ranking kont - logo serwisu
Skorzystaj z pakietu promocji i zyskaj nawet 4400 zł premii korzystając z oferty Nest Banku!
Więcej Informacji

Esencja promocji

 • Czas trwania: Promocje są dostępne w różnych okresach, z możliwością wcześniejszego zakończenia przez bank.
  • Promocja terminali płatniczych: od 24 listopada 2022 do odwołania.
  • Promocja zwrotu za zakupy na stacji paliw: od 1 maja 2024 do 27 czerwca 2024.
  • Promocja polecająca: od 1 lutego 2024 do 30 września 2024.
 • Nagrody:
  • Za terminal płatniczy: Premia do 400 zł, zależna od obrotu na terminalu.
  • Zwrot za zakupy na stacji paliw: 25% wartości transakcji, maksymalnie 100 zł miesięcznie, z możliwością zdobycia maksymalnie 500 zł.
  • Za polecenie: 100 zł za każde polecenie Rachunku ROR, 400 zł za Rachunek Firmowy, 1000 zł za Kredyt Firmowy, dodatkowo 2000 zł za polecenie kredytu firmowego powyżej 200 000 zł.
 • Warunki uczestnictwa:
  • Terminal płatniczy: Należy zgłosić zainteresowanie, posiadać lub otworzyć Rachunek Firmowy, zawrzeć Umowę Terminala i udzielić Zgody Marketingowej.
  • Zwrot za zakupy na stacji paliw: Należy otworzyć Rachunek Firmowy, zrealizować przelewy ZUS i US oraz dokonywać transakcji na stacjach paliw.
  • Polecający: Musi złożyć wniosek o przystąpienie do promocji, udzielić Zgody Marketingowej i przekazać swój Numer Polecającego.
 • Wyjątki:
  • Zwrot za zakupy na stacji paliw nie obejmuje transakcji dokonanych za pośrednictwem kanałów partnerskich.
  • Osoby związane umowami partnerskimi z bankiem nie mogą uczestniczyć w promocji polecającej kredyt firmowy.

Nagrody:

Kluczowe aspekty promocji

Zobacz kolekcję najciekawszych promocji

Sprawdź inne oferty banków, najczęśniej wybierane przez naszych Gości.