ranking kont - logo serwisu
Zyskaj nawet 400 złotych w promocji konta osobistego w Santander Banku i korzystając z ofert powiązanych ofert z rachunkiem.
Skorzystaj z Promocji
zyskaj 400 zł w promocji konta osobistego w Santander Banku - obrazek wyróżniony promocji

Esencja promocji

 • Czas trwania promocji: od 1 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r.
 • Możliwość wysłania wniosku: do 30 kwietnia 2024 r.
 • Nagroda: Możliwość zdobycia do 300 zł, wypłacanych w dwóch turach:
  • 150 zł po spełnieniu warunków I tury,
  • kolejne 150 zł po spełnieniu warunków II tury.
 • Warunki uczestnictwa:
  • Musisz być osobą fizyczną, pełnoletnią, z obywatelstwem polskim, mieszkającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Nie możesz mieć otwartego w Santander Bank Polska S.A. innego konta w PLN (osobistego lub wspólnego) od 1 stycznia 2021 r. do momentu otwarcia konta w promocji,
  • Zgoda na kontakt marketingowy oraz przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  • Złożenie wniosku o konto wraz z kartą debetową oraz usługami Santander online za pośrednictwem strony internetowej banku lub aplikacji mobilnej w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
 • Warunki otrzymania nagrody:
  • Dla I tury: Zapłata kartą debetową lub BLIK co najmniej raz w miesiącu i zapewnienie wpływu na konto (min. 1000 zł dla osób powyżej 26 lat lub min. 300 zł dla osób poniżej 26 lat) w okresie od 1 maja 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
  • Dla II tury: Identyczne warunki co w I turze, ale za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r., dodatkowo wymagane jest zalogowanie się do aplikacji Santander mobile.
 • Terminy wypłaty nagrody: do 31 lipca 2024 r. za I turę i do 30 września 2024 r. za II turę.
 • Podatek: Nagroda zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Wyłączenia: Osoby zatrudnione przez Santander Bank Polska S.A. lub współpracujące na umowę cywilnoprawną, a także te, które złożyły wniosek o konto w sposób inny niż elektroniczny.
 • Dodatkowe nagrody w towarzyszących promocjach:

  • 100 zł w Programie poleceń
  • do 300 zł zwrotu za opłacanie rachunków online

Nagrody:

Kluczowe aspekty promocji

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram