ranking kont - logo serwisu

Faktor - kim jest? Definicja pojęcia

definicja słownikowa - ikona
Z tej definicji dowiesz się, że:
 • Faktor to podmiot finansowy zajmujący się wykupem wierzytelności.
 • Istnieją różne rodzaje faktorów, w tym bankowe i pozabankowe.
 • Usługi oferowane przez faktora obejmują finansowanie faktur, monitorowanie płatności i zarządzanie ryzykiem.

Czytaj dalej, aby zapoznać się z pełną definicją terminu "Faktor".

Co to jest Faktor?

Faktor to podmiot finansowy, który może być częścią instytucji bankowej lub działać jako niezależna, wyspecjalizowana firma faktoringowa. Faktor świadczy różnorodne usługi faktoringu, w tym faktoring jawny, gdzie wszystkie strony są świadome udziału faktora. Główną rolą faktora jest wykupowanie wierzytelności, czyli należności, od przedsiębiorstw, które w tym kontekście nazywane są faktorantami.

Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje szybki dostęp do środków finansowych, które może wykorzystać na rozwój działalności, zakup towarów czy spłatę zobowiązań. Faktor, z kolei, przejmuje na siebie zadanie odzyskania należności od kontrahentów faktoranta. W praktyce oznacza to, że faktorant może skupić się na swojej głównej działalności, podczas gdy faktor dba o to, aby odzyskać należności.

Na czym zarabia Faktor?

Faktor zarabia głównie na prowizjach i odsetkach związanych z finansowaniem faktur. Prowizja jest zwykle ustalana jako procent od wartości faktury i jest pobierana od razu po jej sfinansowaniu. W niektórych przypadkach, faktor oferuje również dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie ryzykiem czy monitorowanie płatności, za które również pobiera opłaty.

Rodzaje Faktorów

Faktor Bankowy

Jest to faktor, który działa jako integralna część instytucji bankowej. W tym przypadku faktor przejmuje wykup wierzytelności jako dodatkową usługę w ramach szerokiej oferty bankowej. Dla odbiorcy, czyli przedsiębiorcy, jest to często wygodne źródło finansowania, ponieważ może skorzystać z wielu usług w jednym miejscu. Można tu zobaczyć synergiczne efekty, jak np. łatwiejsze warunki kredytowe czy niższe prowizje.

Faktor Pozabankowy

W tym przypadku oferta jest zwykle bardziej elastyczna i dostosowana do specyficznych potrzeb przedsiębiorcy. Faktor pozabankowy może oferować rzeczy, których nie znajdziemy w ofercie bankowej, takie jak faktoring międzynarodowy czy faktoring odwrotny.

Istnieją również inne, mniej powszechne rodzaje faktorów:

 • Faktor Specjalistyczny: Skupia się na określonej branży lub typie transakcji, jak na przykład faktoring dla sektora medycznego czy budowlanego.
 • Faktor Wewnętrzny (In-house): Działy faktoringu w dużych korporacjach, które zajmują się wyłącznie wierzytelnościami firmy-matki i jej spółek zależnych.
 • Faktor Elektroniczny (E-faktor): Oferuje faktoring w pełni online, gdzie wszystkie transakcje i formalności są realizowane elektronicznie.
 • Faktor Mikro: Zajmuje się małymi transakcjami i jest idealnym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorstw, które są zbyt małe, aby korzystać z usług tradycyjnych faktorów.

Jakie usługi oferuje Faktor?

Faktor oferuje szeroką gamę usług związanych z finansowaniem faktur, monitorowaniem spłat od kontrahentów oraz zarządzaniem ryzykiem niewypłacalności dłużników.

Do kluczowych usług faktoringu można więc zaliczyć:

 1. Finansowanie Faktur: Faktor finansuje faktury z odroczonym terminem płatności, zamieniając je na gotówkę.
 2. Monitorowanie Płatności: Faktor sprawdza, czy kontrahenci dokonują spłat w terminie.
 3. Zarządzanie Ryzykiem: Faktor analizuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów i podejmuje odpowiednie działania.

Regulacje prawne i nadzór

W Polsce nie istnieją ściśle określone uregulowania prawne dotyczące faktoringu. Niemniej jednak faktoring może być objęty przepisami prawa finansowego, takimi jak Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad instytucjami finansowymi, w tym faktorami, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Praktyczne zastosowanie faktoringu

Faktoring jest często wykorzystywany przez przedsiębiorstwa, które chcą:

 • Poprawić płynność finansową
 • Obniżyć ryzyko współpracy z kontrahentami
 • Ograniczyć koszty monitorowania płatności za faktury klientów

Kim jest faktor? Podsumowanie najważniejszych informacji

Faktor to kluczowy podmiot w umowach faktoringu, który oferuje usługi finansowe mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw. Działa on w ramach określonych regulacji prawnych i pod nadzorem KNF. Jego usługi są niezbędne dla przedsiębiorstw, które chcą zminimalizować ryzyko i zwiększyć efektywność operacyjną.