ranking kont - logo serwisu

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy to rodzaj konta bankowego przeznaczonego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zwykle jest wykorzystywany do bieżących rozliczeń, gromadzenia łatwo dostępnych oszczędności, a także jako rachunek przeznaczony do przelewów wynagrodzeń, emerytur czy stypendiów.

Rachunki ROR mają najczęściej charakter a vista, co oznacza, że posiadacz może dysponować zgromadzonymi na nich środkami w dowolnym czasie i bez ograniczeń.

ROR może być kierowany do jednego z trzech typów odbiorców w ramach:

  • bankowości prywatnej (ang. private banking) – obejmuje ofertę rachunków dla najbardziej zamożnych klientów;
  • bankowości osobistej (ang. personal banking) – obejmuje odbiorców posiadających aktywa o wyższej wartości niż odbiorcy masowi, ale niższej niż klienci bankowości prywatnej;
  • bankowości detalicznej (ang. retail banking) – przeznaczona dla tzw. segmentu „masowego”.

W każdym z tych trzech typów rachunki ROR funkcjonują podobnie, ale będą różniły się między sobą m.in. wysokością opłat oraz zakresem dodatkowych usług. ROR dla bankowości prywatnej i osobistej określa się niekiedy jako konta VIP.

Jak funkcjonuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy?

Banki prowadzą rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe na podstawie umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Jej podstawową konstrukcję określa art. 52 Ustawy prawo bankowe, a pomocniczo Kodeks cywilny. Zgodnie prawem bankowym umowa o prowadzenie rachunku bankowego powinna określać w szczególności:

  • strony umowy;
  • rodzaj otwieranego rachunku bankowego i jego walutę;
  • czas trwania umowy;
  • oprocentowania rachunku i warunki jego zmiany;
  • wysokość prowizji i opłat za czynność związane z wykonywaniem umowy;
  • formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji;
  • przesłanki i tryb dokonywania zmian w umowie oraz jej rozwiązania.

Załącznikami do umowy o prowadzenie rachunku jest regulamin świadczenia usług bankowych oraz cennik zawierający aktualne opłaty za poszczególne czynności.

Do każdego konta ROR można ustanowić pełnomocnika, czyli osobę, która w ograniczonym zakresie będzie mogła dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku.

Środki gromadzone na ROR są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Co do zasady ochrona obejmuje równowartość kwoty 100 tys. euro, ale przepisy w określonych sytuacjach zabezpieczają depozyty do kwoty 200 tys. euro.

Jak wybierać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy?

Oferty banków w zakresie ROR mocno różnią się między sobą. Wybierając konto dla siebie, warto dokładnie przyjrzeć się przynajmniej kilku ofertom.

Osoby, które dokonują dużej liczby operacji na rachunku w skali miesiąca, powinny zwrócić uwagę na cennik opłat i prowizji. Przyjazna i rozbudowana aplikacja mobilna ma duże znaczenie dla tych, którzy wybierają bankowość elektroniczną. Z kolei szeroka sieć placówek i bankomatów jest istotna dla klientów, którym zależy na łatwym dostępie do gotówki.

W ramach ROR banki mogą oferować kilka rodzajów instrumentów płatniczych (karty debetowe i kredytowe). Warunki korzystania z nich również mogą różnić się między sobą.

Opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Prowadzenie rachunku ROR oraz wykonywanie przez bank różnego rodzaju czynności bankowych na zlecenie posiadacza konta może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Obejmuje to np. wypłatę gotówki z bankomatów lub konfigurację zleceń stałych.

Większość banków umożliwia uniknięcie podstawowych opłat bankowych po spełnieniu określonych przesłanek (np. regularny wpływ na rachunek w minimalnej wysokości lub określona liczba transakcji kartę płatniczą w okresie rozliczeniowym). W przypadku kont VIP zwolnienie z opłat będzie wymagało spełnienia bardziej wymagających warunków. Nieliczne konta oszczędnościowo-rozliczeniowe są darmowe bezwarunkowo.

źródła - ikona

Źródła wykorzystane do utworzenia tej definicji, odwołania: