ranking kont - logo serwisu
Zyskaj 2000 zł w promocji Konta Przekorzystnego Biznes w Banku Pekao i uniknij opłat za prowadzenie rachunku.
Więcej Informacji
obrazek przedstawia uśmiechniętą kobietę, która jest przedsiębiorcą i może skorzystać z oferty Banku Pekao

Esencja promocji

 • Czas trwania promocji: od 1 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r.
 • Organizator: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
 • Zakres promocji:
  • 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes w złotych, bezterminowo.
  • Możliwość uzyskania do 2000 zł premii, składającej się z:
   • 200 zł za zawarcie umowy Konta Przekorzystnego Biznes online lub przez bankowość elektroniczną.
   • 200 zł za połączenie konta z platformą księgową „Księgowość z Żubrem”.
   • Do 600 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub telefonem.
   • Do 500 zł za umowę o terminal płatniczy i przyjęcie płatności na tym terminalu.
   • 500 zł za zawarcie pierwszej umowy leasingu, faktoringu lub kredytu/pożyczki.
 • Warunki kwalifikujące:
  • Zawarcie nowej umowy o Konto Przekorzystne Biznes w złotych oraz kartę debetową Mastercard.
  • Wyrażenie zgody na marketing i przetwarzanie danych osobowych.
  • Wykonanie przelewu do ZUS/KRUS na kwotę min. 300 zł miesięcznie, przez okres 5 kolejnych miesięcy.
 • Warunki wypłaty premii:
  • Premia wypłacana na rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych po spełnieniu warunków.
  • Łączna kwota premii nie może przekroczyć 2000 zł.
  • Premia podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej.
 • Kto może uczestniczyć: Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe, rolnicy indywidualni, którzy nie byli związani z Bankiem umową rachunku rozliczeniowego dla firmy od 1 stycznia 2023 r.

Nagrody:

Kluczowe aspekty promocji

Zobacz kolekcję najciekawszych promocji

Sprawdź inne oferty banków, najczęśniej wybierane przez naszych Gości.