Zyskaj 200 zł – Konto Przekorzystne Banku Pekao

Konto Przekorzystne - zyskaj 200 zł
Zrób selfie i zyskaj 200 zł! Promocja konta w Banku Pekao. (źródło obrazka: strona promocji)

Bank Pekao wita Nowy Rok oferując 200 zł w promocji Konta Przekorzystnego. Promocja konta Banku Pekao, to nie tylko „fajny” obrazek z lotnikiem na stronie promocji, ale też „fajny” mechanizm, bo najwyższą nagrodę – 200 zł – można zyskać za otwarcie konta z wykorzystaniem selfie. Konto można też otworzyć w oddziale. Wtedy jednak oczekiwana nagroda jest o połowę niższa i wynosi 100 zł. 

Szczegóły znajdziesz na stronie promocji lub w opisie oferty promocyjnej w dalszej części.

Dla kogo jest ta promocja?

W promocji możesz wziąć udział, jeśli w roku 2019 nie posiadałeś rachunku płatniczego, rachunku oszczędnościowego ani rachunku oszczędnościowego lokaty terminowej w Banku Pekao.

Co ciekawe w promocji mogą wziąć udział osoby, które w roku 2019 posiadały konto ALE suma średnich miesięcznych sald wynosiła od 0 do 50 zł. Prawdopodobnie chodzi o aktywizacje Klientów, którzy do tej pory nie korzystali z rachunku. 🙂

Dalsze warunki? Zgodnie z regulaminem uczestnik powinien być pełnoletnią osobą fizyczną, mieszkającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Pamiętaj też o zapoznaniu się z regulaminem promocji oraz wyrażeniu wszystkich zgód, wymaganych we wnioskach.  

W okresie przystąpienia do promocji (do 31 marca 2020 r.), należy zawrzeć z bankiem umowę o konto wraz z kartą i aplikacją mobilną PeoPay.

Warunki aktywności w promocji - jak zyskać 200 zł?

W promocji możesz zyskać dwie nagrody wysokości 100 zł – razem 200 zł. Przy czym szansę na maksymalną nagrodę masz tylko, jeśli otworzysz konto online na stronie banku lub w aplikacji PeoPay. Otwierając konto w oddziale masz szansę tylko na 100 zł.

Zatem polecam otworzyć konto online i w ten sposób zweryfikować swoją tożsamość.

A teraz, co należy zrobić, aby zyskać premię:

promocja pierwszy etap

Krok 1 - jak zyskać pierwszą nagrodę - 100 zł?


Po zarejestrowaniu się w promocji spełnij warunki aktywności:
1. Zapewnij jednorazowy wpływ na konto w kwocie minimum 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki).
2. Wykonaj jedną transakcję bezgotówkową za pomocą karty debetowej wydanej do Konta lub aplikacją PeoPay.
3. Zaloguj się do aplikacji mobilnej PeoPay.

WAŻNE! Warunki opisane w tej ramce należy spełnić między dniem przystąpienia do promocji, a końcem kolejnego miesiąca kalendarzowego. Przykład. Przystępujesz do promocji 20 dnia stycznia. Na spełnienie tych warunków masz czas do ostatniego dnia lutego.

promocja drugi etap

Krok 2 - jak zyskać drugą nagrodę - 100 zł? (razem: 200 zł)


W każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu kiedy spełniłeś warunki promocji uprawniające do pierwszej nagrody (100 zł):

1. Zapewnij jednorazowy wpływ w kwocie minimum 500 zł.
2. Wykonaj minimum jedną transakcję bezgotówkową.
3. Zaloguj się do aplikacji mobilnej PeoPay.

Praktyczny przykład: do promocji przystępujesz 20 stycznia. W lutym spełniasz warunki uprawniające Cię do uzyskania nagrody nr 1 (100 zł). Warunki uprawniające do uzyskania nagrody nr 2 (100 zł) należy wtedy spełnić: w marcu, kwietniu i w maju.

Wydanie nagród w promocji

  1. Pierwsza nagroda (100 zł), zostanie wypłacona w formie przelewu do końca drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, kiedy przystąpisz do promocji. Zakładając, że do promocji przystępujesz 20 stycznia, wtedy spełniając warunki nagrodę otrzymasz do końca marca.
  2. Druga nagroda (100 zł), zostanie wypłacona w formie przelewu na konto do dnia 31 lipca 2020.

Inne informacje - co jeszcze warto wiedzieć o promocji oraz krótkie podsumowanie.

  • Dodatkowo możesz skorzystać z promocji „3% na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym Premium”, dzięki czemu możesz skorzystać z promocyjnego oprocentowania – 3% – na koncie oszczędnościowym dla kwoty do 30 000 zł, przez 4 miesiące.
  • Oprócz promocji z kontem oszczędnościowym oprocentowanym na 3%, ta promocja nie łączy się z innymi promocjami Banku Pekao.
  • Spełniając warunki promocji unikniesz warunkowych opłat za konto.
  • Jeden uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz. Uczestnikiem nie może być pracownik banku.

Konto Przekorzystne w promocji - informacje o rachunku

Zobacz najważniejsze opłaty:

  • 0-6 zł – prowadzenie konta
  • 0-3 zł – opłata za obsługę karty płatniczej.
  • 0 zł / 2% min. 5 zł – wypłaty z bankomatów 
  • 0 zł – przelew internetowy w PLN

Konto jest bezwarunkowo darmowe dla osób do 26 roku życia. 0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty, jeśli zapewnisz wpływy w kwocie 500 zł oraz wykonasz co najmniej jedną transakcję kartą. Darmowe bankomaty: własne Banku Pekao oraz 2 pierwsze wypłaty z innych bankomatów w miesiącu przy spełnieniu warunków aktywności na koncie.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
Przewiń do góry