Zyskaj do 200 zł – Konto Przekorzystne

Poniżej znajdziesz opis promocji. Może być dla Ciebie przydatny, jeżeli otworzyłeś już konto i chcesz sprawdzić warunki. 

W innym przypadku przejdź teraz do aktualnych promocji bankowych.

zyskaj do 200 zł
Konto Przekorzystne w Banku Pekao - zyskaj nawet 200 zł

Sierpień zaczynamy od publikacji oferty promocyjnej Banku Pekao. Teraz otwierając konto Przekorzystne możesz zyskać do 200 zł.

To nie wszystkie korzyści, na które możesz liczyć korzystając z rachunku Banku PEKAO. Dodatkowo uczestnik promocji może zyskać do 3% na Koncie Oszczędnościowym przez 6 miesięcy dla kwot do 30 000 zł. 

Kto może wziąć udział w promocji?

Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów banku czyli dla osób, które od 01.08.2018 do 31.07.2019 nie były związane z Bankiem umową o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym w PLN (w tym jako współposiadacz).

Należy spełnić także podstawowe warunki przystąpienia do promocji:
 • Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem, zamieszkała na terytorium RP, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Wczytując się bardziej szczegółowo w regulamin znajdziemy też informacje, że uczestnikiem nie może być pracownik Banku, w promocji można wziąć udział tylko raz, oraz że w promocji nie mogą brać udziału klienci otwierający Konto Przekorzystne w aplikacji PeoPay przy pomocy kodów otrzymanych od pracowników Banku.

Co należy zrobić, aby zyskać 200 zł?

Sprawdź warunki, które należy spełnić w ofercie promocyjnej Banku Peako.

W promocji możesz zyskać nagrodę o łącznej wartości do 200 zł. Sprawdź co zrobić, aby zyskać maksymalną premię:

1.

Załóż konto przez stronę internetową banku lub aplikację PeoPay. 


Możesz to zrobić do 31 sierpnia 2019, chyba że liczba uczestników promocji wcześniej osiągnie 10 000.

2.

Aby zyskać pierwsza nagrodę (100 zł) - w pierwszym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, kiedy przystąpiłeś do promocji, spełnij warunki:


 1. We wrześniu zapewnij jednorazowy wpływ na Konto Przekorzystne otwarte w promocji, w kwocie minimum 500 zł. Do wpływów nie zaliczają się: wpłaty gotówki, wpływy z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami własnymi klientów

 2. We wrześniu wykonaj minimum jedną transakcje bezgotówkową przy użyciu karty debetowej wydanej do Konta Przekorzystnego lub za pomocą aplikacji PeoPay.

3.

Aby zyskać drugą nagrodę (100 zł) - w każdym z trzech pierwszych miesięcy od otwarcia Konta w promocji (wrzesień-listopad) spełnij warunki aktywności opisane w punkcie 2).


Co jeszcze warto wiedzieć?

Ważne informacje o promocji banku Konta Przekorzystnego.

 • W przypadku spełnienia warunków promocji, nagroda pieniężna wartości 200 zł, zostanie wypłacona w dwóch transzach:
  1) pierwsza transza w terminie 45 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia okresu przystąpienia do Promocji – czyli najpewniej 45 dni po 31 sierpnia, chyba że wcześniej zostanie wyczerpany limit 10 000 Uczestników promocji.
  2) Druga transza do 15 stycznia 2020 r. 
 • Dodatkowym bonusem w promocji jest Konto Oszczędnościowe oprocentowane na 3% w skali roku przez 6 miesięcy do 30 000 zł.
 • Możliwa jest wypłata mniejszej premii – 100 zł, jeśli warunek aktywności spełnisz tylko w pierwszym miesiącu po otwarciu konta.

Konto Przekorzystne - informacje o rachunku

Bank Pekao jak dotychczas niezbyt często oferował klientom oferty promocyjne, dlatego cieszymy się że pojawiła się nowa oferta, w której można zyskać nawet 200 zł i to przy łatwych do spełnienia warunkach.

Konto Przekorzystne – opłaty:

 • 0 zł / 6 zł – prowadzenie konta
 • 0 zł / 3 zł – karta płatnicza
 • 0 zł / 2% min. 5 zł – wypłaty z bankomatów w kraju
 • 0 zł / 1 zł / 4 zł – zlecenie stałe
 • 0 zł – polecenie zapłaty

0 zł za prowadzenie konta i kartę płatniczą jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie kwota min. 500 zł przelewem z zewnątrz lub z konta firmowego w Banku Peako S.A. oraz przy min. 1 płatności kartą debetową do konta albo aplikacją PeoPay.

Bezwarunkowy brak opłat za prowadzenie konta, kartę płatniczą i wypłaty z bankomatów w kraju, dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

0 zł za zlecenie stałe od 1.11.2019; Przed 1.11.2019: 1 zł za realizację oraz 4 zł za modyfikację.

Informacje zamieszczone w opisie promocji są aktualne na dzień publikacji wpisu.

Informacje dotyczące oferty promocyjnej oraz konta bankowego, którego dotyczy promocja – w szczególności jak chodzi o opłaty – mogą ulec zmianom.

Po zakończeniu promocji, znajduje się ona wtedy w archiwum na stronie. Zanim podejmiesz decyzję o otwarciu konta, zawsze zapoznaj się z aktualnymi regulaminami i tabelami opłat, które są dostępne na stronie banku.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o