RankingKont - logo serwisu
ikona kalendarza
20/01/2022

Jak i kiedy zgłosić zmianę numeru rachunku w urzędzie skarbowym?

Jeżeli korzystasz z rachunku bankowego, jego aktualny numer powinieneś zgłosić do urzędu skarbowego. Skorzystasz z tego m.in. przy wypełnianiu formularza PIT-37, ponieważ zwrot podatku zostanie dokonany właśnie na podany rachunek. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy zmieniłeś konto bankowe do bieżących rozliczeń? Przeczytaj, jak zmienić numer konta w urzędzie skarbowym i kiedy jest to potrzebne.
ikona - strzałka w doł
Ciąg dalszy artykułu znajdziesz pod reklamą
kategorie miniaturka
Millennium aktualna promocja konta osobistego
Citi - Baner mobile
zmiana numeru konta w Urzędzie Skarbowym - obrazek artykułu
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Aktualizacja numeru konta bankowego w urzędzie skarbowym pozwoli urzędowi dokonać zwrotu podatku na aktualny rachunek.
 • Do aktualizacji musisz wykorzystać formularz ZAP-3, jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej.
 • Sprawę możesz załatwić na kilka różnych sposobów: osobiście, listownie lub korzystając z serwisu e-Deklaracje.
 • Jeżeli jesteś obcokrajowcem i nie masz przyznanego numeru PESEL, możesz wnioskować o jego nadanie do właściwego organu gminy.
 • Kiedy planujesz założyć nowy rachunek, zapoznaj się z ofertami różnych banków i znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb.

Dlaczego aktualizacja numeru konta bankowego w urzędzie skarbowym jest ważna?

Obowiązek podania aktualnego numeru konta bankowego do urzędu skarbowego spoczywa nie tylko na przedsiębiorcach, ale także na osobach, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Urzędy skarbowe wykorzystują numer konta bankowego do identyfikacji podatnika, a także dokonania zwrotu nadpłaty podatku PIT, który Twój pracodawca odprowadził do urzędu.

Jeżeli nie zaktualizujesz rachunku, a w rejestrze urzędu podałeś już wcześniej inne konto, nadpłata trafi właśnie na nie. Warto o tym pamiętać, ponieważ odzyskanie środków, które zostały przekazane na nieaktualny rachunek, może być trudne. Jeżeli konto zostało zlikwidowane, bank po prostu cofnie przelew, a Ty nie odzyskasz zwrotu podatku w terminie.

Jak podać numer konta do urzędu skarbowego?

Nie ma obowiązku, abyś był wyłącznym właścicielem konta podawanego do urzędu skarbowego. Małżonkowie bardzo często podają jako właściwy do zwrotu nadpłaty rachunek, którego są współwłaścicielami (wspólne konto bankowe). W każdym przypadku jego aktualizację przeprowadza się tak samo.

Konto zadeklarowane w urzędzie musi być rachunkiem osobistym. Nie można podać np. numeru konta oszczędnościowego.

Osoby fizyczne zmieniają konto bankowe, korzystając z formularza ZAP-3, czyli zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem. Tutaj znajdziesz druk do pobrania. Aby móc z niego skorzystać, musisz spełnić łącznie następujące warunki:

 • być objętym rejestrem PESEL;
 • nie prowadzić działalności gospodarczej w formie firmy jednoosobowej lub spółki prawa handlowego;
 • nie być podatnikiem VAT.

Pamiętaj, że numer rachunku do zwrotu podatku na formularzu ZAP-3 dotyczy tylko osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zgłaszają go w inny sposób (korzystają z formularza CEIDG-1).

Formularz zmiany konta w urzędzie skarbowym należy złożyć zarówno wtedy, kiedy nigdy nie podawałeś rachunku do wiadomości urzędu i robisz to po raz pierwszy, jak i wówczas, gdy potrzebujesz go zmienić. Wykorzystując formularz ZAP-3 możesz także poinformować urząd skarbowy, że rezygnujesz ze zwrotu podatku.

Oczywiście zwrot nadpłaty na rachunek bankowy jest najprostszym sposobem jej odzyskania. Przepisy ordynacji podatkowej nie wymagają jednak zakładania konta bankowego. Jeżeli nim nie dysponujesz, urząd skarbowy może:

 • zwrócić pieniądze przekazem pocztowym (po potrąceniu opłaty za przekaz);
 • na żądanie zwrócić nadpłatę w kasie urzędu.

Wyjątkiem są jedynie bardzo niskie zwroty (do wysokości dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, tj. 32 zł). W tym przypadku zwrot może nastąpić wyłącznie przelewem lub w gotówce.

Jak wypełnić formularz ZAP-3?

Druk zgłoszenia numeru konta do urzędu skarbowego składa się z części A, gdzie znajdziesz miejsce na oznaczenie właściwego urzędu skarbowego oraz kilku części oznaczonych literą B:

 • B1 – oznaczenie identyfikacyjne podatnika;
 • B2 – adres miejsca zamieszkania podatnika;
 • B3 – dane kontaktowe;
 • B4 – rachunek osobisty do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Numer rachunku składa się z 26 znaków, natomiast IBAN – z 28, a cyfry są poprzedzone oznaczeniem PL. Wypełniając druk ZAP-3, wpisujesz wyłącznie cyfry.

W części C formularza znajduje się miejsce na Twój podpis. Sekcja D została przeznaczona na uwagi urzędu skarbowego.

Pamiętaj, aby w części B4 wypełnić pola o numerze 34 i 35 (odpowiednio: kraj siedziby banku oraz numer SWIFT konta), jeśli posługujesz się rachunkiem zagranicznym.

Jeżeli chcesz zlikwidować numer rachunku w urzędzie skarbowym, musisz zaznaczyć pole o numerze 38. Zwrot otrzymasz wtedy w innej formie (przekazem lub w gotówce).

Jak zgłosić zmianę numeru konta w ZAP-3?

Po wypełnieniu formularza ZAP-3 musisz złożyć go w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Jak podać numer konta do urzędu skarbowego?

 • Sprawę możesz załatwić osobiście, składając formularz w siedzibie urzędu.
 • Wypełniony druk możesz wysłać pocztą – najlepiej zrobić to listem poleconym, tak, abyś dysponował potwierdzeniem nadania korespondencji, które ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.
 • Korzystając z systemu e-Deklaracje – musisz dysponować podpisem elektronicznym.

W przeciwieństwie do deklaracji podatkowych formularz ZAP-3 możesz złożyć w dowolnym terminie, za każdym razem, kiedy pojawi się konieczność aktualizacji danych. Szczególnie wygodne jest korzystanie z e-Deklaracji. Obsługa systemu jest prosta, a wypełnienie druku zajmie kilka minut.

Czy obcokrajowcy mogą złożyć formularz ZAP-3?

Obowiązek podania numeru PESEL dotyczy także obcokrajowców, którzy zameldują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas powyżej 30 dni. Zgodnie z przepisami PESEL jest nadawany automatycznie wraz z dopełnieniem obowiązku meldunkowego lub na wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli podania go żąda określony organ (np. US lub ZUS).

Aby uzyskać numer PESEL na wniosek, musisz złożyć podanie do:

 • organu gminy, która zameldowała wnioskodawcę na pobyt stały lub czasowy;
 • organu gminy właściwej dla siedziby pracodawcy;
 • organu gminy właściwej dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy w sytuacji, gdy nie da się ustalić innej gminy.

Gmina ma 30 dni na załatwienie Twojej sprawy.

O czym pamiętać przy zmianie konta bankowego?

Jeżeli zdecydowałeś się na założenie rachunku w innym banku, wybierz ofertę, która najlepiej odpowiada na Twoje potrzeby.

Zmiana konta bankowego na inne nie musi być trudna, jeżeli dobrze się do niej przygotujesz. O czym przede wszystkim powinieneś pamiętać?

 • Zapoznaj się z aktualną ofertą rachunków bankowych – skorzystaj z zestawień dostępnych w internecie.
 • Załóż konto w wybranym banku.
 • Zamknij wcześniejsze konto, jeżeli nie zamierzasz z niego dłużej korzystać.

Warto porównać ze sobą oferty różnych banków. Łatwiej wtedy znajdziesz konto dopasowane do Twoich potrzeb.

Przed zamknięciem pierwszego rachunku bankowego upewnij się, że znajdują się na nim środki niezbędne do pokrycia opłat za jego utrzymanie przez czas wypowiedzenia. Nie zapomnij także o poinformowaniu pracodawcy oraz innych podmiotów (np. firmy leasingowej), jeżeli korzystasz z ich usług.

Po założeniu nowego konta pamiętaj, aby wypełnić formularz zmiany konta bankowego w urzędzie skarbowym.

Zgłoszenie aktualnej informacji o rachunku bankowym do urzędu skarbowego pozwoli Ci uniknąć problemów przy zwrocie podatku. Dzięki przelewowi na konto nie będziesz musiał stać w kolejce na poczcie ani jechać do kasy urzędu.

Przekonaj się, że zmiana danych nie jest skomplikowana. Zrobisz to nawet bez wychodzenia z domu.

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
dwie karty do jednego konta - obrazek

Dwie karty do jednego konta: dostępne warianty i możliwości

PRZECZYTAJ → 
wypłata z bankomatu bez karty - artykuł

Wypłata z bankomatu bez karty - 2 najlepsze sposoby

PRZECZYTAJ → 
coś więcej, niż płatności kartą - o koncie Revolut

Konto Revolut - zakładanie, numer konta, zasilenie i przelewy

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross