ranking kont - logo serwisu

Baza ERIF – ostrzeżenie dla wierzyciela czy rekomendacja dla dłużnika?

ikona kalendarza
25/09/2023
W Polsce aktywnie funkcjonują 4 instytucje mające status Biura Informacji Gospodarczej. Do niedawna działała również Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, ale od lutego 2023 r. zawiesiła swoją działalność. Jednym z BIG jest Rejestr Dłużników ERIF, którego zadaniem jest zbieranie aktualnych informacji o osobach zadłużonych oraz tych, które terminowo regulują swoje zobowiązania finansowe. Co warto wiedzieć o tym rejestrze i jak go sprawdzić?
obrazek przedstawia osobę trzymającą w ręku pióro nad dokumentem, co symbolizuje wpis do rejestru erif
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • ERIF BIG to jedno z biur informacji gospodarczej, które gromadzi informacje na temat zobowiązań pieniężnych konsumentów i przedsiębiorców.
 • Wpis danych oraz ich usunięcie z bazy ERIF może nastąpić wyłącznie w określonych przypadkach.
 • Dane w bazie ERIF mogą wpłynąć na poprawę lub pogorszenie zdolności kredytowej.
 • Z bazy ERIF wygenerujesz cztery rodzaje raportów – każdy z nich będzie przydatny w nieco innych okolicznościach.

Czym jest rejestr dłużników ERIF BIG i jakie pełni funkcje?

ERIF BIG to skrót od nazwy Elektroniczny Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej. Jako Biuro Informacji Gospodarczej ERIF działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych[1]. Obok ERIF funkcję BIG pełnią również:

 • BIG InfoMonitor;
 • Krajowy Rejestr Długów BIG;
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Krótka historia rejestru ERIF

ERIF jest obecny na polskim rynku od 2004 r., choć początkowo należał do austriackiej grupy kapitałowej KSV. W 2007 roku całość udziałów w spółce nabyła grupa kapitałowa KRUK. Od 2023 właścicielem rejestru ERIF jest międzynarodowa grupa CRIF.

Zadania ERIF

Głównym zadaniem rejestru ERIF jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji na temat zobowiązań finansowych konsumentów oraz przedsiębiorców. Instytucja prowadzi też działania szkoleniowe oraz przetwarza dane w celach statystycznych.

Warto zwrócić uwagę, że to właśnie ERIF jako pierwszy spośród BIG wprowadził w 2010 roku badanie stanu bazy dłużników przez niezależnego rewidenta. Dzięki temu znacząco zwiększono wiarygodność publikowanych informacji. Nadzór nad działalnością bazy sprawuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a w zakresie przetwarzania danych osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jak trafić do rejestru ERIF?

Do ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. są wpisywane zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje gospodarcze. Ich zakres, a także warunki wpisu będą wyglądały inaczej.

ikona - negatywne

Informacje negatywne w bazie ERIF BIG S.A.

Dane negatywne służą jako swego rodzaju ostrzeżenie dla kontrahentów, którzy planują nawiązać współpracę z danym podmiotem. Do informacji negatywnych zalicza się cztery grupy danych.

 1. Zobowiązania konsumenta, które wynoszą minimum 200 zł, a opóźnienie w ich spłacie to co najmniej 30 dni. Publikowane są nieprzedawnione zobowiązania wynikające z konkretnego stosunku prawnego (do 6 lat wstecz). Wierzyciel ma obowiązek powiadomienia dłużnika o planowanym wpisie z miesięcznym wyprzedzeniem.

 2. Zobowiązania przedsiębiorcy, które wynoszą minimum 500 zł, a opóźnienie w ich spłacie to co najmniej 30 dni. Publikowane są zobowiązania niezależnie od terminu ich powstania. Również w tym przypadku wierzyciel ma obowiązek powiadomienia dłużnika o planowanym wpisie na miesiąc przed złożeniem wniosku o jego sporządzenie.

 3. Zobowiązania dłużnika (zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy) niezależnie od ich wysokości, których istnienie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym. Data powstania zaległości nie może przekroczyć 6 lat, a powiadomienie o wpisie powinno nastąpić na 14 dni przed planowanym wpisem.

 4. Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego, niezależnie od ich wysokości, jeżeli opóźnienie w spłacie wynosi minimum 6 miesięcy. Data powstania zaległości nie może przekroczyć 6 lat. W tym przypadku nie ma potrzeby informowania dłużnika o wpisie. Rozwiązanie jest dostępne wyłącznie dla samorządów oraz instytucji reprezentujących dłużników alimentacyjnych.
ikona - pozytywne

Informacje pozytywne w ERIF

Informacje pozytywne działają na zasadzie referencji. Co to znaczy? Podmiot, który je otrzymał, uznawany jest za wiarygodnego i rzetelnego partnera do współpracy, terminowo regulującego swoje zobowiązania.

Wpis pozytywny może nastąpić na jeden z dwóch sposobów:

 • Na wniosek podmiotu, który spłacił zobowiązanie w terminie lub z opóźnieniem nieprzekraczającym 29 dni. W tym celu należy złożyć do wierzyciela wniosek o wpis.
 • Z inicjatywy wierzyciela, za zgodą dłużnika, jeżeli od spłaty zobowiązania nie upłynęło więcej niż 14 dni.

Warto też pamiętać, że od spłacenia zobowiązanie nie może upłynąć więcej niż 12 miesięcy. Jeżeli więc spłacasz przez kilka lat kredyt hipoteczny, bank może wpisać do rejestru ERIF wyłącznie ostatnich 12 rat. W przypadku sprzedaży ratalnej wpis uzasadnia dopiero spłata wszystkich rat wraz z odsetkami.

O wpis warto zwrócić się do wierzyciela za każdym razem, kiedy terminowo spłacasz większe zobowiązanie. To może być kredyt na samochód, pożyczka na remont mieszkania albo nawet zakup sprzętu AGD/RTV na raty.

przykład ikona

Warto wiedzieć

Negatywne wpisy w ERIF obniżają twoją zdolność kredytową. Z kolei informacje pozytywne mogą wpłynąć pozytywnie na scoring w instytucjach finansowych. Jeżeli planujesz ubiegać się o finansowanie, warto na bieżąco orientować się w zakresie wpisów, jakie na twój temat znajdują się w bazie danych.

Jak pobrać raport z ERIF?

Aby pobrać raport na temat wybranego podmiotu z ERIF, należy zarejestrować konto w serwisie, a następnie wyszukać konsumenta lub przedsiębiorcę na podstawie numeru PESEL albo NIP.

Istnieje kilka rodzajów raportów:

 • Raport na swój temat – przydatny, jeżeli np. bank odmówił ci kredytu i chcesz dowiedzieć się, jaka jest przyczyna takiej decyzji. Raz na 6 miesięcy pobierzesz go za darmo.
 • Raport o podmiocie – zawiera dane konkretnej firmy lub osoby fizycznej, jego wygenerowanie kosztuje 40 zł.
 • Raport o dokumencie – opcja przydatna w razie zgubienia lub kradzieży dowodu osobistego – raport zawiera informacje na temat podmiotów, które chciały z niego skorzystać. Zawsze jest darmowy.
 • Raport z rejestru zapytań – zawiera listę podmiotów, które składały zapytania o dany podmiot w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pobierzesz go bezpłatnie raz na 6 miesięcy.

Raporty udostępniane są w popularnym formacie .pdf, który otworzysz nawet z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Kiedy wpis o zadłużeniu znika z ERIF?

Informacje o zadłużeniu znajdujące się w rejestrze mogą zostać usunięte w kilku przypadkach.

Przede wszystkim negatywne dane znajdujące się w ERIF powinny być usunięte przez wierzyciela po spłacie zobowiązania. Jeżeli doszło do jego cesji (przeniesienia na inny podmiot), nowy wierzyciel może dokonać aktualizacji informacji w terminie 14 dni od dnia cesji. W przeciwnym razie ERIF usunie wpis z urzędu.

Wreszcie, w razie stwierdzenia, że informacje na twój temat są nieprawdziwe lub niekompletne, możesz zażądać od wierzyciela ich skorygowania lub usunięcia albo wnieść w tym celu sprzeciw do ERIF BIG.

źródła - ikona

Źródła wykorzystane do napisania tego artykułu, odwołania

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
karta zbliżeniowa - artykuł

Karta zbliżeniowa - jak działa? Czy jest bezpieczna?

PRZECZYTAJ → 
czym różni się kredyt od pożyczki? obrazek do artykułu

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

PRZECZYTAJ → 
Profil Zaufany - obrazek artykułu

Czym jest profil zaufany i jak go założyć?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross