ranking kont - logo serwisu
Korzystaj aktywnie z karty kredytowej w Citi Handlowy i zyskaj nawet 600 zł Moneyback za dokonywanie płatności bezgotówkowych.
Więcej Informacji
obrazek promocji karty kredytowej Citibanku z premią 600 zł w formie moneyback

Esencja promocji

 • Czas trwania: 13 lutego - 13 sierpnia 2024 r.
 • Nagroda 1: Zasilenie rachunku Karty w wysokości 5 zł za każdą transakcję bezgotówkową, maksymalnie 20 nagród miesięcznie przez 6 miesięcy.
 • Nagroda 2: Roczna opłata za wydanie i obsługę Karty wynosząca 0 zł przez 12 miesięcy od zawarcia Umowy o Kartę.
 • Warunki:
  • Złożenie wniosku o wydanie Karty w okresie obowiązywania oferty.
  • Dostarczenie dokumentów dochodowych w terminie 10 dni roboczych.
  • Zawarcie Umowy o Kartę i aktywacja Karty za pomocą Serwisu bankowości mobilnej Citi Mobile.
  • Dokonanie co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej Kartą w każdym z sześciu miesięcy następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.
 • Wyłączenia:
  • Osoby posiadające główną Kartę Kredytową w Citi Handlowym od 1 kwietnia 2023 r.
  • Osoby ze statusem dewizowym nierezydenta.
  • Obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • Podatek: Nagrody w ramach Oferty są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Reklamacje: Bank przyjmuje reklamacje w formie pisemnej, ustnej oraz elektronicznej.
 • Dodatkowe informacje:
  • Nagroda 1 zostanie przekazana w ciągu 30 dni od spełnienia warunków.
  • Oferta nie łączy się z innymi ofertami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
  • Regulamin dostępny na stronie internetowej Banku.
  • Uczestnik może zrezygnować z udziału w ofercie w dowolnym momencie.

Nagrody:

Kluczowe aspekty promocji

Zobacz kolekcję najciekawszych promocji

Sprawdź inne oferty banków, najczęśniej wybierane przez naszych Gości.