ranking kont - logo serwisu
Wyrób kartę kredytową w Banku Citi Handlowy i odbierz telefon Samsung Galaxy A15 wartości 599 zł oraz vouchery wartości 300 zł.
Więcej Informacji
zyskaj premię sięgającą 899 zł z telefonem - obrazek promocji Citibanku

Esencja promocji

 • Czas trwania: 12 kwietnia - 18 czerwca 2024 r.
 • Nagrody:
  • Nagroda 1: Telefon Samsung Galaxy A15 LTE 4/128GB w kolorze czarnym o wartości 599 zł.
  • Nagroda 2: 8000 Punktów w Programie Bezcenne Chwile.
  • Nagroda 3: 16000 Punktów w Programie Bezcenne Chwile.
  • Nagroda 4: 0 zł opłaty rocznej za wydanie i obsługę Karty przez 12 miesięcy.
 • Warunki:
  • Złożenie wniosku o wydanie Karty Kredytowej Citibank Citi Simplicity w okresie obowiązywania oferty.
  • Wyrażenie zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej firmie dostarczającej nagrodę.
  • Dostarczenie dokumentu dochodowego potwierdzającego deklarowane dochody w terminie 10 dni roboczych od złożenia wniosku.
  • Zawarcie umowy o kartę i aktywacja karty za pomocą Serwisu bankowości mobilnej Citi Mobile.
  • Przystąpienie do Programu Bezcenne Chwile i rejestracja w nim do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę.
  • Dokonanie co najmniej 10 transakcji bezgotówkowych kartą w każdym z trzech pierwszych miesięcy, o łącznej wartości co najmniej 1000 zł miesięcznie.
  • Dokonanie dowolnej liczby transakcji bezgotówkowych kartą w czwartym, piątym i szóstym miesiącu, o łącznej wartości co najmniej 200 zł miesięcznie.
  • Dokonanie dowolnej liczby transakcji bezgotówkowych kartą od siódmego do dwunastego miesiąca, o łącznej wartości co najmniej 200 zł miesięcznie.
 • Wyłączenia:
  • Osoby, które od 1 kwietnia 2023 r. posiadały w Banku główną Kartę Kredytową.
  • Osoby ze statusem dewizowym nierezydenta.
  • Obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • Termin ważności nagród:
  • Nagroda 1 objęta jest gwarancją producenta do 31 marca 2026 r.
  • Punkty w ramach Nagrody 2 i 3 będą ważne przez 9 miesięcy od daty ich przyznania.
 • Dodatkowe informacje:
  • Nagrody są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • W przypadku wyczerpania puli 250 umów o kartę kredytową, Bank poinformuje na stronie internetowej kampanii.

Nagrody:

Kluczowe aspekty promocji

Zobacz kolekcję najciekawszych promocji

Sprawdź inne oferty banków, najczęśniej wybierane przez naszych Gości.