ranking kont - logo serwisu

Pożyczka dla obcokrajowca – jak ją otrzymać i na co zwrócić uwagę?

ikona kalendarza
25/03/2022
Nieprzewidziane wydatki mogą każdego z nas zmusić do poszukiwania dodatkowego zastrzyku gotówki. Dotyczy to także cudzoziemców, którzy przybywają do Polski. Jednym z gotowych rozwiązań jest pożyczka udzielana przez bank lub inną instytucję finansową. Przeczytaj, jakie są warunki przyznania pożyczki dla obcokrajowca i na jakie parametry ofert warto zwracać uwagę.
pożyczka dla obcokrajowca - obrazek artykułu
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Pożyczka dla obcokrajowca nie jest trudno dostępna, ale instytucje finansowe mogą mieć nieco inne wymagania wobec obywateli z terytorium UE oraz spoza niego.
 • Wybierając pożyczkę, zawsze przeanalizuj jej całkowity koszt i pozostałe parametry takie jak okres spłaty, strukturę rat i dodatkowe opłaty.
 • Pożyczkę możesz otrzymać nie tylko w banku, ale również w instytucji pozabankowej. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady.
 • Zawsze staraj się porównać ze sobą przynajmniej kilka różnych ofert pożyczek. W ten sposób łatwiej będzie Ci dokonać korzystnego wyboru.

Pożyczka dla obcokrajowca – czy to jest możliwe?

Dostępność kredytów i pożyczek dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego zmieniała się na przestrzeni lat. Obecnie obcokrajowcom na ogół łatwo otrzymać finansowanie, choć banki najczęściej różnicują sytuację osób pochodzących z krajów Unii Europejskiej oraz państw spoza tego obszaru.

Pożyczka dla obywatela UE

Jeżeli chodzi o państwa członkowskie UE, instytucje finansowe traktują obywateli innych krajów w taki sam sposób, jak Polaków. W praktyce oznacza to, że sam fakt braku obywatelstwa polskiego nie może stanowić przesłanki do udzielenia odmowy finansowania.

Nadal jednak pozostaje konieczność wykazania zdolności kredytowej. Aby bank udzielił pożyczki dla obcokrajowca, musi ocenić dochody, a także podstawę zatrudnienia. Dlatego na preferencyjnej pozycji będą znajdowały się osoby, które w Polsce przebywają i pracują od lat, a także zarabiają w krajowej walucie. Powszechną praktyką banków jest preferencyjne traktowanie umów o pracę. Umowy cywilnoprawne nie w każdym banku będą brane pod uwagę.

Pożyczka dla obywatela państwa spoza UE

W przypadku pożyczek dla obcokrajowców spoza terytorium Unii Europejskiej wymagane jest nieco więcej formalności. W tym przypadku powinieneś przygotować:

 • zezwolenie na pobyt stały lub czasowy;
 • ważny paszport oraz wizę;
 • numer PESEL, jeżeli wnioskodawca go posiada;
 • dokumenty potwierdzające zdolność kredytową.

Możesz spotkać się także z żądaniem udokumentowania miejsca zamieszkania oraz legalności zatrudnienia. Każda z instytucji może stosować nieco inne procedury, dlatego zawsze możliwość uzyskania pożyczki dla obcokrajowca będzie rozpatrywana indywidualnie.

formalności przy zawieraniu pożyczki
Uzyskanie pożyczki dla obcokrajowca może wiązać się z koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych.

Uzyskanie pożyczki przez obcokrajowca może być łatwiejsze ze statusem rezydenta długoterminowego. Potwierdza on związek danej osoby z Polską. Jest on przyznawany na podstawie art. 211 ustawy o cudzoziemcach[1] na wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli wykaże ona, że:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób legalny i nieprzerwany przynajmniej przez 5 lat;
 • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne;
 • legitymuje się potwierdzoną znajomością języka polskiego.

Udzielenie kredytu lub pożyczki dla obcokrajowca, podobnie jak w przypadku obywateli Polski, wiąże się z oceną tzw. wiarygodności kredytowej. To nic innego jak weryfikacja danych dostępnych w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) oraz ich odpowiednikach w innych krajach.

Dla przykładu, na Ukrainie jest to Ukrainian Bureau of Credit Histories (UBCH) oraz International Bureau of Credit Histories (IBCH). Banki weryfikują także rzetelność klientów poprzez ocenę terminowości spłaty innych zobowiązań wobec banku (np. terminowe regulowanie zadłużenia na karcie kredytowej).

Jak ocenić pożyczkę dla obcokrajowca?

Obcokrajowcy, którzy nie znają dobrze języka polskiego, mogą natknąć się w banku na barierę językową i trudności ze zrozumieniem regulaminów poszczególnych ofert. Dlatego warto udać się do siedziby instytucji finansowej w towarzystwie osoby znającej język.

A jak wybierać pożyczkę bankową i na które jej parametry należy zwrócić szczególną uwagę?

ikona: oprocentowanie

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO)

Jednym z parametrów, które określają opłacalność pożyczki lub kredytu, jest RRSO. Pod tym pojęciem rozumie się całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta w stosunku rocznym. RRSO określane jest jako wartość procentowa.

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania pomaga szybko porównać ze sobą oferty poszczególnych instytucji finansowych.

Powinieneś jednak uważać, ponieważ są w niej uwzględnione wyłącznie parametry przewidziane przez ustawodawcę. Nie musi ona obejmować wszystkich prowizji nakładanych przez bank lub instytucję pożyczkową. Aby mieć pewność, ile tak naprawdę będziesz musiał zapłacić, umów się na rozmowę w sprawie pożyczki.

ikona oprocentowania

Prowizja za udzielenie pożyczki

Prowizja za udzielenie pożyczki określana jest najczęściej jako jej procent. Im wyższa kwota i dłuższy czas spłaty, tym procent niższy, ponieważ zobowiązanie rozciąga się w czasie. Przy niskich kwotach oprocentowanie będzie zazwyczaj wyższe z uwagi na krótszy czas spłaty i konieczność ujęcia w całkowitej kwocie prowizji w odpowiedniej wysokości. Opłata może wahać się od zerowej do nawet wynoszącej kilkanaście procent.

Możesz spotkać się z odrębną prowizją za:

 • udzielenie finansowania;
 • rozpatrzenie wniosku o pożyczkę;
 • wcześniejszą spłatę pożyczki.

Biorąc pożyczkę dla obcokrajowca, pamiętaj, że maksymalne koszty prowizji również określone są w ustawie. Banki nie mogą kształtować ich dowolnie.

oprocentowanie w czasie - ikona

Okres spłaty pożyczki

Okres spłaty to nic innego jak termin, w jakim należy uregulować całe zobowiązanie z tytułu pożyczki. Czas kredytowania może być różny – im jest dłuższy, tym raty są niższe. W praktyce jednak spłata bardziej rozciągnięta w czasie wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci większych odsetek. Oszczędność jest więc pozorna.

Weź pod uwagę, że spłacając pożyczkę dłużej, tak naprawdę musisz przeznaczyć na nią więcej pieniędzy, choć same raty będą niższe niż przy krótszej spłacie. W ocenie całkowitych kosztów pożyczki pomoże ci wskaźnik RRSO. Niższe RRSO oznacza niższe koszty finansowania.

ikona waluty 1

Raty równe czy malejące?

Pożyczka dla obcokrajowca wymaga także zastanowienia się nad strukturą spłacanych rat. Banki stosują dwa systemy:

 • raty w równej wysokości;
 • raty malejące.

W pierwszym przypadku przez początkowy okres pożyczkobiorca spłaca głównie odsetki. Udział w racie części kapitałowej jest niewielki, a całkowity koszt pożyczki – większy niż w modelu z ratami malejącymi. W zamian za to wysokość rat utrzymuje się na stałym poziomie.

Z kolei system rat malejących oznacza, że rata spłaca część kapitałową i odsetkową zobowiązania mniej więcej w równych częściach. Początkowe raty będą większe niż w przypadku rat stałych, ale z biegiem czasu ich wysokość będzie spadała do niższego poziomu. To także niższy całkowity koszt pożyczki.

Pamiętaj, że na wysokość rat ma wpływ m.in. WIBOR. W miarę jak będzie się on zmieniał, raty wzrosną lub spadną.

Co wybrać – bank czy instytucję pozabankową?

O pożyczkę dla obcokrajowca możesz ubiegać się nie tylko w banku, ale również w instytucji pozabankowej. W pierwszym przypadku oferta może być nieco tańsza. Banki często jednak wymagają spełnienia większej liczby formalności i mniej chętnie przyznają finansowanie. Z kolei instytucje pozabankowe często proponują droższe oferty, ale też łatwiej dostępne.

Zawsze przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytaj i upewnij się, że rozumiesz wszystkie postanowienia. Wprawdzie instytucje finansowe muszą działać w oparciu o określone regulacje prawne, ale nie oznacza to, że umowa nie może przewidywać niekorzystnych zapisów. Wycofanie się z raz zaciągniętego zobowiązania jest skomplikowane i nie zawsze możliwe.

Jeżeli szukasz pożyczki dla obcokrajowca, na rynku znajdziesz wiele zróżnicowanych ofert. Zawsze staraj się porównać przynajmniej kilka z nich, aby wiedzieć, czy wybrałeś dobrze.

źródła - ikona

Źródła

 1. USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, dokument możesz pobrać ze strony isap.sejm.gov.pl
Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
kredyt dla obcokrajowca - obrazek artykułu

Kredyt dla obcokrajowca – jak go wybrać i na co zwrócić uwagę?

PRZECZYTAJ → 
kim jest rezydent podatkowy? obrazek artykułu

Kim jest rezydent podatkowy i czym się różni od rezydenta dewizowego?

PRZECZYTAJ → 
bankowość w Polsce - obrazek

Bankowość w Polsce. Przewodnik dla cudzoziemców

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka