ranking kont - logo serwisu

Gdzie najlepiej ulokować pieniądze? 8 propozycji

Posiadasz nadwyżkę środków i zastanawiasz się gdzie ulokować pieniądze? Dobra inwestycja pomoże Ci w bezpieczny sposób uniknąć skutków inflacji. Osoby gotowe na podjęcie ryzyka, mogą wybrać bardziej odważne warianty inwestowania pieniędzy, tym samym dając sobie szansę na osiągnięcie szybkiego zysku. Sprawdź 8 sposobów, na zainwestowanie pieniędzy!
obrazek przedtawia rosnące słupki notowań, co symbolizuje skuteczną lokatę kapitału

Gdzie ulokować pieniądze? 8 możliwości

ikona oprocentowania

8 sposobów, żeby ulokować pieniądze

W tym artykule poznasz 8 sposobów gdzie ulokować pieniądze, są wśród nich:

 1. Konta oszczędnościowe
 2. Lokaty bankowe
 3. Obligacje skarbowe
 4. Metale szlachetne
 5. Nieruchomości
 6. Forex
 7. Kryptowaluty
 8. NFT

Ten post jest idealny dla początkujących lub średniozaawansowanych, którzy chcą spojrzeć na problem z szerszej perspektywy. Znajdziesz w nim podstawowe - najważniejsze informacje o wybranych sposobach inwestycji.

Artykuł który teraz czytasz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art. 42 ust. 1 i art .76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.).

Gdzie ulokować pieniądze?

Sposoby lokaty kapitału, które znajdziesz w tym artykule, występują w porządku: od takich, które są uważane za najbardziej bezpieczne (a przy tym łatwo dostępne). W dalszej części znajdziesz rozwiązania uważane za bardziej ryzykowne (często z wyższą barierą wejścia).

Gdzie przechowywać pieniądze, żeby było to bezpieczne?

#1

Konta oszczędnościowe

konto oszczędnościowe - obrazek

Konto oszczędnościowe jest rodzajem rachunku bankowego, który służy do oszczędzania pieniędzy. Po prostu.

Konta oszczędnościowe, które znajdziesz w ofercie banków, są popularnym produktem, łączącym cechy lokat bankowych oraz konta osobistego.

Środki, które gromadzisz na koncie oszczędnościowym są oprocentowane. Banki często oferują możliwość skorzystania z promocyjnie oprocentowanego rachunku oszczędnościowego. Zwykle jednak taka oferta promocyjna posiada różnego rodzaju limity. Przykładowo: mogą z niej skorzystać tylko nowi klienci banku i jest ona ograniczona czasowo. Od zysków z konta oszczędnościowego trzeba odliczyć podatek dochodowy od zysków kapitałowych, potocznie zwany podatkiem Belki.

Konta oszczędnościowe są bezpiecznym produktem. Środki na rachunku oszczędnościowym w polskich bankach (do równowartości kwoty 100 000 Euro) są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Za korzystanie z konta oszczędnościowego zazwyczaj nie poniesiesz też żadnych opłat, a pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku możesz dysponować w dowolnym momencie.

kciuk w górze ikona

Zalety kont oszczędnościowych

 • Bardzo dobra dostępność.
 • Wysokie bezpieczeństwo i niskie ryzyko.
 • Gwarancja osiągnięcia zysku przy spełnieniu określonych warunków.
 • Zazwyczaj brak opłat związanych z korzystaniem z tego rodzaju oferty oszczędnościowej.
 • Elastyczność - nie tracisz wypracowanych odsetek, gdy wypłacasz pieniądze (pieniądze wypłacisz w dowolnym momencie).
kciuk w dole ikona

Wady kont oszczędnościowych

 • Względnie niskie oprocentowanie rachunków, zależne od obowiązujących stóp procentowych.
 • Ograniczenia, związane np. z kwotą środków lokowanych na rachunku (często: niższe oprocentowanie po przekroczeniu określonego progu).
 • Lepsze oprocentowanie rachunku oszczędnościowego, często dostępne tylko w ramach promocji.
#2

Lokaty bankowe

lokata bankowa - obrazek

Lokaty bankowe są kolejną, popularną, dobrze dostępną formą oszczędzania pieniędzy. To produkt podobny do konta oszczędnościowego, między nimi występuje jednak ważna różnica: pieniądze wpłacone na lokatę są zwykle zamrożone i nie można z nich korzystać w dowolny sposób.

Co to oznacza w praktyce? Zerwanie lokaty przed terminem będzie wiązać się z utratą wypracowanych odsetek (całości lub ich części), a w niektórych przypadkach nawet z koniecznością zapłaty kary umownej.

Na oprocentowanie lokat wpływa wysokość stóp procentowych oraz inne czynniki, takie jak długość obowiązywania oferty.

Lokaty, z których będziesz korzystać w dłuższym horyzoncie czasowym, zazwyczaj mogą mieć lepsze oprocentowanie niż konta oszczędnościowe, choć nie jest to regułą. Lokaty są również objęte podatkiem od zysków kapitałowych (podatek Belki).

kciuk w górze ikona

Zalety lokat bankowych

 • Prosta forma inwestowania środków pieniężnych.
 • Dobra dostępność tego rodzaju produktów inwestycyjnych.
 • Bezpieczna forma inwestycji.
 • Przy spełnieniu określonych warunków (szczególnie przy inwestycjach długoterminowych), lokata może przynieść wyższe zyski niż konto oszczędnościowe.
kciuk w dole ikona

Wady lokat bankowych

 • Brak możliwości skorzystania ze środków, w czasie obowiązywania lokaty (konieczność zamrożenia określonej kwoty na lokacie).
 • Utrata odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem. W niektórych przypadkach mogą wystąpić dodatkowe koszty (kara umowna).
 • Oprocentowanie lokat bankowych jest uzależnione od wysokości stóp procentowych. W przypadku gdy są one na niskim poziomie, lokaty mogą być zwyczajnie nieopłacalne.
#3

Obligacje skarbowe

obligacje skarbowe- obrazek

Obligacje skarbowe, to papiery wartościowe, które sprzedaje Minister Finansów, reprezentujący Skarb Państwa. Nabywając obligacje skarbowe, pożyczasz Ministrowi Finansów określoną kwotę (równą wartości zakupionych obligacji). Minister zobowiązuje się oddać tę kwotę z należnymi odsetkami, w określonym terminie. Gwarantem wykupu obligacji i wypłacenia odsetek jest Skarb Państwa.

Obligacje są dostępne w formie produktu ze stałym oprocentowaniem, oprocentowaniem zmiennym lub z oprocentowaniem zmiennym, ale zależnym od poziomu inflacji (to obligacje indeksowane inflacją).

W przypadku obligacji z oprocentowaniem zależnym od inflacji, oprócz samej inflacji (wartość średnia za 12 miesięcy), uwzględnia się także tzw. marżę odsetkową. To daje gwarancje, że stopa zwrotu będzie wyższa od poziomu inflacji. Obligacje skarbowe można więc uznać za produkt, który chroni przed inflacją.

Zysk wypracowany w ramach zakupionych obligacji podlega podatkowi od zysków kapitałowych (podatek Belki).

kciuk w górze ikona

Zalety obligacji skarbowych

 • Jedna z najbezpieczniejszych form inwestowania pieniędzy.
 • Produkt, który chroni przed inflacją.
 • Prostota - łatwo zrozumieć sposób działania tego rodzaju produktu oszczędnościowego. Również łatwo jest oszacować zysk.
kciuk w dole ikona

Wady obligacji skarbowych

 • Konieczność zamrożenia środków przez określony czas.
 • Niewielkie oprocentowanie, które przede wszystkim chroni przed inflacją.
 • W przypadku wcześniejszego zakończenia oszczędzania, konieczność poniesienia opłaty (będącej formą kary umownej). Jej wysokość jest określana w liście emisyjnym.
#4

Metale szlachetne (złoto, srebro)

metale szlachetne- obrazek

Inwestycja w metale szlachetne - takie jak złoto, srebro czy platyna - jest formą długoterminowego lokowania środków pieniężnych.

O inwestycji w złoto często mówi się w kontekście bezpiecznej przystani, która nie tylko chroni przed inflacją, ale również - ze względu na niską korelację z tradycyjnymi aktywami (co wynika ze zróżnicowanej struktury popytu na złoto) - stanowi ochronę w przypadku spadku siły nabywczej pieniądza.

Srebro z kolei może okazać się dobrą alternatywą dla początkujących inwestorów. To ze względu na fakt, że jest znacznie tańsze od złota. Według agencji Reuters, popyt na srebro w roku 2021 zwiększył się o 15% względem roku poprzedniego i był najwyższy od roku 2015. Pomimo, że koronawirus ograniczył wykorzystanie srebra przez producentów i jubilerów, to zwiększył się popyt wśród inwestorów, którzy poszukiwali bezpiecznych aktywów, żeby odnaleźć się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

kciuk w górze ikona

Zalety inwestowania w metale szlachetne

 • Metale szlachetne jak złoto czy srebro, są postrzegane jako względnie bezpieczna forma inwestowania.
 • To dobry sposób na ochronę przed inflacją oraz deska ratunkowa w przypadku spadku siły nabywczej pieniądza.
 • Ten sposób uznaje się za dobrą formę inwestycji długoterminowej.
kciuk w dole ikona

Wady inwestowania w metale szlachetne

 • Specyficzny produkt inwestycyjny, który ma szansę przynieść efekty szczególnie w długim horyzoncie czasowym, co nie zadowoli inwestorów chcących osiągnąć szybki zysk.
 • Dla początkujących - szczególnie w przypadku złota - bariera wejścia może być za wysoka.
#5

Nieruchomości

nieruchomości - obrazek

Inwestowanie w nieruchomości na pewno jest jedną z popularniejszych form lokowania nadwyżek finansowych. Wariantów inwestycji w nieruchomości jest sporo. Do najpopularniejszych można zaliczyć:

 • Kupno mieszkania na wynajem.
 • House flipping - inwestowanie w nieruchomość na sprzedaż.
 • Najem krótkoterminowy (wynajmowanie mieszkania na okres kilku tygodni lub nawet kilku dni).

Inwestowanie w nieruchomości uznaje się za zyskowne ze względu na:

 • prognozowany wzrost wartości nieruchomości w czasie oraz
 • zysk, który można osiągać doraźnie, np. z tytułu najmu mieszkania.

Inwestycja w nieruchomości jest jednak obarczona znacznie większym ryzykiem niż lokowanie nadwyżek na kontach oszczędnościowych czy na lokatach. Również próg wejścia dla inwestorów jest w tym przypadku dużo wyższy.

kciuk w górze ikona

Zalety inwestowania w nieruchomości

 • Szansa na osiągnięcie wysokiego zwrotu z inwestycji.
 • Ze względu na popularność tej formy inwestowania, uzyskasz łatwy dostęp do materiałów eksperckich i szkoleniowych w zakresie zwiększania efektywności i zysków związanych z tą formą inwestycji.
 • Pomimo, że inwestycja w nieruchomości wiąże się z większym ryzykiem niż w przypadku wcześniej opisywanych metod, jest jednak ona wciąż uznawana za względnie bezpieczną.
kciuk w dole ikona

Wady inwestowania w nieruchomości

 • Wysoka bariera wejścia, ze względu na wartość inwestycji (mieszkania zwykle nie kupisz w kwocie 100 000 zł lub mniej).
 • Wyższe ryzyko niż w przypadku kont oszczędnościowych, lokat czy obligacji skarbowych.
 • Inwestowanie w nieruchomości wymaga również znacznie większej inwestycji czasu - zarówno na etapie przygotowań, jak również jeśli chodzi o czas uzyskania oczekiwanego zwrotu z inwestycji (za wyjątkiem bardziej ryzykownych sposobów, jak np. house flipping).
 • Niekiedy niezbędna może okazać się wiedza ekspercka, konieczność zrealizowania dodatkowego kursu lub szkolenia.
#6

Forex

forex - obrazek

Forex lub FX (skrót od Foreign Exchange), jest pozagiełdowym rynkiem walutowym. Z dziennymi obrotami przekraczającymi 6,6 biliona dolarów, jest największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie. Przyciąga inwestorów z całego świata, a około 90% transakcji na rynku forex to dzisiaj transakcje spekulacyjne.

Podobnie jak w przypadku kryptowalut, Forex jest rynkiem zdecentralizowanym i nie posiada swojej siedziby.

Na rynku Forex są dostępne różne formy inwestycji. Najłatwiejszym z nich jest fizyczny zakup danej waluty i sprzedaż w momencie gdy cena wzrasta. Z kolei do najpopularniejszych form inwestowania Forex, można zaliczyć kontrakty na różnice kursowe czyli CFD (Contract for Difference). Jest to wysoce ryzykowny instrument, wykorzystujący mechanizm dźwigni finansowej. Z jednej strony pozwala osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji, ale też korzystanie z tego mechanizmu wiąże się z się z ryzykiem straty większej wartości kapitału.

kciuk w górze ikona

Zalety Forex

 • Forex jest bardzo dobrze dostępnym rynkiem dla inwestorów indywidualnych. Konto można otworzyć online, handel również odbywa się przez internet.
 • Wielkość oraz płynność rynku pozwala na dużą swobodę zawierania transakcji handlowych.
 • Szansa na osiągnięcie sporych zysków. Chociaż mechanizm dźwigni finansowej wiąże się z dużym ryzykiem poniesienia strat, to sama dźwignia stwarza możliwości osiągania wysokich profitów.
 • Powstanie rynku Forex datuje się na lata 70. XX wieku. Początkujący inwestorzy mają więc dostęp do obszernych opracowań i materiałów szkoleniowych oraz danych historycznych, które pomogą im lepiej przygotować się do inwestowania.
kciuk w dole ikona

Wady Forex

 • Duże ryzyko. Jeden z największych brokerów Forex - XTB - podaje na swojej stronie, że 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty.
 • Ze względu na kompleksowość, wolumen transakcji, a także znaczący udział "dużych graczy" (jak banki czy inne, wyspecjalizowane instytucje finansowe) - Forex może być nieprzyjazny dla początkujących.
 • Rynek Forex jest zmienny, co może mieć swoje dobre strony, ale może również eksponuje uczestników na większe ryzyko poniesienia strat.
#7

Kryptowaluty

kryptowaluty - obrazek

Temat, o którym w ostatnich latach (bo już nawet nie miesiącach) jest bardzo głośno, to kryptowaluty.

Niektórzy dostrzegają w nich prawdziwą rewolucję na miarę XXI wieku, inni dopatrują się bańki spekulacyjnej podobnej do tulipanomani (w XVII wieku, w Holandii nastąpił ogromny wzrost cen tulipanów, co w efekcie doprowadziło do załamania rynku).

I chociaż dzisiaj trudno wyrokować, która ze stron konfliktu ma rację, to obok wzrostu wyceny Bitcoina na przestrzeni lat trudno przejść obojętnie. Od wartości mniejszej niż niż $0,01 w maju 2010, przez ok. $1 w lutym 2011 (a więc już 100-krotne pomnożenie wartości), do blisko $67 000 w szczycie notowań (październik 2021). W dniu publikacji wartość Bitcoina to ok. $39 000 (ok. 156 000 PLN).

Z jednej strony gigantyczne, wielotysięczne wzrosty wartości; druga strona medalu to brak pewności jak zachowa się rynek i spore ryzyko utraty zainwestowanych środków.

Kryptowaluty budzą dzisiaj ogromne zainteresowanie, wywołują entuzjazm wielu inwestorów oraz... sporo kontrowersji. Przedmiotem dyskusji są zmienne, trudne do przewidzenia kursy kryptowalut, jak również sposób ich wykorzystywania w obrocie gospodarczym.

kciuk w górze ikona

Zalety kryptowalut

 • Bezpieczeństwo transakcji.
 • Inwestorów przyciąga możliwość osiągnięcia wysokich zysków, w krótkim okresie czasu. Żadna z opisywanych wcześniej, konwencjonalnych form inwestycji, nie daje takich możliwości w tym aspekcie (z wyłączeniem niektórych form inwestycji w nieruchomości).
 • Ograniczona podaż kryptowalut (w przypadku Bitcoina - do 21 000 000) ma okazać się skuteczną ochroną przed inflacją.
 • Szybkość realizacji transakcji, co jest plusem szczególnie w przypadku płatności zagranicznych.
 • Kryptowaluty to przyszłościowe rozwiązanie, co daje dobre perspektywy na szersze ich zastosowanie w obrocie gospodarczym, niż dzieje się to obecnie.
kciuk w dole ikona

Wady kryptowalut

 • Ryzyko związane z tą formą inwestycji. Spore wahania kursów kryptowalut (w ciągu kilku miesięcy potrafią stracić więcej niż połowę swojej wartości).
 • Względnie krótka historia kryptowalut sprawia, że w oparciu o dane historyczne trudno przewidzieć, co może wydarzyć się w przyszłości.
 • Kryptowaluty nie są dzisiaj powszechnie akceptowalnym środkiem płatniczym. Ilość sklepów i punktów usługowych akceptujących płatności Bitcoinem - chociaż rośnie - wciąż jest znikoma.
 • Kontrowersje związane z brakiem regulacji i centralnej kontroli rynku kryptowalut oraz zły wpływ na środowisko (np. "kopanie kryptowalut" pochłania spore nakłady energetyczne).
#8

NFT

NFT - obrazek

Jeśli o kryptowalutach można powiedzieć, że są tematem kontrowersyjnym, tak trendem budzącym jeszcze większe wątpliwości wśród obserwatorów, jest NFT.

NFT, to skrót od "non-fungible token", co oznacza "niewymienialny token". NFT są wyjątkowe i nie mają swojego odpowiednika w innych przedmiotach. Można je przyrównać do dzieł sztuki. Podobnie jak można podrobić obraz Claude Moneta albo Vincenta Van Gogha, tak również odwzorować można token NFT. Oryginał pozostaje jednak zawsze tylko jeden.

NFT są połączone z blockchainem, co leży również u podstaw działania kryptowalut. Mogą występować w formie cyfrowych dzieł sztuki, są obecne w grach wideo, wykorzystuje się je także w muzyce. Kolekcjonerzy widzą w tokenach NFT unikalny produkt, którego wartość będzie rosnąć z czasem.

kciuk w górze ikona

Zalety NFT

 • Szeroki zakres zastosowania: przedmioty kolekcjonerskie, muzyka, gry wideo, metawersum.
 • Względnie nowa technologia, o której wciąż mało wiadomo - może przynieść zyski osobom, które zdecydują się z niej skorzystać jako pierwsze.
 • Szerokie perspektywy wykorzystania tokenów w NFT w przyszłości, mogą przełożyć się na znaczny wzrost ich wartości w czasie.
kciuk w dole ikona

Wady NFT

 • Tokeny NFT mają jeszcze krótszą historię niż kryptowaluty. Bardzo trudno przewidzieć kierunki rozwoju i trendy związane np. z ich wyceną.
 • Jest to wciąż nowa technologia, o której mało wiadomo.
 • Kontrowersje związane ze energią wykorzystywaną, w celu realizowania transakcji przy użyciu NFT oraz negatywny wpływ na środowisko.
 • Obecnie brak regulacji prawnych w tym aspekcie. Jeśli takie się pojawią, mogą ograniczyć rozwój tej technologii.

O innych sposobach na inwestowanie środków pieniężnych. Podsumowanie

O każdej z wymienionych powyżej form inwestycji można by napisać nie tylko osobny post blogowy, ale również całą książkę (albo i kilka tomów!). Nie chciałem więc nadto zagłębiać w opis każdego ze sposobów, tylko w telegraficznym skrócie przekazać najważniejsze cechy każdej z wymienionych form inwestycji.

Pokrótce opisałem więc tylko kilka wybranych sposobów. Istnieje jednak wiele innych metod lokowania nadwyżek kapitałowych. Są wśród nich:

 • Fundusze inwestycyjne,
 • Fundusze inwestycyjne typu ETF,
 • Inwestycje na giełdzie papierów wartościowych,
 • Inwestycje w waluty,
 • Obligacje korporacyjne,
 • IKE i IKZE,
 • Inwestycje w surowce (np. kakao, kawa),
 • Inwestowanie w ziemię (grunty).

Niezależnie od formy inwestowania pieniędzy, na jaką się zdecydujesz - o inwestycjach warto myśleć w perspektywie długoterminowej.

Warto też zdywersyfikować sposoby inwestowania środków pieniężnych oraz stale poszerzać wiedzę, co pozwoli na osiąganie coraz lepszych efektów. Ten artykuł może posłużyć Tobie jako baza do zdobywania kolejnych, nowych informacji. Wierzę, że osiągniesz większe zyski!

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Łukasz Scheibinger - autor w serwisie Rankingkont
Łukasz Scheibinger
Jestem założycielem serwisu Rankingkont.pl. Ukończyłem SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywałem przy pracy z projektami cyfrowymi w Polsce, UE oraz USA.
Dalsza lektura:
dokonywanie płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem telefonu - obrazek do artykułu

Jak płacić telefonem? 4 sposoby na płatność telefonem i ich ocena

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia ołówek z gumką zmazującą wyraz limity, co nawiązuje do tematu artykułu na temat limitów przelewów bankowych

Limity przelewów w bankach. Rodzaje i możliwości zmiany

PRZECZYTAJ → 
fin tech Polska - artykuł

FinTech w Polsce - 11 firm, na które warto zwrócić uwagę (+mapa)

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka