ranking kont - logo serwisu
Zyskaj 430 złotych z kontem osobistym w ofercie banku BNP Paribas w ramach oferty "Promocja dla Ciebie".
Więcej Informacji
zyskaj 430 zł premii w promocji BNP Paribas

Esencja promocji

 • Czas trwania promocji: Od 7 lutego 2024 r. do osiągnięcia liczby 9000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do 17 maja 2024 r.
 • Warunki uczestnictwa:
  • Nie bycie stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej.
  • Brak posiadania lub współposiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  • Złożenie wniosku o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej w wyznaczonym terminie, wykorzystując Link promocyjny.
  • Zawarcie Umowy ramowej w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej oraz Aktywacja Karty.
 • Nagrody:
  • Pierwsza nagroda: 50 zł - przyznawana po spełnieniu warunków rejestracji i aktywacji karty.
  • Druga nagroda: 190 zł - przyznawana po spełnieniu dodatkowych warunków transakcyjnych w miesiącu następującym po otrzymaniu Pierwszej nagrody.
  • Trzecia nagroda: 190 zł - przyznawana po spełnieniu dodatkowych warunków transakcyjnych w miesiącu następującym po otrzymaniu Drugiej nagrody.
 • Ważność nagrody: Każda z nagród musi być otrzymana przez uczestnika, który posiada aktywne Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej.
 • Dalsze informacje: Uczestnik ma prawo odstąpienia od uczestnictwa w Promocji w ciągu 14 dni od daty Rejestracji.

Nagrody:

Kluczowe aspekty promocji

Zobacz kolekcję najciekawszych promocji

Sprawdź inne oferty banków, najczęśniej wybierane przez naszych Gości.