ranking kont - logo serwisu
Zyskaj 200 złotych z kontem osobistym i 7% na koncie oszczędnościowym.
Więcej Informacji
zyskaj 200 zł premii w promocji konta osobistego w Banku Pekao

Esencja promocji

 • Czas trwania: 4 kwietnia - 13 czerwca 2024 r.
 • Nagroda: Jednorazowy przelew w wysokości 200 zł.
 • Warunki uczestnictwa:
  • Musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Mieć obywatelstwo polskie i mieszkać w Polsce.
  • Mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Nie być pracownikiem Banku.
  • Nie posiadać żadnego produktu kredytowego Banku na dzień przystąpienia do promocji oraz nie być posiadaczem lub współposiadaczem rachunków w Banku (w tym rachunek płatniczy dla konsumentów, rachunek oszczędnościowy lokaty terminowej) od 1 listopada 2021 r. do 3 kwietnia 2024 r.
  • Zawrzeć z Bankiem umowy o konto oraz usługę bankowości elektronicznej Pekao24 (w tym aplikację mobilną PeoPay) i kartę debetową wydaną do konta, online lub mobilnie.
  • W trzech miesiącach następujących po miesiącu przystąpienia do promocji, dokonać minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową każdego miesiąca.
 • Wyłączenia:
  • Transakcje bezgotówkowe, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi, oraz transakcje odrzucone czy nieautoryzowane, oraz płatności BLIK, nie są zaliczane do wymogów promocji.
 • Wypłata nagrody:
  • Jeśli spełnisz warunki, nagroda zostanie przelana na Twoje konto do 15 września 2024 r. (jeśli umowa zostanie zawarta w kwietniu), do 15 października 2024 r. (dla umów z maja) lub do 15 listopada 2024 r. (dla umów z czerwca).
 • Podatki:
  • Kwota nagrody jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nagrody:

Kluczowe aspekty promocji

Zobacz kolekcję najciekawszych promocji

Sprawdź inne oferty banków, najczęśniej wybierane przez naszych Gości.