ranking kont - logo serwisu

WIG20

WIG20 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najważniejszych indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Odwzorowuje notowania 20 największych spółek giełdowych znajdujących się na GPW. Jego początki sięgają 1994 roku.

Indeks ten stanowi jeden z głównych parametrów, którymi kierują się zarówno inwestorzy, jak i analitycy

Historia indeksu WIG20

Indeks WIG20 po raz pierwszy na GPW pojawił się w kwietniu 1994 roku z wartością bazową 1000 punktów. W ciągu kilku dni wzrósł aż o 16%.

Początkowo wskaźnik notował straty, co miało związek z wysoką inflacją, która w pierwszej połowie lat. 90. sięgała ponad 30%. Większość spółek notowanych w ramach indeksu po raz pierwszy stanowiło własność Skarbu Państwa, a wejście na parkiet miało umożliwić sprywatyzowanie podmiotów poprzez dopuszczenie do nich inwestorów indywidualnych.

Minimalną wartość WIG20 odnotował w marcu 1995 roku z sumą niespełna 580 punktów. Główne okresy wzrostowe wskaźnika przypadały przede wszystkim na lata:

 • 1998–1999 (hossa internetowa);
 • 2002–2007 (hossa surowcowa);
 • 2018.

Statystycznie spośród niemal 6800 sesji notowań więcej było wzrostowych niż spadkowych.

Na przestrzeni lat portfel spółek indeksu WIG20 ulegał zmianom. Wśród nich można było znaleźć takie firmy jak Cersanit, PGNiG, AGORA, PGE, PZU S.A., Alior Bank, mBank czy CCC.

Zakres branż odzwierciedlanych na WIG20 jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno sektor bankowy, jak i media, branżę medyczną, budowlaną, hotelarską czy rynek usług informatycznych oraz IT.

Jak obliczany jest WIG20?

WIG20 jest indeksem typu cenowego. Oznacza to, że odwzorowuje zmiany cen akcji spółek wchodzących w jego skład. Wskaźnik uwzględnia ceny transakcji, ale nie bierze pod uwagę dochodów z papierów wartościowych (np. dywidend).

Liczba spółek wchodzących w skład „koszyka” jest stała. Uczestnikami indeksu mogą być podmioty, które uzyskały najwyższą pozycję w rankingu wyznaczonym na podstawie danych z zamknięcia sesji w trzeci piątek lutego, maja, sierpnia i listopada.

W skład indeksu wchodzą spółki spełniające łącznie szereg kryteriów:

 • ich liczba akcji w wolnym obrocie (ang. freefloat) jest większa niż 10%;
 • kapitalizacja akcji w wolnym obrocie przekracza 1 milion euro;
 • spółka nie może być oznaczona jako w upadłości lub w trakcie postępowania układowego;
 • spółka nie może znajdować się w strefie niskiej płynności finansowej lub na liście alertów.

Aktualny skład indeksu określa się na podstawie jednej rewizji rocznej oraz trzech korekt kwartalnych na podstawie:

 • wielkości obrotu giełdowego spółki w relacji do łącznych obrotów wszystkich spółek z ubiegłych 3 miesięcy;
 • wartości rynkowej spółki w odniesieniu do kapitalizacji wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu na przestrzeni ubiegłego miesiąca.

Zarówno rewizja, jak i korekta mogą doprowadzić do zmiany składu portfela spółek lub do przesunięcia ich udziału procentowego w indeksie. W jednym czasie na WIG20 nie może znajdować się jednak więcej niż 5 spółek z tego samego sektora. W ten sposób GPW gwarantuje zachowanie różnorodności tematycznej i lepsze odzwierciedlenie koniunktury rynkowej.

Jak zastosować WIG20 w praktyce?

Notowania indeksu WIG20 są uważane za jeden z najważniejszych barometrów polskiej gospodarki kapitałowej. Z tego powodu jest on chętnie wykorzystywany przez graczy giełdowych do obserwowania zmian zachodzących w polskiej gospodarce w obrębie sektorów odwzorowanych przez spółki portfelowe.

Na bazie indeksu giełdowego WIG20 w 2013 roku utworzono funkcjonujący równolegle WIG30 obejmujący 30 największych podmiotów na parkiecie giełdowym.

Kursy akcji spółek notowanych na WIG20 są na tyle istotne, że na podstawie indeksu pierwotnego utworzono trzy indeksy pochodne, których wartość jest obliczana na podstawie aktualnych notowań indeksu bazowego. Można do nich zaliczyć:

 • WIG20short – jego wynik jest odwrotnie proporcjonalny do indeksu bazowego;
 • WIG20lev – jego wykres odzwierciedla zmiany na WIG20 dwukrotnie silniej;
 • WIG20TR – odzwierciedla na bieżąco notowania WIG20, ale powiększone o dywidendy oraz emisję akcji z prawem poboru.

Wartości notowań WIG20 oraz WIG20short i WIG20lev są publikowane w trybie ciągłym. W przypadku WIG20TR zastosowano publikację trzykrotnie – po pierwszym i drugim fixingu oraz na zamknięciu sesji.

Znaczenie WIG20 dla inwestorów

Notowania giełdowe na WIG20 stanowią wartościowe informacje dla inwestorów i analityków, ponieważ pozwalają na określenie aktualnych trendów panujących w określonych branżach.

Należy pamiętać, że o ile kluczowy wskaźnik obejmuje polskie „Blue Chipy” (czyli uczestników giełdy uznanych za stabilnych, o bardzo wysokiej kapitalizacji i płynności), te same czynniki presyjne znajdą zastosowanie do podmiotów z tożsamych branż na WIG50 czy WIG100, na których notowane są mniejsze podmioty. Na podstawie obserwacji zachowań największych graczy można więc przewidzieć, co stanie się z mniejszymi spółkami.

Decydując się na inwestowanie środków w akcje spółek notowanych na WIG20, należy liczyć się z dosyć wysokimi kosztami inwestycji. Papiery wartościowe emitowane przez duże spółki są zwykle droższe niż cena walorów udostępnianych przez podmioty o niższej kapitalizacji.