ranking kont - logo serwisu
Otwórz Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao i zyskaj do 2000 zł premii oraz uniknij opłat za prowadzenie rachunku.
Więcej Informacji
obrazek przedstawia uśmiechniętą kobietę, która jest przedsiębiorcą i może skorzystać z oferty Banku Pekao

Esencja promocji

Czas trwania promocji

 • od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Organizator:

 • Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Zakres promocji:

 • 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes w złotych, bezterminowo.
 • Możliwość uzyskania do 2000 zł premii, składającej się z:
  • 300 zł za zawarcie umowy o nowy rachunek firmowy online lub przez bankowość elektroniczną.
  • Do 600 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe kartą Mastercard lub telefonem z wykorzystaniem portfeli cyfrowych Google Pay lub Apple Pay.
  • Do 500 zł za umowę o terminal płatniczy Banku Pekao S.A. i przyjęcie płatności na tym terminalu.
  • 600 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt, pożyczkę, leasing lub faktoring.

Warunki kwalifikujące:

 • Zawarcie nowej umowy o Konto Przekorzystne Biznes w złotych oraz kartę debetową Mastercard i ich posiadanie przez co najmniej 5 kolejnych miesięcy.
 • Wyrażenie zgody na marketing i przetwarzanie danych osobowych.
 • Wykonanie przelewu do ZUS na kwotę min. 300 zł w jednym z dwóch kolejnych miesięcy po zawarciu umowy rachunku.
 • Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki osobowej.

Warunki wypłaty premii:

 • Premia wypłacana na rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych po spełnieniu warunków.
 • Łączna kwota premii nie może przekroczyć 2000 zł.
 • Premia podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej.

Kto może uczestniczyć:

 • Podmioty krajowe prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe, które nie były związane z Bankiem umową rachunku rozliczeniowego dla firmy od 1 stycznia 2023 r.

Nagrody:

Raporty Promocyjne

Aktualne dane
Tę analizę zaktualizowano 05.06.2024
Termin ważności
Analiza jest ważna do: 31.08.2024
raporty promocji - ikona

Kluczowe aspekty promocji

Zobacz kolekcję najciekawszych promocji

Sprawdź inne oferty banków, najczęśniej wybierane przez naszych Gości.