki dywidendowe

Jak inwestować w spółki dywidendowe i czy warto?

PRZECZYTAJ → 
Ułożone złote monety na geometrycznym wzorze, ilustrujące koncepcję portfela inwestycyjnego

Czym jest Portfel Inwestycyjny?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawiający sztabkę złota, co symbolizuje temat artykulu

Czy inwestycja w złoto się opłaca? Sprawdź, jak robić to efektywnie

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram