logo serwisu Ranking Kont porównującego najlepsze oferty produktów finansowych oraz udostępniającego wartościowe i unikalne opracowania
ikona kalendarza
21/07/2023

Zamknięcie działalności gospodarczej - o czym należy pamiętać?

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zakończenie własnego biznesu, powinni go zamknąć. Proces zakończania działalności gospodarczej składa się z kilku etapów, których omówienie znajdziesz w tym artykule.
ikona - informacja
Ciąg dalszy artykułu znajdziesz pod reklamą
ikona kategorii
obrazek budynku z plakietką informującą o tym, że lokal jest zamknięty, co symbolizuje przedsiębiorce, który zamkyka działalność gospodarczą
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
  • Zamknięcie działalności gospodarczej powoduje, że firma zostaje wyrejestrowana z CEIDG.
  • Kończąc biznes, przedsiębiorca powinien pamiętać o swoich obowiązkach względem ZUS-u, fiskusa, a także pracowników i kontrahentów.
  • Zamknięcie firmy nie powoduje, że odpowiedzialność za zobowiązania automatycznie ustaje. Przepisy przewidują określone terminy przedawnień dla różnych rodzajów roszczeń.

Jak wygląda wyrejestrowanie firmy z CEIDG?

Wniosek o wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców należy złożyć w terminie 7 dni od dnia faktycznego zaprzestania wykonywania działalności. Właściwy formularz to CEIDG-1. Obecnie możesz go już złożyć online, korzystając z serwisu biznes.gov.pl. Nie ma potrzeby umawiania wizyty w urzędzie. Wniosek należy podpisać profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, jeśli go posiadasz.

Jeżeli chcesz załatwić sprawę osobiście, zrobisz to w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Formularz CEIDG-1 otrzymasz od pracownika urzędu. Możesz go też pobrać ze wspomnianej wyżej strony.

przykład ikona
Warto wiedzieć

Wyrejestrowanie firmy z CEIDG wiąże się z zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli chcesz jedynie czasowo wstrzymać wykonywanie czynności zawodowych, złóż wniosek o zawieszenie działalności.

Spółki prawa handlowego

Zamykanie działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki prawa handlowego jest bardziej skomplikowane. Wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego według zasad opisanych w kodeksie spółek handlowych. O ile likwidacja JDG jest szybka, postępowanie likwidacyjne spółki kapitałowej potrafi trwać nawet kilka miesięcy.

Informacja o zaprzestaniu działalności

Niezależnie od tego, w którym rejestrze figurujesz jako przedsiębiorca (CEIDG lub KRS), zakończenie prowadzonej działalności nie sprawi, że zniknie ona z ewidencji. Przy wpisie pojawi się jednak informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z zasadą jednego okienka, która obowiązuje już podczas zakładania własnego biznesu, informacja o zakończeniu prowadzenia działalności zostanie przekazana do szeregu innych instytucji. Otrzyma ją urząd skarbowy, Główny Urząd Statystyczny oraz ZUS. Nie musisz już osobiście informować każdego z tych podmiotów z osobna.

Jeżeli, rozpoczynając biznes, ubiegałeś się o udzielenie koncesji, licencji lub zezwolenia w ramach działalności reglamentowanej (np. prowadzenie apteki, przetwarzanie odpadów czy sprzedaż alkoholu), informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności otrzyma też właściwy urząd.

Wyrejestrowanie firmy z ZUS-u

Przesłanie informacji o zamknięciu działalności gospodarczej do ZUS-u powoduje wyrejestrowanie przedsiębiorcy jako płatnika składek. Jeżeli zatrudniasz pracowników, będziesz musiał wyrejestrować również te osoby. W tym celu należy złożyć formularz ZUS ZWUA. ZUS może to zrobić automatycznie, ale trzeba zaznaczyć odpowiedni wybór na głównym formularzu ZWPA.

ikona strzałki - obrazek

Zakończenie działalności nie sprawia, że obowiązek zapłaty składek nagle się urywa. Ostatnią składkę trzeba zapłacić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zamknięto firmę.

  • Składka społeczna powinna być opłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności w danym miesiącu.
  • Składka zdrowotna powinna być opłacona w pełnej wysokości, a prawo do świadczeń utrzymuje się przez 30 dni od dnia zakończenia działalności.

Zamknięcie działalności gospodarczej a podatki

Zamknięcie biznesu wywołuje skutki również na płaszczyźnie podatkowej. Przedsiębiorca indywidualny opodatkowany podatkiem dochodowym PIT ma obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku firmy.

Dodatkowo przedsiębiorcy, który stosują księgowość uproszczoną w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mają obowiązek sporządzić spis z natury. Obejmuje on wszystkie składniki majątku firmy na dzień jej likwidacji, takie jak surowce, wyroby czy produkcję w toku.

przykład ikona

Nie ma potrzeby przekazywania wykazu składników i spisu z natury do urzędu skarbowego. Takie rejestry należy jednak przechowywać przez okres 5 lat na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

Podatek dochodowy trzeba zapłacić na dotychczasowych zasadach, a deklarację podatkową złożyć z zachowaniem ogólnych terminów w kolejnym roku podatkowym.

Jeżeli jako przedsiębiorca płaciłeś podatek od towarów i usług, pamiętaj o zawiadomieniu właściwego urzędu skarbowego o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia faktycznego zaprzestania wykonywania czynności. Formularz VAT-Z, który stanowi wniosek o wyrejestrowanie, jest właściwym dokumentem, z którego powinieneś skorzystać.

Jak długo trzeba przechowywać dokumentację firmową?

Zamknięcie działalności gospodarczej nie zwalnia cię z obowiązku przechowywania dokumentacji dotyczącej ZUS-u oraz teczek pracowniczych. Formularze ZUS powinny być zabezpieczone przez 5 albo 10 lat w zależności od ich rodzaju. Dla dokumentacji pracowniczej przepisy przewidują dwa terminy – 10 lat w przypadku osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. oraz 50 lat w przypadku tych zatrudnionych wcześniej.

Cała dokumentacja związana z podatkami, jak np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, ewidencje, rejestry i dokumenty inwentaryzacyjne powinny być przechowywane przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zakończenia działalności gospodarczej. Taki termin odpowiada przedawnieniu zobowiązań podatkowych.

Zamknięcie działalności gospodarczej a odpowiedzialność za zobowiązania

Zamknięcia działalności gospodarczej nigdy nie można traktować jako ucieczki przed długami. Pamiętaj, aby wypowiedzieć umowy z kontrahentami z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając okres wypowiedzenia. Ewentualne roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po upływie 3 lat, chyba że przepisy szczególne przewidują inny termin.

W razie likwidacji działalności umowy o pracę powinny zostać wypowiedziane. Kodeks pracy przewiduje dla roszczeń pracowniczych 3-letni termin przedawnienia. W tym okresie pracownicy mogą występować z ewentualnymi powództwami dotyczącymi np. niewypłaconego wynagrodzenia lub ekwiwalentu za urlop.

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały! Podziel się swoją opinią, dzięki czemu będziemy mogli udoskonalić serwis.


Zobacz Polecaną Promocję
baner prezentujący aktualną promocję konta osobistego w Banku Pekao z możliwym zyskiem do 200 zł
baner prezentujący aktualną promocję konta osobistego dla młodych w Banku Pekao z możliwym zyskiem do 200 zł
O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
co potrzebne do założenia konta firmowego

Jak założyć konto firmowe w banku? Co jest potrzebne do założenia rachunku?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia właściciela firmy i symbolizuje osobę, która otworzyła nowe przedsiębiorstwo

Co jest potrzebne do założenia firmy?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia kobietę, która korzysta ze swojego laptopa w wirtualnym biurze, co symbolizuje temat artykułu

Czym jest wirtualne biuro? Jak wybrać wirtualny adres dla swojej działalności?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
crosschevron-down-circle