ranking kont - logo serwisu

W jakich terminach należy opłacać składki ZUS?

ikona kalendarza
02/11/2023
Jednym z podstawowych obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą jest terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia. Każde przeoczenie w tym zakresie może skutkować nałożeniem kary finansowej. Jakie obecnie obowiązują terminy płatności składek ZUS?
terminy opłacania składek zus - obrazek artykułu
ikona symbolizująca kluczowe spostrzeżenia
Kluczowe spostrzeżenia
  • Obowiązujące przepisy przewidują odmienne terminy zapłaty składek ZUS dla różnych grup płatników.
  • Nieterminowa zapłata składek wiąże się z odpowiedzialnością finansową przedsiębiorcy.
  • Każdy płatnik ma prawo do złożenia wniosku o odroczenie terminu zapłaty ZUS-u oraz rozłożenia zaległości na raty.

Znaczenie ZUS-u dla płatników składek

Każdy z nas styka się w życiu z wieloma różnymi zdarzeniami, które pociągają za sobą konsekwencje zdrowotne takie jak niezdolność do pracy lub urodzenie dziecka. Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne daje gwarancję zabezpieczenia finansowego w razie choroby i macierzyństwa oraz zapewnia świadczenie emerytalne lub rentowe.

grafika ilustrująca ubezpieczenie społeczne
Odprowadzanie składek do ZUS to gwarancja zabezpieczenia finansowego w nieprzewidywalnych sytuacjach.

W Polsce gospodarowaniem środkami na subkontach osób ubezpieczonych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ten organ monitoruje terminowość zapłaty składek i składania dokumentów rozliczeniowych (np. ZUS DRA lub ZUS RCA). Podejmuje też decyzje o wypłacie ewentualnych świadczeń.

przykład ikona

Fakt

ZUS nie ma wpływu na podstawy wymiaru składek. Sposób wyliczania i wysokość świadczeń wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Znajdziesz je przede wszystkim w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Nowe terminy opłacania składek. Do kiedy należy zapłacić ZUS?

ikona strzałki

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przewidują trzy terminy rozliczania składki społecznej, odrębne dla poszczególnych grup płatników:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – termin zapłaty dla jednostek i zakładów budżetowych;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – termin zapłaty dla płatników posiadających osobowość prawną takich jak spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz proste spółki akcyjne, ale też spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje;
  • do 20. dnia następnego miesiąca – termin zapłaty dla pozostałych płatników składek.

Pozostali płatnicy to najszersza grupa podmiotów. Obejmuje ona przede wszystkim przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, a także podmioty, które zatrudniają inne osoby ubezpieczone. W tej kategorii mieszczą się też spółki osobowe oraz jednoosobowe spółki kapitałowe prawa handlowego.

ikona strzałki

Skąd trzy terminy opłacania składek zamiast jednego

Dlaczego ustawodawca wyodrębnił aż trzy terminy opłacania składek? Jedną z przyczyn może być oczekiwana płynność finansowa danej grupy podmiotów.

Najkrótsze terminy obowiązują jednostki budżetowe i samorządowe, które niemal zawsze są wypłacalne. Z kolei najmniejszą płynnością wyróżniają się zwykle indywidualni przedsiębiorcy oraz spółki osobowe prawa handlowego.

Jak rozumieć termin zapłaty składki ZUS?

Terminy opłacania składek ZUS wskazują datę, w której kwota powinna być już zaksięgowana na właściwym rachunku. Jeżeli płacisz składki ostatniego dnia, ryzykujesz, że przelew nie zostanie wykonany na czas (np. w razie awarii w banku).

W sytuacji, gdy termin zapłaty składki przypada na dzień wolny od pracy, ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

ikona strzałki

Jak zmieniły się terminy opłacania składek dla przedsiębiorców w 2022 roku?

Przed zmianą, która miała miejsce w 2022 r. w związku z wprowadzeniem Nowego Ładu, przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników, musieli zapłacić ZUS nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Jeśli płatności od kontrahentów spływały z opóźnieniem, istniało ryzyko powstania zaległości.

Księgowość miała też więcej obowiązków, ponieważ przelewy z tytułu składek musiała wykonywać dwukrotnie. Dotyczyło to m.in. sytuacji, w których wspólnicy spółki płacili swój ZUS, a dodatkowo pojawiała się konieczność zapłaty składki za pracownika.

Konsekwencje opóźnień w zapłacie składek ZUS

Terminowa zapłata składek ZUS jest bardzo ważna dla płatników, ponieważ opóźnienie wiąże się z określonymi konsekwencjami finansowymi. Za każdy dzień opóźnienia naliczane są odsetki. ZUS ma także prawo naliczyć dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% zaległej składki. Może się więc okazać, że za dany miesiąc zapłacisz podwójnie.

Jeśli masz wątpliwości, ile dokładnie wyniesie należność, skorzystaj z kalkulatora odsetek dostępnego na stronie organu.

W przypadku powstania zaległości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może dochodzić swoich należności na drodze sądowej oraz poprzez skierowanie sprawy do egzekucji. Dodatkowo przepisy przewidują możliwość zabezpieczenia wierzytelności z tytułu składek poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości należącej do przedsiębiorcy.

Czy można uniknąć konsekwencji nieterminowej zapłaty składek?

Przedsiębiorcy, którzy wiedzą, że nie będą w stanie zapłacić ZUS-u w terminie, mogą z wyprzedzeniem złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności. W takiej sytuacji odsetki nie zostaną naliczone pod warunkiem, że świadczenie zostanie zapłacone w późniejszym, ustalonym terminie.

Innym rozwiązaniem – dostępnym już po powstaniu zaległości – jest rozłożenie składek ZUS za dany miesiąc na raty. Podpisanie układu ratalnego powoduje, że do zaległości doliczana jest wyłącznie opłata prolongacyjna (50% wartości odsetek), ale całość świadczenia rozkłada się na kilka miesięcy.

Przestrzeganie terminów zapłaty ZUS-u jest bardzo ważne, jeżeli nie chcesz ponosić dodatkowych opłat związanych z opóźnieniem. Jeśli twoja firma przejściowo ma kłopoty finansowe, dobrym rozwiązaniem może okazać się złożenie wniosku o zmianę terminu opłacania składek za dany miesiąc.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
obrazek przedstawia dwójke osób, która przejęła zarząd sukcesyjny nad przedsiębiorstwem po śmierci właściciela

Zarząd sukcesyjny: czym jest i jak działa?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia banknoty w różnych walutach, co symbolizuje wybór dobrego rachunku walutowego dla firm

Konto walutowe dla firm: jak wybrać i na co zwracać uwagę?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia polską walutę i kalkulator, co symbolizuje obliczenia, które dokonuje osoba niechcąca płacić ZUS

Jak legalnie nie płacić ZUS-u w 2023 roku?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross