ranking kont - logo serwisu

Karta kredytowa

Karta kredytowa jest popularnym rodzajem produktu kredytowego. Korzystanie z karty kredytowej ma swoje zalety, ale również wiąże się z ryzykiem.

Tutaj znajdziesz polecane oferty kart kredytowych oraz dowiesz się więcej na temat sposobu działania produktu oraz tego, jak korzystać z karty kredytowej, żeby nie narazić się na niepotrzebne koszty.

ZOBACZ KARTY KREDYTOWE

Polecane karty kredytowe

Citi Simplicity z Premią
Citi Handlowy logo

Opłata za kartę

0 - 12 zł

Okres bezodsetkowy

56 dni

RRSO

23,15%

Dostępna premia?

tak

Karta Comfort
SCB logo

Opłata za kartę

0 - 9,5 zł

Okres bezodsetkowy

54 dni

RRSO

29,32%

Dostępna premia?

tak

Karta z Żubrem
logo Banku Pekao

Opłata za kartę

0 - 39 zł

Okres bezodsetkowy

56 dni

RRSO

18,79%

Dostępna premia?

tak

Co to jest karta kredytowa?

Karta kredytowa jest finansowym produktem kredytowym, który pozwala na korzystanie z dodatkowej gotówki, dostępnej w ramach limitu kredytowego, przyznanego przez bank (lub inną instytucję, która taką kartę wydaje).

Karta kredytowa jest rodzajem karty płatniczej, jednak jeśli porównamy ją do bardziej popularnych kart debetowych, wtedy okaże się, że występują znaczące różnice. Do wyrobienia karty kredytowej nie jest potrzebne konto bankowe (choć ono i tak będzie niezbędne do spłaty zadłużenia). Proces wnioskowania o kartę kredytową jest odrobinę bardziej skomplikowany niż w przypadku zwykłego "plastiku" dołączonego do konta osobistego.

Karta kredytowa w liczbach

Karta kredytowa jest popularnym instrumentem płatniczym, drugim pod względem liczebności i popularnością ustępuje tylko karcie debetowej. Według najnowszych danych udostępnionych przez Narodowy Bank Polski, na koniec marca 2021 r. łączna liczba kart kredytowych w obiegu wyniosła 5 400 000.

W tym samym okresie wartość kredytów zaciągniętych na karty kredytowe wyniosła 13 940 000 000 PLN (blisko 14 miliardów złotych).

Z czego wynika popularność karty kredytowej? Na pewno za jedną z przyczyn można uznać możliwość uzyskania dostępu do dodatkowych środków pieniężnych, z których przy rozsądnym zarządzaniu można korzystać praktycznie bez żadnych kosztów.

Stanowi to jednocześnie zachętę dla wielu klientów do skorzystania z oferty karty kredytowej, szczególnie jeśli jest ona dostępna w promocji, z możliwością uzyskania dodatkowej premii.

Zobacz też

ikona - promocje

Najlepsze oferty znajdziesz na stronie: Ranking Kart Kredytowych

Należy jednak zachować ostrożność i zdrowy rozsądek - wniosek o wyrobienie karty kredytowej nie powinien być składany "na hura" - NBP podaje również, że wskaźnik udziału zagrożonych kredytów na kartach kredytowych wyniósł 9,1%, co oznacza, że blisko co 10 osoba posiadająca kartę kredytową może mieć problem z jej spłaceniem.

Przed wnioskowaniem o kartę kredytową, przeanalizuj czy jesteś gotowy na takie zobowiązanie i ew. dodatkowe koszty, które z kartą kredytową mogą się wiązać.

Dobrze też zrozumieć sposób działania karty kredytowej. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, ale też wykorzystanie wszystkich możliwości jakie daje ten produkt. Korzystając z karty kredytowej w sposób odpowiedni, możesz uzyskać dostęp do dodatkowych środków, bez żadnych niepotrzebnych opłat. Jak to zrobić? Pomocne okaże się dobre zrozumienie tego, w jaki sposób działa karta kredytowa.

Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa działa na zasadzie udostępnionego limitu kredytowego. Jest to kwota, do jakiej można dokonywać transakcji z wykorzystaniem karty. Jeśli więc założymy, że udostępniony limit kredytowy wynosi 20 000 zł, to właśnie do tej kwoty dwudziestu tysięcy złotych, można dokonywać płatności z wykorzystaniem karty.

Cechą charakteryzującą spłatę limitu na karcie kredytowej jest elastyczność. Zadłużenie możemy spłacić częściowo lub całkowicie, przy czym w każdym miesiącu trzeba dokonać spłaty minimalnej kwoty zadłużenia. Wartość minimalnej spłaty jest określana przez instytucje, która wydaje kartę i zazwyczaj jest to kilka procent od kwoty zadłużenia. Na przykład dla popularnej karty City Simplicity od CitiHandlowy jest to 3,42% od salda zadłużenia, pomniejszonego o pewne składowe wskazane w regulaminie karty i nie mniej niż 30 zł miesięcznie.

Limit kredytowy na karcie jest oprocentowany. Od zadłużenia bank może naliczyć odsetki, choć za sprawą okresu bezodsetkowego (więcej na ten temat dowiesz się już za chwilę) jest możliwość korzystania z limitu zadłużenia dostępnego na karcie, bez żadnych dodatkowych opłat.

Jak korzystać z karty kredytowej?

Z wykorzystaniem karty kredytowej można dokonywać transakcji płatniczych w sklepach stacjonarnych oraz w internecie.

Karta kredytowa daje również możliwość dokonywania wypłat z bankomatu, jednak ta operacja może wiązać się z wysokimi opłatami. Przykładowo, w przypadku wspomnianej karty Citi Simplicity, koszt wypłaty to aż 10% wartości transakcji, ale nie mniej niż 20 złotych.

W takiej sytuacji przy wypłacie 100 zł, zapłacimy aż 20 zł prowizji; przy wypłacie na kwotę 500 zł - będzie to nawet 50 zł (!) prowizji. Ze względu na wysokie koszty, dokonywanie wypłat z bankomatów przy użyciu karty kredytowej nie jest rekomendowaną formą korzystania z dostępnego limitu.

Czym jest okres bezodsetkowy na karcie kredytowej?

Okres bezodsetkowy (ang. grace period) to czas, kiedy można korzystać z limitu zadłużenia na karcie kredytowej z wykorzystaniem nieoprocentowanego kredytu. Okres bezodsetkowy jest jedną z największych zalet karty kredytowej, ponieważ pozwala na korzystanie z karty bez ponoszenia kosztów kredytu.

Na okres bezodsetkowy składa się:

 • okres rozliczeniowy (około miesiąca),
 • czas na spłatę zadłużenia bez odsetek.

W praktyce (w przypadku kart kredytowych prezentowanych na tej stronie), czas trwania okresu bezodsetkowego wynosi około 55 dni. W zależności od banku, będą występować nieznaczne różnice (to np. 54 lub 56 dni).

To właśnie w tym czasie kiedy obowiązuje okres bezodsetkowy, możesz dokonywać płatności z limitu karty kredytowej bez dodatkowych kosztów.

Tyle teorii. A jak zagadnienie prezentuje się od strony praktycznej?

prowadzenie konta ikona

Odsetki na karcie kredytowej - praktyczny przykład

Przyjmijmy, że okres bezodsetkowy na Twojej karcie trwa 54 dni.

1 sierpnia dokonujesz zakupów sprzętu AGD do remontowanej kuchni (niech będzie to lodówka, czajnik i kuchenka mikrofalowa). Za całość płacisz 1800 złotych z wykorzystaniem karty kredytowej.

29 sierpnia, gdy kończy się okres rozliczeniowy, otrzymujesz wyciąg z karty kredytowej z informacją, że do spłaty zadłużenia masz 1800 zł.

5 września otrzymujesz wypłatę na konto i 10 dni później (15 września) spłacasz całe zadłużenie. Ten proces - od dokonania płatności za zakupy, aż do spłaty zadłużenia - zajął 46 dni. W ten sposób skorzystałeś z okresu bezodsetkowego na karcie kredytowej i nie poniosłeś dodatkowych kosztów za kwotę wykorzystaną w ramach udostępnionego limitu kredytowego.

W przypadku gdybyś zadłużenie spłacił po zakończeniu okresu bezodsetkowego (na przykład 30 września), wówczas bank doliczyłby regulaminowe odsetki, które powiększyłyby Twoje należności.

Również w sytuacji, gdybyś spłacił tylko część zadłużenia lub minimalną kwotę do spłaty na wyciągu - zostałyby naliczone odsetki od całej kwoty zadłużenia.

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

RRSO to skrót od "Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania". Ustawa o kredycie konsumenckim definiuje RRSO w ten sposób:

RRSO reprezentuje rzeczywiste koszty limitu kredytowego udostępnionego w ramach karty kredytowej.

RRSO na karcie kredytowej może uwzględniać takie elementy jak: oprocentowanie, opłata za obsługę karty kredytowej, koszty ubezpieczenia.

W przypadku banków, jednym z najważniejszych czynników wpływających na RRSO jest oprocentowanie karty kredytowej. Oprocentowanie maksymalne może wynieść dwukrotność sumy odsetek ustawowych i stopy referencyjnej NBP, co wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.

Stopa referencyjna ustalona przez Radę Polityki pieniężnej, która obowiązuje od 29.05.2020 roku wynosi 0,1%.

Maksymalne oprocentowanie karty kredytowej wynosi więc 7,2% (bo: [3,5% + 0,1%] * 2).

Wartość stopy referencyjnej jest zmienna dlatego też maksymalne oprocentowanie karty kredytowej również może ulec zmianie.

Przepisy nie regulują tego, jakie jest minimalne oprocentowanie karty kredytowej. W praktyce, obecnie większość banków stosuje oprocentowanie maksymalne.

Jak założyć kartę kredytową?

Wnioskowanie o kartę kredytową wymaga spełnienia określonych warunków formalnych. Założyć ten rodzaj produktu będą mogły tylko osoby, posiadające odpowiednią zdolność kredytową.

Banki, oceniając zdolność kredytową, biorą pod uwagę takie czynniki jak:

 • dochód netto,
 • informacje na temat zatrudnienia - w szczególności formę zatrudnienia (w przypadku pracowników etatowych, umowa o pracę jest najlepszym rozwiązaniem) okres zatrudnienia w obecnym miejscu pracy,
 • historię kredytową (w tym aktualnie posiadane kredyty oraz czy nie występowały problemy ze spłatą).

Karta kredytowa online

Wniosek o kartę kredytową można złożyć przez internet. Zazwyczaj we wniosku na stronie banku podajemy tylko dane do kontaktu. Następnie kontaktuje się z nami pracownik banku, w celu uzupełnienia wszystkich potrzebnych informacji.

składanie wniosku o kartę kredytową online

Wnioskowanie o kartę kredytową online, jest jednym z najwygodniejszych sposobów na wyrobienie nowej karty.

Bank będzie również wymagać udostępnienia dodatkowych informacji, jak na przykład:

 • zaświadczenia o wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto - w przypadku osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę,
 • kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami, wydruk z podatkowej książki przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów zawierające podsumowanie za minimum ostatnie 3 miesiące podpisane przez Kredytobiorcę i biuro rachunkowe lub księgowego.

Wymagania mogą różnić się w zależności od banku oraz formy zatrudnienia.

Ostatnim etapem jest podpisanie umowy. Jest to możliwe np. w trakcie umówionego wcześniej spotkania z kurierem.

Naturalnie złożyć wniosek o kartę kredytową można również w oddziale banku - wtedy o szczegółach związanych z procesem zakładania rachunku online, dowiemy się od pracownika wybranego przez nas oddziału banku.

W tym artykule koncentrujemy się na składaniu wniosku o kartę kredytową online.

Karta kredytowa na oświadczenie przez internet - czy to możliwe?

Na etapie złożenia wniosku o kartę kredytową, bank poprosi o deklaracje osiąganych dochodów. Niektórzy zastanawiają się czy samo oświadczenie osiąganych dochodów jest wystarczające do tego, aby taką kartę uzyskać.

W praktyce sama deklaracja to za mało.

Wydanie karty kredytowej jest możliwe tylko jeśli deklaracja osiąganych dochodów zostanie w jakiś sposób udokumentowana. Sposób potwierdzenia deklaracji, zależy przede wszystkim od formy zatrudnienia oraz wymagań banku, w którym o kartę kredytową będziesz wnioskować.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy składamy wniosek o kartę kredytową, w którym posiadamy konto, a na rachunek bankowy regularnie wpływa wynagrodzenie. Instytucje pozabankowe mogą nie wymagać składania dokumentów potwierdzających deklarowane dochody.

Karta kredytowa: zasady bezpiecznego korzystania

Karta kredytowa jest popularnym środkiem płatniczym i jak już wiesz, aktualnie w obiegu znajduje się już ponad 5 milionów takich kart. W przypadku karty kredytowej kwestia bezpieczeństwa jest szczególnie istotna, bo nie chodzi tylko o dostępność pieniędzy, ale również ryzyko związane z posiadaniem limitu kredytowego. Inaczej mówiąc - nieumiejętne korzystanie z karty kredytowej może wiązać się z wysokimi kosztami.

Już przed złożeniem wniosku o kartę warto więc zastanowić się czy posiadanie takiego produktu nie przyniesie więcej szkody niż korzyści. Również po wyrobieniu karty kredytowej nie można zapominać o stosowaniu pewnych zasad, które znacząco zwiększą bezpieczeństwo naszych środków.

Już przed złożeniem wniosku upewnij się, że jesteś gotowy ponieść ewentualne koszty, jakie karta kredytowa może generować

Odsetek zagrożonych kredytów na kartach kredytowych w Polsce to blisko 10%, co świadczy o tym, że prawie co 10 osoba korzystająca z tego produktu, może mieć problem ze spłacaniem długu na karcie kredytowej.

Nawet posiadając zdolność kredytową pozwalającą wnioskować o kartę, korzystanie z niej, niesie ryzyko związane z generowanym długiem.

Wprawdzie dzięki karcie kredytowej dostęp do pieniędzy w ramach limitu jest względnie prosty, to jednak przy nieostrożnym zarządzaniu środkami dostępnymi w ramach udzielonego limitu, istnieje ryzyko związane z problemami w spłacie długu.

Dlatego jeśli decydujesz się na wyrobienie karty kredytowej, upewnij się, że jesteś gotowy, żeby korzystać z niej w taki sposób, żeby nie wiązało się to z niepotrzebnym ryzykiem związanym z posiadaniem narastającego długu.

więcej informacji - ikona

Podpowiedź

Transakcje takie jak przelew z karty kredytowej na konto bankowe, wypłata kartą kredytową z bankomatów czy transakcje walutowe mogą się wiązać z wysokimi prowizjami, których można uniknąć. W artykułach na tej stronie znajdziesz podpowiedzi, jak korzystać z karty kredytowej, żeby nie tracić. Jeśli planujesz dokonywanie transakcji walutowych - najpierw wymień walutę (nie dokonuj transakcji z karty w PLN). Więcej informacji znajdziesz na stronie: Kantor Internetowy

Spłacaj kartę w terminie, żeby uniknąć zbędnych kosztów

Jedną z największych zalet karty kredytowej, jest możliwość korzystania z limitu kredytowego bez dodatkowych opłat. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy spłaty dokonujemy przed zakończeniem okresu bezodsetkowego, który trwa około pięćdziesięciu kilku dni i tylko jeśli spłacamy całe zadłużenie.

Z kolei nieumiejętne korzystanie z karty kredytowej wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat. Tutaj właśnie tkwi haczyk - w teorii karta kredytowa to produkt, który pozwala na korzystanie z dodatkowych środków bez opłat. W praktyce łatwo ulec pokusie wykorzystania przysługującego limitu środków bez patrzenia na konsekwencje.

Decydując się na kartę kredytową staraj się planować wydatki w ten sposób, aby móc spłacić limit w zdefiniowanym okresie bezodsetkowym. Wtedy skorzystasz maksymalnie z możliwości tego produktu, bo rzeczywiście uzyskujesz dostęp do dodatkowych środków bez żadnych opłat. Pamiętaj jednak, że granica jest bardzo cienka i łatwo narazić się na dodatkowe, nieplanowane koszty.

Stosuj podstawowe zasady bezpieczeństwa

Karta kredytowa i jest rodzajem karty płatniczej i można się nią posługiwać podobnie jak kartą debetową. Choć wydawcy karty oraz banki stosują zaawansowane systemy bezpieczeństwa, nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, a nawet najlepsze zabezpieczenie nie pomoże uniknąć przykrych konsekwencji związanych z brakiem ostrożności lub rozwagi.

Na koniec przypominamy kilka najważniejszych zasad bezpieczeństwa, o których należy pamiętać, gdy korzystasz z karty kredytowej:

 • Nie udostępniaj osobom postronnym swojego numeru PIN, numeru karty ani kodu zabezpieczeń (CVV2/CVC2).
 • Stosuj bezpieczne hasła oraz unikaj oczywistych ciągów znaków. Nie ustawiaj kodu PIN, który jest ciągiem takich samych cyfr (np. 1111) lub ciągiem cyfr następujących po sobie (1234). W przypadku haseł do bankowości elektronicznej stosuj długie, trudne do odgadnięcia hasła, korzystaj z małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
 • Dokonując płatności w sklepach internetowych, upewnij się, że transakcję obsługuje zaufany odbiorca. Sprawdź czy połączenie jest bezpieczne i szyfrowane ("kłódka" przy adresie).
 • Nie korzystaj z publicznych sieci WiFi gdy dokonujesz płatności online z wykorzystaniem karty kredytowej.
 • Nie otwieraj podejrzanych linków w SMS-ach, mailach. Korzystaj z oryginalnego oprogramowania i programów chroniących komputery i urządzenia mobilne. Aplikacje pobieraj tylko z oryginalnych źródeł.
 • Jeśli sytuacja budzi Twoje wątpliwości, wtedy najlepiej jest po prostu wycofać się z realizacji transakcji, co do której bezpieczeństwa nie masz pewności.

Sprawdź też:

Inne produkty na stronie

Chcesz poznać inne produkty? Sprawdź aktualne oferty, znajdź produkty dla siebie w pozostałych kategoriach.

Zobacz oferty
chevron-down-circle