ranking kont - logo serwisu
Skorzystaj z nowej promocji "Citikonto w ofercie dla Biznesu" i zyskaj 1500 zł premii oraz korzystaj z konta bez opłat przez okres 24 miesięcy.
Więcej Informacji
zyskaj 1500 zł w promocji Citikonta dla biznesu w Citibanku

Esencja promocji

 • Czas trwania: 20 grudnia 2023 r. - 19 czerwca 2024 r.
 • Nagroda: Do zdobycia różne nagrody pieniężne o łącznej wartości do 950 zł.
 • Warunki:
  • Złożenie wniosku o otwarcie Konta firmowego (pakiet CitiKonto oferta dla biznesu) w okresie trwania promocji.
  • Zawarcie umowy o Konto firmowe w okresie trwania promocji.
  • Wykonanie określonych transakcji lub spełnienie dodatkowych warunków, takich jak wyrażenie zgody marketingowej, realizacja przelewów do ZUS, złożenie wniosku o połączenie Konta firmowego z Kontem Osobistym, zrealizowanie zleceń walutowych na kwotę 3000 PLN oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych kartą debetową.
 • Nagrody szczegółowe:
  • Nagroda 1: 100 PLN za spełnienie warunków podstawowych.
  • Nagroda 2: 50 PLN za wyrażenie zgody marketingowej.
  • Nagroda 3: 100 PLN za realizację przelewu do ZUS.
  • Nagroda 4: 50 PLN za połączenie obsługi Konta firmowego z Kontem Osobistym.
  • Nagroda 5: 100 PLN za zrealizowanie zleceń walutowych na łączną kwotę 3000 PLN.
  • Nagroda 6: Premia 3% miesięcznych transakcji bezgotówkowych przez 6 kolejnych miesięcy, maksymalnie 100 PLN miesięcznie, łącznie do 600 PLN.
  • Nagroda 7: Równowartość 1% uruchomionego Kredytu, minimalnie 500 PLN, maksymalnie 2000 PLN, za złożenie i uruchomienie Kredytu na min. 50 000 PLN.
 • Wyłączenia:
  • Oferta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadali już Konto firmowe w Banku na dzień rozpoczęcia promocji.
  • Oferta nie dotyczy pracowników Banku i jego spółek zależnych, osób współpracujących na umowy cywilnoprawne, członków władz Banku oraz ich bliskich.
  • Wykluczeni są również obywatele i rezydenci podatkowi USA, osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz osoby zaangażowane w przygotowanie oferty.
 • Podatek: Wartość nagród stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu przez uczestnika.
 • Reklamacje: Możliwość złożenia reklamacji na piśmie, ustnie lub elektronicznie z terminem odpowiedzi do 30 dni, w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Nagrody:

Kluczowe aspekty promocji

Zobacz kolekcję najciekawszych promocji

Sprawdź inne oferty banków, najczęśniej wybierane przez naszych Gości.