ranking kont - logo serwisu
Zyskaj 200 złotych z kontem osobistym (w tym 50 zł za podpisanie umowy!) i nawet 7% na koncie oszczędnościowym.
Skorzystaj z Promocji
zyskaj 200 zł premii w promocji konta osobistego w Banku Pekao

Esencja promocji

  • Czas trwania: do 3 kwietnia 2024 r.
  • Nagroda: Maksymalnie 200 zł w dwóch częściach; 50 zł za spełnienie podstawowych wymogów i dodatkowe 150 zł za wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową w każdym z trzech miesięcy następujących po miesiącu przystąpienia do promocji.
  • Warunki uczestnictwa: Pełnoletność, polskie obywatelstwo, zamieszkanie w Polsce, pełna zdolność do czynności prawnych, nie bycie pracownikiem banku, brak posiadania produktów kredytowych w banku na dzień przystąpienia do promocji, zawarcie umowy o konto oraz usługę bankowości elektronicznej Pekao24 i kartę debetową.
  • Wyłączenia: Osoby, które od 1 sierpnia 2021 do 8 stycznia 2024 posiadały jakikolwiek rachunek w banku.
  • Terminy wypłaty nagród: Zależne od daty zawarcia umowy, z nagrodami wypłacanymi do 15 maja, 15 czerwca lub 15 sierpnia 2024 r. w zależności od spełnienia warunków.

Nagrody:

Kluczowe aspekty promocji

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram