ranking kont - logo serwisu
Odkryj wyjątkową ofertę Citibanku z promocją "Bezcenne nagrody na wyciągnięcie Karty Kredytowej" z pulą nagród 900 zł.
Skorzystaj z Promocji
obrazek promocji przedstawiający uśmiechniętą kobietę, symbolizujący zysk do 900 zł w promocji Citibanku

Esencja promocji

  • Czas trwania: Promocja "Bezcenne nagrody na wyciągnięcie Karty Kredytowej Citibank" trwa od 08.02.2024 do 06.04.2024, z możliwością wcześniejszego zakończenia po wyczerpaniu puli 1500 umów.
  • Warunki: Aby skorzystać z oferty, uczestnicy muszą złożyć wniosek o kartę Citi Simplicity, aktywować kartę, wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej, dostarczyć dokumenty dochodowe, przystąpić do Programu Bezcenne Chwile i dokonać określonych transakcji kartą.
  • Nagrody: Uczestnicy mogą otrzymać do 24 000 punktów w Programie Bezcenne Chwile, z możliwością zdobycia dodatkowych punktów za spełnienie dodatkowych warunków.
  • Wyłączenia: Oferta nie dotyczy osób, które posiadały główną Kartę Kredytową Citibank od 1 kwietnia 2023 r., nierezydentów i obywateli USA.

Nagrody są wolne od podatku dochodowego. Uczestnik może skorzystać z poza sądowych trybów rozstrzygania sporów, w tym Arbitrażu Bankowego przy Związku Banków Polskich, Rzecznika Finansowego, czy Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Nagrody:

Kluczowe aspekty promocji

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram