ranking kont - logo serwisu
Otwórz Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium i zyskaj do 200 zł oraz 7% na Koncie Oszczędnościowym lub Koncie Oszczędnościowym Premium.
Więcej Informacji
zyskaj 200 zł premii w promocji konta osobistego w Banku Pekao

Esencja promocji

Czas trwania:

 • Promocja trwa od 14 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Nagroda:

 • Premia pieniężna do 200 zł.
 • Promocyjne oprocentowanie 7% na Koncie Oszczędnościowym przez pierwsze 152 dni.

Warunki uczestnictwa:

 1. Musisz mieć ukończone 18 lat.
 2. Mieć obywatelstwo polskie i mieszkać w Polsce.
 3. Mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Nie być pracownikiem Banku.
 5. Nie posiadać żadnego produktu kredytowego Banku na dzień przystąpienia do promocji oraz nie być posiadaczem lub współposiadaczem rachunków w Banku od 1 stycznia 2022 r. do 13 czerwca 2024 r.
 6. Zawrzeć z Bankiem umowy o Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium, kartę debetową wydaną do konta oraz usługę bankowości elektronicznej Pekao24 (w tym aplikację mobilną PeoPay), online lub mobilnie.
 7. W każdym z trzech miesięcy następujących po miesiącu przystąpienia do promocji, dokonać minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową.

Dodatkowe warunki dla oprocentowania 7%:

 1. Musisz być nowym klientem Banku Pekao S.A. lub spełniać określone warunki dotyczące sald rachunków.
 2. Zawrzeć umowę o Konto Oszczędnościowe lub Konto Oszczędnościowe Premium w serwisie Pekao24 lub aplikacji PeoPay, nie później niż do 30 września 2024 r.
 3. Wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Oprocentowanie:

 • 7% w skali roku przez okres 152 dni dla Konta Oszczędnościowego do kwoty 100 000 zł.
 • 7% w skali roku przez okres 152 dni dla Konta Oszczędnościowego Premium do kwoty 200 000 zł.

Wyłączenia:

 • Transakcje bezgotówkowe, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi, oraz transakcje odrzucone czy nieautoryzowane, oraz płatności BLIK, nie są zaliczane do wymogów promocji.

Wypłata nagrody:

 • 50 zł otrzymasz za otwarcie Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium, karty do konta oraz usługi bankowości elektronicznej Pekao24 (w tym aplikacji PeoPay).
 • 150 zł otrzymasz, jeśli w każdym z kolejnych 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś konto, wykonasz minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową.
 • Promocyjne oprocentowanie zostanie naliczone na Koncie Oszczędnościowym lub Koncie Oszczędnościowym Premium zgodnie z warunkami promocji.

Nagrody:

Raporty Promocyjne

Aktualne dane
Tę analizę zaktualizowano 15.06.2024 r.
Termin ważności
Analiza jest ważna do: 30.09.2024 r.
raporty promocji - ikona

Kluczowe aspekty promocji

Zobacz kolekcję najciekawszych promocji

Sprawdź inne oferty banków, najczęśniej wybierane przez naszych Gości.