ranking kont - logo serwisu

Bankowość detaliczna

Czym jest bankowość detaliczna?

Bankowość detaliczna obejmuje produkty i usługi skierowane do konsumentów oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Przeciwieństwem bankowości detalicznej jest bankowość korporacyjna, skierowana do dużych przedsiębiorstw, działających zwykle w formie spółek kapitałowych o zasięgu krajowym lub transgranicznym.

Do kogo skierowana jest bankowość detaliczna?

Z usług bankowości detalicznej korzystają głównie gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorcy prowadzący biznes o lokalnym zasięgu. Banki w swojej ofercie przewidują produkty adresowane do klientów o zróżnicowanych potrzebach oraz zamożności, w tym dla studentów, darmowe konta bankowe, konta maklerskie dla indywidualnych inwestorów czy rachunki firmowe.

Część produktów oferowanych w ramach bankowości detalicznej jest skierowana dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia. Są to głównie konta bieżące ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) oraz rachunki oszczędnościowe.

Bankowość detaliczna wyróżnia się bardzo dużą dynamiką zmian. Oferty banków skierowane do indywidualnego odbiorcy są regularnie odświeżane i dopasowywane do trendów społecznych i ekonomicznych. Sprzedaż produktów wchodzących w skład bankowości detalicznej jest realizowana za pośrednictwem kanałów internetowych (np. samodzielne założenie konta przez stronę internetową banku), a także w oddziałach stacjonarnych.

Zakres bankowości detalicznej

Bankowość detaliczna obejmuje szereg produktów i usług, które można podzielić na kilka grup:

  • prowadzenie bieżących rachunków ROR oraz rachunków oszczędnościowych;
  • udzielanie kredytów gotówkowych, hipotecznych, firmowych lub studenckich;
  • zakładanie lokat (np. standardowa, walutowa, rentierska lub połączona z TFI);
  • prowadzenie IKE oraz IKZE jako formy zabezpieczenia finansowego na przyszłość;
  • wydawanie i obsługa instrumentów płatniczych (karty debetowe i kredytowe);
  • świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski współpracujący z bankiem.

Klientom detalicznym banki oferują też różnego rodzaju produkty inwestycyjne, w tym np. wykupywanie jednostek uczestnictwa w TFI czy Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe. W zależności od banku oferta inwestycyjna wygląda nieco inaczej, jeśli chodzi o liczbę, skład oraz możliwość modyfikacji portfela inwestycyjnego.

Bankowość detaliczna a bankowość prywatna i bankowość osobista

Bankowości detalicznej nie należy mylić z bankowością prywatną (ang. private banking) oraz bankowością osobistą (ang. personal banking).

Prywatne usługi bankowe są świadczone na rzecz najbardziej zamożnych klientów, tzw. High Net-worth individuals, i zwykle obejmują zarządzanie ich aktywami oraz planowanie strategii inwestycyjnej. Z kolei usługi bankowości osobistej przeznaczone są dla osób o dochodach wyższych niż średnia krajowa i mieszczących się w segmencie klientów zamożnych (ang. affluent segment). Polegają najczęściej na dodatkowym wsparciu doradcy, ale nie są tak spersonalizowane, jak bankowość prywatna.

Granicą oddzielającą klientów bankowości prywatnej od osobistej jest wartość deponowanych aktywów określona przez dany bank. Najczęściej będzie to kwota 1 miliona złotych (m.in. w banku Pekao S.A., mBanku i Millennium Banku).