ranking kont - logo serwisu

Spread walutowy

Co to jest spread walutowy?

Spread walutowy to różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży danej waluty. Obliczenie spreadu pozwala ocenić opłacalność transakcji, a czasami także daje możliwość oszczędności. Im spread jest niższy, tym mniejszy zysk lub strata z transakcji dla osoby dokonującej wymiany. Wyższy spread oznacza wyższy zysk lub stratę.

Gdzie pojawia się spread walutowy

Spread walutowy pojawia się wszędzie tam, gdzie dochodzi do przewalutowania aktywa z jednej waluty na inną. Może dotyczyć np. kredytu udzielonego we frankach, ale także wypłacania pieniędzy z bankomatu podczas pobytu za granicą lub kupna gotówki w kantorze. Posługują się nim zarówno firmy działające on-line, jak i stacjonarne punkty sprzedaży walut.

W praktyce dla konsumenta najbezpieczniejsze są transakcje z jak najniższym, stabilnym spreadem. Spread zerowy oznacza, że operacja ma charakter bezkosztowy.

Aby zarabiać na spreadach, należy kupować waluty wtedy, kiedy są najtańsze, i sprzedawać, kiedy ich ceny osiągają maksymalną wartość. Analiza historycznych wykresów oraz znajomość spreadu pozwala ocenić, jakich zachowań rynkowych danego aktywa można jeszcze oczekiwać.

Jak obliczyć spread?

Obliczanie spreadu warto przeprowadzić za każdym razem przed planowaną transakcją wymiany waluty. Aby obliczyć spread walutowy, należy odjąć kurs kupna od kursu sprzedaży. Wszystkie instytucje podają spread z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, tzw. pipsy. Wyliczając spread, należy uwzględnić całą podaną wartość.

Przykład – tabela kursów walut mBank S.A. z 23 grudnia 2022 r., godz. 16:30

  • Euro – kurs kupna 4.5016, kurs sprzedaży 4.7800; spread 0.2784;
  • Dolar kanadyjski – kurs kupna 3.1149, kurs sprzedaży 3.3075; spread 0,1926.

Spread określa się również w ujęciu procentowym, w odniesieniu do średniego kursu waluty podanego przy każdym spreadzie. Aby ustalić procentową wartość spreadu dowolnej waluty, można skorzystać z następującego wzoru:

(kurs sprzedaży waluty – kurs kupna waluty)/[0,5 * (kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] * 100%

Każda instytucja ustala spread indywidualnie. Oznacza to, że przed dokonaniem wymiany warto przeanalizować oferty przynajmniej w kilku miejscach, aby znaleźć najbardziej korzystną opcję.

Aby wymienić walutę z zyskiem, nie warto ograniczać się do ofert lokalnych kantorów. Lepiej sprawdzić oferty wymian on-line oferowane przez wybrane fintechy, np. Revolut, Walutomat, Cinkciarz.pl.

Od czego zależy spread walutowy?

Spread można obliczyć dla dowolnej pary walut. Im pieniądz jest bardziej stabilny i mniej „egzotyczny”, tym różnice między notowaniami będą mniejsze. Warto co jakiś czas sprawdzać wartości poszczególnych walut w ujęciu historycznym. Pozwala to na przewidzenie ogólnego trendu pieniądza w przyszłości.

Za pomocą śledzenia kursów walutowych można ustalić, które pary walut cechują się większą chwiejnością niż inne. To z kolei uzasadnia nieco wyższy spread.

Na spready poszczególnych produktów finansowych mają wpływ również bieżące wydarzenia gospodarczo-polityczne. Było to doskonale widoczne po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, kiedy w krótkim czasie wartość CDS-ów (ang. Credit Default Swap), instrumentów pochodnych zabezpieczających nieterminową spłatę zadłużenia, wzrosła z niespełna 2% do 25% w przypadku Rosji oraz z 6,2% do ponad 100% w przypadku Ukrainy.

Spread walutowy a spread finansowy

Spread można obliczyć dla dowolnej pary walut. Im pieniądz jest bardziej stabilny i mniej „egzotyczny”, tym różnice między notowaniami będą mniejsze. Warto co jakiś czas sprawdzać wartości poszczególnych walut w ujęciu historycznym. Pozwala to na przewidzenie ogólnego trendu pieniądza w przyszłości.

Za pomocą śledzenia kursów walutowych można ustalić, które pary walut cechują się większą chwiejnością niż inne. To z kolei uzasadnia nieco wyższy spread.

Na spready poszczególnych produktów finansowych mają wpływ również bieżące wydarzenia gospodarczo-polityczne. Było to doskonale widoczne po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, kiedy w krótkim czasie wartość CDS-ów (ang. Credit Default Swap), instrumentów pochodnych zabezpieczających nieterminową spłatę zadłużenia, wzrosła z niespełna 2% do 25% w przypadku Rosji oraz z 6,2% do ponad 100% w przypadku Ukrainy.

Czy można uniknąć płacenia spreadu walutowego?

Osoby, które regularnie operują walutami obcymi, powinny rozważyć założenie konta walutowego. To rodzaj rachunku bankowego otwartego i prowadzonego dla innej waluty niż PLN, np. EUR lub GBP.

Wpływ środków bezpośrednio w tym pieniądzu na konto walutowe pozwala zaoszczędzić na kolejnych przewalutowaniach, ponieważ bank księguje od razu walutę obcą, zamiast przeliczać ją najpierw na złotówki. Należy dopasować walutę konta do potrzeb użytkownika. Najłatwiejsze będzie to oczywiście w krajach Unii Europejskiej – w wielu z nich obowiązuje już euro.

Dla wyjeżdżających za granicę wygodnym rozwiązaniem jest też karta wielowalutowa. Pozwala ona na realizowanie płatności w jednej z kilku walut (pod warunkiem że na przypisanych do nich rachunkach znajdują się pieniądze). W ten sposób można uniknąć spreadu, płacąc np. w kawiarni.

Korzystając z dostępnych narzędzi w postaci internetowych kantorów walutowych, można efektywnie zarządzać spreadem, a co za tym idzie – obniżyć wydatki związane z przewalutowaniem transakcji realizowanych w obcej walucie.