ranking kont - logo serwisu

Kim jest broker i czym się zajmuje?

ikona kalendarza
25/10/2023
Samodzielne i jednocześnie świadome korzystanie z niektórych sektorów, takich jak ubezpieczenia, wybór nieruchomości czy inwestycje giełdowe, wymaga branżowej wiedzy i poświęcenia dużej ilości czasu w celu porównania ze sobą wielu ofert i znalezienia tej najlepszej. Aby ułatwić wybór produktu, utworzono zawód brokera. Przeczytaj, czym zajmuje się broker ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych.
obrazek wyrózniony artykułu, który w szczegółach opisuje Brokera Giełdowego
ikona symbolizująca kluczowe spostrzeżenia
Kluczowe spostrzeżenia
  • Brokerzy to osoby fizyczne lub firmy, które łączą dwie strony transakcji, reprezentując interesy klienta.
  • Na rynku funkcjonuje wiele rodzajów brokerów, w tym brokerzy giełdowi, finansowi i ubezpieczeniowi.
  • Broker odpowiada względem swojego klienta na podstawie zawartej z nim umowy brokerskiej.
  • Wykonywanie zawodu brokera może wiązać się z koniecznością spełnienia określonych wymagań, takich jak uzyskanie kierunkowego wykształcenia lub zdanie państwowego egzaminu.

Kim jest broker i jaką rolę odgrywa na rynku?

Broker to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zajmuje się świadczeniem usług pośrednictwa między kupującym (klientem) a sprzedającym dany towar lub usługę. Jego zadaniem jest przede wszystkim znalezienie oferty, która w największym stopniu spełnia wymagania nabywcy.

Broker w pracy szukający najlepszej oferty dla klientów
Zadaniem brokera jest wyszukanie najlepszej oferty dla swojego klienta.

Broker różni się od agenta tym, że nie działa dla firmy sprzedającej towary lub usługi, ale wykonuje swoje czynności w imieniu klienta, działając na jego rzecz. Do reprezentowania klientów niezbędne jest udzielenie pełnomocnictwa określającego zakres działania.

ikona strzałki

Z jakimi rodzajami brokerów możesz się spotkać na rynku?

Choć zawód brokera zwykle kojarzony jest z giełdą papierów wartościowych, ma on znacznie szersze znaczenie.

ikona - pozytywne

Broker działa w wielu różnych sektorach, nie tylko na rynkach finansowych. Jest pośrednikiem w transakcjach, m.in.:

  • na giełdzie;
  • na rynku finansowym i kapitałowym;
  • na rynku ubezpieczeń (np. polisy komunikacyjne, na życie);
  • związanych z nieruchomościami;
  • związanych z motoryzacją (broker samochodowy).
  • obejmujących informacje (brokerzy informacyjni wyszukują, analizują i udostępniają informacje).

Po czym poznać, że sklep internetowy jest fałszywy?

Brokerzy zawsze działają na podstawie pełnomocnictwa, dbając o interesy swoich klientów, np. kupując i sprzedając instrumenty finansowe (w przypadku brokera giełdowego) lub finalizując ofertę nabycia nieruchomości (w przypadku brokera nieruchomości). Wykonują czynności, które mają zmaksymalizować zysk mocodawcy poprzez odpowiedni dobór oferty.

ważne - ikona

Wynagrodzenie brokera w formie kurtażu brokerskiego, czyli formy prowizji, zwykle jest powiązane z wartością zawieranych transakcji. W ten sposób działają np. zakłady ubezpieczeniowe lub domy maklerskie. Broker ma obowiązek poinformować swojego klienta, w jaki sposób jest wyliczane jego wynagrodzenie.

Do zadań specjalisty należy też dopilnowanie wszystkich terminów i formalności związanych z realizowaną transakcją.

Czym zajmuje się broker giełdowy

Broker giełdowy jest pośrednikiem w transakcjach na rynkach regulowanych (np. GPW, NewConnect, Catalyst). Zajmuje się przede wszystkim realizacją strategii inwestycyjnej opracowanej wcześniej z klientem, czyli kupuje i sprzedaje aktywa po korzystnej cenie.

Firmy brokerskie zawsze mają obowiązek działania w interesie swojego klienta. Naruszenie tego obowiązku wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności dyscyplinarnej i utratą uprawnień do wykonywania zawodu.

Aby móc wykonywać działalność brokerską niezbędne, jest uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie zawodu. Zasady rządzące wykonywaniem zawodu przez pośredników finansowych określają przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi[1].

Czy broker ponosi odpowiedzialność za swoje działania?

Działając bezpośrednio na rzecz klienta, broker obraca niekiedy bardzo wysokimi kwotami. W celu ograniczenia ryzyka klienta jego odpowiedzialność została uregulowana prawnie, choć – w zależności od docelowego rynku – będzie ona wyglądała nieco inaczej.

Podstawą odpowiedzialności pośrednika jest umowa brokerska, która powinna dokładnie określać, do jakich czynności zobowiązuje się broker.

W przypadku usług brokerów na rynku kapitałowym dom maklerski zobowiązuje się względem dającego zlecenie do nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych. Działa on wtedy wprawdzie na rachunek własny, ale w imieniu zlecającego. Oznacza to, że dom maklerski odpowiada względem klienta za zapłatę pieniędzy przez nabywcę aktywów.

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach (np. usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń) przepisy mogą wymagać zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli chcesz współpracować z biurem brokerskim, uwzględniając duże sumy pieniędzy, upewnij się, że zakres jego odpowiedzialności odpowiada przewidywanej wartości transakcji, a nie jest jedynie minimalny.

Czym różni się broker od maklera giełdowego?

Terminy „broker” i „makler” często są używane zamiennie i w dużej mierze rzeczywiście te zawody okazują się do siebie bardzo podobne. Makler jest jednak pojęciem o szerszym znaczeniu.

Broker to zawód, który polega przede wszystkim na pośredniczeniu w transakcjach giełdowych. Z kolei maklerzy dzielą się na specjalistów typu front office i back office. Ci pierwsi ściśle współpracują z klientami, głównie realizując zlecenia kupna i sprzedaży papierów wartościowych i przygotowując rekomendacje dla inwestorów.

Z kolei maklerzy back office nadzorują funkcjonowanie giełdy i prawidłowość transakcji. Makler nie ma obowiązku działać w interesie klienta, choć wykonuje jego dyspozycje.

Korzystając z usług maklera, można liczyć na jego porady, pod warunkiem że jednocześnie przysługują mu uprawnienia doradcy inwestycyjnego.

Jak zostać brokerem?

Prowadzenie działalności brokerskiej wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań, które są odmienne w zależności od rynku, na jakim działa specjalista. Z przypadku maklerów będących jednocześnie doradcami inwestycyjnymi niezbędne jest zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie wpisu na listę KNF.

Podobne wymagania dotyczą brokera ubezpieczeniowego. Z kolei zawód brokera nieruchomości w 2013 r. został silnie zliberalizowany i obecnie nie wymaga się wcześniejszego uzyskania licencji pośrednika nieruchomości.

Brokerzy stanowią istotny element rynku, zwłaszcza finansowego. Stanowią „most” między osobami zainteresowanymi zawarciem umowy, chroniąc jednocześnie klienta przed niekorzystnymi transakcjami.

Decydując się na współpracę z brokerem, upewnij się, że dana osoba ma niezbędne, wymagane przez prawo kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe odpowiadające Twoim potrzebom.

ikona cytatu, nawiązuje do źródeł wykorzystanych w artykule

Źródła wykorzystane do napisania tego artykułu, odwołania

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
konto bankowe dla seniora - obrazek artykułu

Konto bankowe dla seniora: jakie wybrać?

PRZECZYTAJ → 
darmowe przelewy zagraniczne: obrazek artykułu

Czy darmowe przelewy zagraniczne są możliwe?

PRZECZYTAJ → 
obrazek monet, który symbolizuje możliwość ponoszenia opłat za prowadzenie konta

Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - jak możesz ich uniknąć?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka