ranking kont - logo serwisu

Kredyt dla obcokrajowca – jak go wybrać i na co zwrócić uwagę?

ikona kalendarza
24/03/2022
Kredyt to jedna z popularnych form finansowania zewnętrznego, z którego korzystają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt dla cudzoziemca i na które parametry ofert warto zwracać szczególną uwagę.
kredyt dla obcokrajowca - obrazek artykułu
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Kredyt dla obcokrajowca jest dostępny, ale warunki jego udzielenia mogą się różnić w zależności od banku oraz obywatelstwa wnioskodawcy.
 • Cudzoziemiec ubiegający się o kredyt powinien upewnić się, że rozumie podpisywaną umowę, a także tabelę opłat i prowizji.
 • Przed podpisaniem umowy o kredyt należy ocenić jego najważniejsze parametry takie jak RRSO, okres spłaty czy prowizje.
 • Kredyt dla cudzoziemca trudniej otrzymać niż pożyczkę, ale często będzie on tańszy i bezpieczniejszy dla konsumenta.

Jak ubiegać się o kredyt dla obcokrajowca?

Banki nie wypracowały jednolitej procedury, jeżeli chodzi o przyznawanie kredytów. Warunki mogą być podobne, ale ostatecznie każda instytucja kieruje się swoimi regulaminami i wytycznymi. Wiele zależy od tego, czy o kredyt ubiega się obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej (np. Niemiec lub Francji), czy wniosek składa osoba pochodząca z państwa pozaunijnego (np. Ukrainy lub Białorusi).

Kredyt dla obcokrajowca z terytorium Unii Europejskiej

W przypadku obywateli Unii Europejskiej procedura kredytowa najczęściej mocno przypomina tę, przez którą przechodzą obywatele Polski. Wnioskodawca będzie musiał wykazać swoją zdolność kredytową i wiarygodność, ale samo ustalenie tożsamości zazwyczaj dokonuje się na podstawie dowodu osobistego.

Pamiętaj, że nie wszystkie banki mogą chcieć udzielić kredytu w polskich złotych osobie, której dochody są wypłacane w walucie innej niż PLN.

Kredyt dla cudzoziemca z terytorium państwa leżącego poza Unią Europejską

W przypadku obywateli państw, które nie należą do Unii, banki stosują zaostrzony rygor formalności przy podpisywaniu umowy. Wyraża się on w konieczności przedstawienia większej liczby informacji i dokumentów, np.:

 • karty stałego pobytu;
 • zezwolenia na pobyt czasowy;
 • ważnego paszportu wraz z wizą.

Obcokrajowiec może być poproszony o podanie numeru PESEL (jeżeli go posiada), a także wskazania miejsca zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Możesz także spotkać się z żądaniem przedstawienia umowy o pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (w przypadku korzystania z uproszczonej procedury oświadczeniowej). Instytucje mogą też zabezpieczyć się poprzez oczekiwanie założenia rachunku w jednym z polskich banków.

Oczywiście niezależnie od wymagań formalnych badaniu podlega zdolność kredytowa na podstawie udokumentowanych zarobków i obciążenia. Z kolei wiarygodność kredytowa jest weryfikowana w polskich instytucjach takich jak:

 • Biuro Informacji Kredytowej;
 • Biuro Informacji Gospodarczej.

Te informacje są zestawiane z danymi pochodzącymi od podmiotów zagranicznych pełniących analogiczną funkcję w kraju kredytobiorcy.

Na które parametry kredytu zwrócić uwagę?

Otrzymanie kredytu jest warunkowane przez pozytywne przejście formalnego etapu wnioskowania. W interesie kredytobiorcy leży jednak dokładne zrozumienie wszystkich postanowień umowy, okresu spłaty i poszczególnych opłat oraz prowizji.

Obecnie wiele banków (np. Pekao S.A. i Getin Banku) oferuje infolinię, opisy produktów bankowych, a także najważniejsze informacje dotyczące obsługi w języku ukraińskim oraz tłumaczenie wybranych dokumentów.

Nadal jednak udając się na spotkanie z pracownikiem w sprawie kredytu, warto zabrać ze sobą osobę, która wykazuje się dobrą znajomością zarówno języka kredytobiorcy, jak i języka polskiego. Pomoże Ci ona nie tylko podczas ustalania warunków kredytu, ale także w zrozumieniu dokumentacji. W ten sposób możesz uniknąć podpisania niekorzystnej umowy. Które parametry kredytu są dla Ciebie szczególnie istotne?

Czym jest RRSO?

Dla każdej oferty kredytu lub pożyczki bank musi podać Roczną Rzeczywistą Stopę Oprocentowania. To pełny koszt zobowiązania wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w ujęciu rocznym. W założeniu RRSO ma ułatwić ocenę kosztów kredytu i porównanie ze sobą ofert pod względem ceny. W praktyce im krótszy okres spłaty, tym RRSO będzie wyższe dla porównywalnych ofert. Pamiętaj jednak, że RRSO to bardzo syntetyczne ujęcie tematu. Aby uzyskać dokładne informacje na temat wsparcia, warto zapoznać się ze szczegółami finansowania.

Prowizja przy kredycie

Dodatkowe opłaty związane z zaciąganiem kredytu oraz jego spłatą mogą pojawić się na kilku etapach.

ikona: oprocentowanie

Prowizja przy kredycie - jak może zostać naliczona:

 • jako prowizja za udzielenie kredytu – naliczana w momencie udzielania finansowania;
 • jako prowizja za rozpatrzenie wniosku – dotyczy obsługi, przygotowania dokumentacji i innych formalności; w stosunku do klientów indywidualnych występuje stosunkowo rzadko;
 • jako prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania – pamiętaj, że zawsze masz prawo spłacić kredyt wcześniej, ale w niektórych przypadkach uprawnia to bank do pobrania prowizji zgodnie z warunkami umowy.

Niekiedy banki stosują niższą prowizję w przypadku spełnienia określonych warunków, np. wykupienia ubezpieczenia kredytu lub karty kredytowej. Planując kredyt dla obcokrajowca, należy bardzo dokładnie zapoznać się z tabelą opłat i prowizji oraz treścią zawartej umowy.

Okres spłaty kredytu

Czas, w jakim musisz spłacić zobowiązanie wobec banku, to okres spłaty kredytu. W przypadku kredytów hipotecznych zazwyczaj wynosi on kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Kredyty konsumpcyjne mają znacznie krótszy czas spłaty.

Zazwyczaj im okres kredytowania jest dłuższy, tym bardziej rośnie zdolność kredytowa kredytobiorcy. Miesięczne zobowiązanie ulega wtedy obniżeniu. Całkowita kwota do spłaty może być jednak wyższa niż w przypadku zobowiązań krótkoterminowych.

Pamiętaj, że kwota kredytu nie może przekroczyć Twojej zdolności kredytowej. Zwłaszcza przy wysokich kwotach rzędu kilkuset tysięcy złotych konieczne będzie wykazanie odpowiednio wysokich i regularnych zarobków.

Schemat spłaty rat

Banki oferują swoim klientom stałe lub zmienne schematy spłacania kredytów. Pierwszy model pozwala na ograniczenie ryzyka wynikającego ze zmiany stóp procentowych przez kilka lat. Po upływie tego czasu możesz przedłużyć raty stałe na kolejny okres (według stóp aktualnych, a nie pierwotnych). Możliwe jest też przejście na oprocentowanie zmienne, czyli takie, które jest związane ze zmianami ekonomicznymi na rynku.

Raty przy oprocentowaniu zmiennym będą nieco niższe niż przy stałym, ale reagują na każdą zmianę stopy referencyjnej wprowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej.

Pożyczka a kredyt dla obcokrajowca – które finansowanie łatwiej otrzymasz?

Obcokrajowcy mogą ubiegać się zarówno o pożyczkę, jak i kredyt. Ta pierwsza jest udzielana zarówno przez banki, jak i instytucje pozabankowe najczęściej na krótki okres i w niezbyt dużej wysokości. Jej zaletą jest ograniczenie wymagań do minimum. Zazwyczaj wystarczy dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o zarobkach.

pożyczka czy kredyt- co łatwiej otrzymać?
Obcokrajowiec otrzyma łatwiej pożyczkę czy kredyt?

Kredyty są udzielane wyłącznie przez banki i wiążą się z większą liczbą formalności. Często kredytobiorcy muszą mieć zgromadzony określony wkład własny. W przypadku kredytów hipotecznych dochodzi konieczność dokładnego udokumentowania dochodów i zdolności kredytowej, a także zestawienia wydatków za ostatnie kilka lub kilkanaście miesięcy. Banki ze swojej strony weryfikują historię kredytową wnioskodawcy.

Zarówno w przypadku pożyczki, jak i kredytu, dodatkowe wymagania mogą dotyczyć obcokrajowców z państw leżących poza terytorium UE.

Warto pamiętać, że pożyczkę normuje jedynie kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim. W przypadku kredytu w grę wchodzi także prawo bankowe oraz – opcjonalnie – ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Te akty nakładają dodatkowe wymagania, ale także lepiej chronią interes kredytobiorcy.

Kredyty dla obcokrajowca: podsumowanie

Otrzymanie kredytu przez osobę z innego państwa jest możliwe. Może jednak wiązać się z koniecznością spełnienia dodatkowych formalności. Przed złożeniem wniosku porównaj ze sobą dostępne oferty, a także zgromadź posiadaną dokumentację. Dzięki temu cały proces przebiegnie szybciej.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
pożyczka dla obcokrajowca - obrazek artykułu

Pożyczka dla obcokrajowca – jak ją otrzymać i na co zwrócić uwagę?

PRZECZYTAJ → 
kim jest rezydent podatkowy? obrazek artykułu

Kim jest rezydent podatkowy i czym się różni od rezydenta dewizowego?

PRZECZYTAJ → 
bankowość w Polsce - obrazek

Bankowość w Polsce. Przewodnik dla cudzoziemców

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka