ranking kont - logo serwisu

Czy komornik może zająć konto bankowe, które nie należy do dłużnika?

ikona kalendarza
19/02/2024
Egzekucja z rachunku bankowego jest jednym z podstawowych sposobów odzyskania wierzytelności przez komornika sądowego. Sytuacja jest prosta, kiedy środki wpływają na rachunek należący do dłużnika. Czy jednak komornik ma prawo zająć konto nienależące do dłużnika?
ilustracja graficzna nawiązująca do tematu artykułu na temat praw komornika

Dlaczego komornik nie ma prawa zająć konta innej osoby niż dłużnik?

ikona - informacja

Powstanie zobowiązań oraz ich egzekucję regulują dwa akty prawne:

  • Kodeks cywilny, w którym znajdują się normy materialnoprawne – określają one, kiedy i na jakich zasadach dochodzi do powstania, zmiany lub wygaśnięcia zobowiązania;
  • Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) zawierający normy procesowe – określają, w jaki sposób należy dochodzić swoich roszczeń przed sądem, a także jak wygląda procedura egzekucyjna.

Jedną z podstawowych zasad prawa zobowiązań jest odpowiedzialność dłużnika wyłącznie za własny dług. Została ona wyrażona w art. 353 k.c. Zgodnie z nim zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić.

W praktyce ta zasada oznacza, że na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć konto bankowe dłużnika i znajdujące się na nim środki. Egzekucji nie można rozszerzyć na sfery majątkowe innych osób.

Obowiązujące przepisy przewidują wyjątki, kiedy możliwe jest egzekucja z majątku innej osoby, niż dłużnik:

  • dziedziczenie długów w drodze spadkobrania;
  • zawarcie umowy o przejęcie długu między osobą trzecią a dłużnikiem.

W jaki sposób komornik zajmuje konto?

Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji komornik przystępuje do określenia odpowiednich sposobów egzekucji, chyba że wierzyciel wskaże wprost, że ma być ona wykonana z rachunku bankowego (np. podając numer konta osoby zadłużonej).

Poszukiwanie rachunków bankowych dłużnika odbywa się z wykorzystaniem systemu OGNIVO. Pozwala on na wymianę informacji między instytucjami finansowymi a organem egzekucyjnym.

ikona - bezpieczeństwo

Za pośrednictwem systemu OGNIVO komornik wysyła zapytania do:

  • banków komercyjnych;
  • banków spółdzielczych;
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Zapytania kierowane do banków są odpłatne, ale ich koszt ostatecznie obciąży dłużnika w ramach kosztów egzekucji. Bank ma obowiązek przekazać komornikowi środki w terminie nie krótszym niż 7 dni od zajęcia konta dłużnika.

W ramach odpowiedzi na zapytanie komornik otrzymuje wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia egzekucji, w tym:

  • informację o rachunkach dłużnika w danym banku;
  • informację o wpływach na rachunki;
  • imię i nazwisko oraz numer PESEL dłużnika.

Czy komornik może zająć wspólne konto bankowe?

Ustawa Prawo bankowe dopuszcza możliwość założenia jednego konta bankowego przez kilka osób (tzw. wspólne konto bankowe). Współwłaścicielami rachunku bankowego mogą być dowolne osoby fizyczne, nie muszą one być ze sobą w żadnym stopniu spokrewnione.

Zgodnie z art. 891(1) k.p.c. komornik ma prawo zająć wspólne konto bankowe. W takim przypadku czynności egzekucyjne mogą być jednak prowadzone wyłącznie do wysokości udziału przypadającego na dłużnika w rachunku stosownie do treści umowy.

Dłużnik jest obowiązany do przedłożenia komornikowi umowy o prowadzenie rachunku wspólnego w terminie tygodnia od daty zajęcia. Pozostałe udziały są wtedy zwalniane spod egzekucji. Jeżeli umowa nie określa udziałów, domniemywa się, że są one równe.

Jakie prawa ma osoba, której rachunek został zajęty przez komornika?

Aby uporać się z zajęciem komorniczym, najprościej po prostu spłacić zadłużenie. Jeżeli z powodu egzekucji komorniczej masz kłopoty finansowe, możesz złożyć do wierzyciela (nie do komornika!) wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty lub ograniczenie egzekucji poprzez uchylenie zajęcia rachunku.

Jeżeli uważasz, że środki zostały zajęte niezasadnie, np. na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, złóż skargę na czynności komornika.

Aby uniknąć problemów z komornikiem, najlepiej spłacaj wszystkie zobowiązania w terminie. W razie wszczęcia egzekucji komorniczej pamiętaj, że komornika może zabrać pieniądze nie tylko z konta dłużnika, ale również z rachunku wspólnego.

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
jak wykonać przelew na telefon

Jak przelać pieniądze z telefonu na telefon? 6 sposobów

PRZECZYTAJ → 
obrazek do artykułu - najm mieszkania

Ile wynosi podatek od najmu mieszkania, jak go rozliczyć? Poradnik

PRZECZYTAJ → 
międzynarodowe przelewy USA, Niemcy, Czechy

Przelew do USA, do Czech, do Niemiec - co należy wiedzieć

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram