RankingKont - logo serwisu
Dołącz do promocji "Oszczędzaj z nowym Kontem edycja 2" i skorzystaj z szansy na otrzymanie bonusu oraz promocyjnego oprocentowania rachunku oszczędnościowego do 7.1%. Oferta trwa do 13 lutego 2024 r. lub do wyczerpania puli uczestników!
Skorzystaj z Promocji
obrazek wyróżniony promocji darmowego Citikonta z premią do 7.1% na rachunku oszczędnościowym

Esencja promocji

 • Czas trwania: Oferta "Oszczędzaj z nowym Kontem edycja 2" trwa od 2 lutego 2024 roku do 13 lutego 2024 roku lub do osiągnięcia liczby 1 500 uczestników.
 • Nagroda: Uczestnicy mogą otrzymać dwie nagrody: 20 PLN za wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i promocyjne oprocentowanie środków na Koncie Oszczędnościowym do kwoty 50 000 zł.
 • Warunki:
  • Złożenie wniosku o otwarcie konta osobistego typu CitiKonto i zaakceptowanie regulaminu.
  • Otwarcie Konta Oszczędnościowego w PLN do końca lutego 2024 r.
  • Miesięczne wpływy na konto na kwotę min. 2 000 PLN i dokonanie min. jednej transakcji bezgotówkowej na kwotę min. 100 zł w każdym miesiącu (luty, marzec, kwiecień, maj 2024).
 • Wyłączenia: Oferta nie dotyczy osób, które po 31 grudnia 2021 roku posiadały w Banku Konto Osobiste lub Rachunek Oszczędnościowy, nierezydentów oraz obywateli lub rezydentów podatkowych USA.
 • Termin ważności nagrody: Pierwsza nagroda zostanie przekazana najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto konto. Odsetki z promocyjnego oprocentowania zostaną wypłacone nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków.

Zgarnij nagrody wartości:

Kluczowe aspekty promocji

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram