ranking kont - logo serwisu

Czym jest e-dowód osobisty i jak możesz go wykorzystać?

E-dowód osobisty, jest to zwykły dowód osobisty, który posiada specjalną warstwę elektroniczną. Korzystając z takiego dokumentu tożsamości otrzymasz dostęp przydatnych funkcji i udogodnień, takich jak profil osobisty czy podpis osobisty. Możesz również liczyć na inne korzyści - przykładowo, niektóre banki pozwalają uzyskać premię, kiedy otwierasz konto przy użyciu e-dowodu! Dowiedz się, kiedy e-dowód osobisty będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.
e-dowód osobisty: obrazek artykułu
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • E-dowód osobisty działa tak samo jak zwykły dokument tożsamości.
 • Oprócz podstawowych funkcji, daje także inne możliwości, związane z dostępnością specjalnej warstwy elektronicznej dowodu.
 • E-dowód posiada numer CAN, który pozwala korzystać z funkcji elektronicznych dowodu oraz zabezpiecza dokument.
 • Nowe e-dowody, wydane po 7 listopada 2021 roku, posiadają dodatkową warstwę zabezpieczeń w formie odcisków palców.
 • Dowód osobisty założysz w urzędzie gminy, a do wykorzystania jego funkcji będziesz porzebował aplikacji eDO App.

Co to jest e-dowód?

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. E-dowód jest nowoczesną wersją klasycznego dowodu osobistego. Za sprawą warstwy elektronicznej, ten rodzaj dokumentu pozwala na skorzystanie ze specjalnych funkcji, do których należą:

więcej informacji

Dowód elektroniczny - najważniejsze funkcje

 • profil osobisty,
 • podpis osobisty,
 • podpis kwalifikowany,
 • potwierdzenie obecności,
 • dokument podróży (zgodny z wymogami ICAO).

Warto, żebyś wiedział, że taki dokument ułatwia załatwianie spraw urzędowych (i nie tylko) oraz stanowi udogodnienie w określonych sytuacjach (np. w podróży, kiedy znajdujesz się na lotnisku). Już za chwilę dowiesz się więcej o funkcjach e-dowodu.

E-dowód osobisty pełni też funkcje standardowego dowodu osobistego, czyli:

 • potwierdza tożsamość,
 • potwierdza Twoje polskie obywatelstwo,
 • pozwala podróżować za granicę do niektórych krajów bez konieczności okazywania innych dokumentów (dotyczy to państw należących do Unii Europejskiej, krajów strefy Schengen oraz niektórych państw, które honorują dowód osobisty jako dokument zezwalający na podróżowanie, to np. Czarnogóra lub Albania).

E-dowód jest więc standardowym dokumentem tożsamości (jak "zwykły" dowód), jednak za sprawą warstwy elektronicznej, zyskuje on dodatkowe funkcjonalności.

Jak wygląda e-dowód osobisty?

Dowód elektroniczny z wyglądu przypomina zwykły dowód osobisty. Różni się niewielkimi tylko detalami.

jak wygląda e-dowód osobisty - obrazek
Tak wygląda dowód elektroniczny. Źródło: Wikimedia Commons.

Najnowsza wersja e-dowodu obejmuje dokumenty wydane po 7 listopada 2021 roku. Taki dokument posiada nowe elementy w postaci:

 • dwuliterowego kodu państwa, który znajduje się na niebieskim prostokącie i jest otoczony 12 gwiazdkami,
 • podpisu posiadacza.

Cechą charakterystyczną e-dowodu osobistego, jest również specjalny numer CAN.

Gdzie jest numer CAN na dowodzie i do czego służy?

Numer CAN znajduje się na awersie dowodu, czyli jego głównej (pierwszej) stronie, w prawym dolnym rogu. Numer CAN jest również zapisany na kodzie kreskowym z tyłu, na rewersie e-dowodu osobistego.

Dzięki numerowi CAN możesz skorzystać ze specjalnych, elektronicznych funkcji e-dowodu (takich jak np. podpis kwalifikowany albo podpis osobisty).

Numer CAN pełni też funkcję ochronną: zabezpiecza e-dowód przed odczytaniem danych, które są zapisane na warstwie elektronicznej przez nieuprawnione osoby.

Funkcje e-dowodu osobistego - elektroniczne podpisywanie dokumentów i nie tylko

Jak już wiesz, e-dowód osobisty spełnia wszystkie funkcje klasycznego dowodu tożsamości, a dodatkowo - ze względu na specjalną warstwę elektroniczną - pozwala też skorzystać z innych rozwiązań. Tutaj dowiesz się o nich więcej.

Profil osobisty

Profil osobisty jest środkiem identyfikacji elektronicznej. W profilu osobistym Twojego e-dowodu będą zapisane takie dane, jak: imię lub imiona, nazwisko, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, numer PESEL.

Dzięki profilowi osobistemu będziesz mógł zalogować się do portali administracji publicznej oraz do wybranych usług na platformie moj.gov.pl. Profil osobisty ułatwia więc załatwianie spraw urzędowych.

Profil osobisty na e-dowodzie posiada każda osoba, która ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (nabywasz ją po ukończeniu 13 roku życia, o ile sąd nie zdecyduje inaczej).

Podpis kwalifikowany

Podpis kwalifikowany jest specjalnym rodzajem podpisu. To podpis elektroniczny, który posiada taką samą moc prawną jak zwykły, własnoręczny podpis. Może więc posłużyć do podpisywania dokumentów i zawierania umów na odległość.

Podpis kwalifikowany możesz kupić u jednego z certyfikowanych dostawców, których listę znajdziesz na tej stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Podpis osobisty

Podpis osobisty jest zaawansowanym podpisem elektronicznym. Posiada certyfikat podpisu, zawierający takie dane jak: imię, nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL, które potwierdzają prawdziwość danych posiadacza podpisu.

Podpis osobisty możesz wykorzystywać w kontaktach z podmiotami publicznymi (np. uczelnie publiczne, ZUS, NFZ). W tym przypadku podpis osobisty elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.

Podpis osobisty możesz również wykorzystywać w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko w sytuacji jeśli obie strony wyrażają na to zgodę.

Jeśli chcesz korzystać z podpisu osobistego, wtedy na etapie składania wniosku o dokument, powinieneś wyrazić stosowną zgodę. W przypadku osób w wieku 13-18 lat, zgodę powinien wyrazić rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty w podróży

Fotografia zapisana w wersji elektronicznej, jako zdjęcie biometryczne, jest jest jednym z rozwiązań wprowadzonych w e-dowodzie. Oprócz tego w przypadku dokumentów wydanych po 7 listopada 2021 roku, w warstwie elektronicznej zamieszczane są również odciski palca.

To sprawia, że e-dowód osobisty jest zgodny wymaganiami ICAO - Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu rozwiązaniu - a także dzięki umieszczonej w e-dowodzie osobistym aplikacji ICAO - osoby posiadające e-dowód mogą być szybciej i sprawniej obsłużone na lotnisku.

Potwierdzenie obecności

Kolejną funkcją e-dowodu osobistego jest możliwość potwierdzenia obecności z wykorzystaniem dokumentu. W założeniu e-dowód osobisty może posłużyć potwierdzeniu obecności np. w hotelu lub może zostać wykorzystany do wypożyczenia samochodu. W tym przypadku ważne jest jednak, aby podmiot komercyjny umożliwiał skorzystanie z tej funkcji e-dowodu. Dzisiaj wciąż nie jest to jeszcze powszechnie dostępne rozwiązanie.

Inne korzyści związane z e-dowodem osobistym

Niektóre instytucje - takie jak banki - również premiują posiadaczy e-dowodu osobistego. Przykładem jest mBank. W dniu publikacji tego artykułu dostępna jest promocja, w której masz szansę uzyskać wysoką premię na start.

Nagroda jest podzielona na mniejsze części. 50 zł możesz otrzymać za samo otwarcie rachunku osobistego z wykorzystaniem e-dowodu i spełnienie określonego warunku aktywności.

Warto obserwować czy nie pojawiają się inne okazje, pozwalające na odniesienie korzyści w związku z użyciem e-dowodu. Możesz się spodziewać, że wraz ze wzrostem użytkowników e-dowodów osobistych, ofert tego rodzaju będzie przybywać.

Jak założyć e-dowód osobisty?

Złożenie wniosku o e-dowód osobisty nie jest możliwe przez internet. Musisz udać się do urzędu gminy, gdzie zostaną pobrane Twoje odciski palców oraz złożysz wzór podpisu, który zostanie umieszczony w e-dowodzie.

W szczególnych przypadkach - np. ze względu na chorobę lub niepełnosprawność - wniosek możesz złożyć w miejscu, gdzie aktualnie przebywasz. W takiej sytuacji niezbędny będzie wcześniejszy kontakt z organem gminy, w celu ustalenia szczegółów spotkania.

Wyrobienie e-dowodu osobistego jest bezpłatne, a na dokument będziesz czekać maksymalnie przez 30 dni od dnia złożenia wniosku (w szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć, o czym poinformuje Cię urzędnik).

uzupełnianie formularza:
Wniosek o e-dowód osobisty złożysz w urzędzie gminy.

Jeśli natomiast posiadasz teraz zwykły dowód osobisty, wtedy zachowuje on swoją ważność aż do terminu wskazanego na dokumencie. Nie musisz go wymieniać na e-dowód, chociaż jak najbardziej możesz to zrobić po to, żeby móc skorzystać z możliwości, jakie daje nowy e-dowód osobisty.

Nowe e-dowody osobiste od 7 listopada 2021 r.

Od 7 listopada 2021 roku wydawane są nowe dowody osobiste, wraz z odciskami palców (które są umieszczanie w warstwie elektronicznej) oraz podpisem posiadacza dowodu, zamieszczonym w warstwie graficznej dokumentu. Nowe e-dowody posiadają też dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument oraz wzór podpisu posiadacza dokumentu.

Odciski palców nie są pobierane od osób, od których jest to fizycznie niemożliwe a także od dzieci poniżej 12 roku życia. Kiedy pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe wydawany jest dowód bez odcisków palców i jest ważny przez okres 12 miesięcy. Standardowo ważność dowodu wynosi 5 lat dla osób do 12 roku życia oraz 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia.

Jak korzystać z e-dowodu osobistego?

Jedną z funkcji e-dowodu, zwiększającą Twoje bezpieczeństwo są kody PIN.

Identyfikacja, uwierzytelnienie i skorzystanie z funkcji podpisu osobistego jest możliwe, jeśli wcześniej ustalisz kody PIN (4-cyfrowy PIN1 oraz 6-cyfrowy PIN2). Kody ustalasz w urzędzie gminy - najlepiej przy odbiorze dowodu osobistego, ale możesz to zrobić także w innym terminie.

Jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu, będziesz potrzebować smartfona, który obsługuje NFC (większość smartfonów obecnych na rynku daje taką możliwość) oraz aplikacji eDO App. Możesz też skorzystać ze specjalnego czytnika do obsługi e-dowodu, na którym zainstalujesz oprogramowanie służące w tym celu.

Naturalnie aplikacja mobilna z całą pewnością znajduje się bardziej w Twoim zasięgu. Jest to zwyczajnie wygodniejsze rozwiązanie, pozwalające na korzystanie z funkcji e-Dowodu osobistego. Aplikację możesz pobrać tego miejsca jeśli posiadasz urządzenie z systemem Andorid lub z tego miejsca jeśli posiadasz urządzenie z systemem iOS.

Czy e-dowód jest bezpieczny?

Jak zawsze, w kontekście tego typu innowacyjnych rozwiązań pojawią się pytania o bezpieczeństwo, takie jak np. to czy elektroniczne podpisywanie dokumentów jest bezpieczne?

Na specjalnej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej możesz dowiedzieć się, że:

I chociaż brzmi to... przekonująco, to mam jednak wątpliwości w jednej kwestii.

Skoro numer CAN jest widoczny w formie kilku cyfr na przodzie dokumentu - jakie są zabezpieczenia na wypadek zgubienia lub kradzieży dowodu? Obawiam się, że jeśli numer może odczytać każdy - każdy może go również wykorzystać, niekoniecznie w celach do jakich został przeznaczony. Chętnie dowiem się więcej na temat zabezpieczeń numeru CAN (zaktualizuję wtedy ten artykuł dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa).

Dodatkowe zabezpieczenia e-dowodu

E-dowód posiada jednak również inne zabezpieczenia. Wykorzystują one wspomniane przed chwilą: kod PIN1 lub kod PIN2.

Ich podanie jest wymagane przy użyciu certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz do skorzystania z podpisu osobistego. Nigdy nie udostępniaj swoich kodów zabezpieczających osobom trzecim.

Oprócz tego, dokumenty wydane po 7 listopada 2021 roku, są zabezpieczane odciskami palców z podpisem posiadacza, co dodatkowo zwiększa ich bezpieczeństwo.

E-dowód - ciekawostka technologiczna czy praktyczna innowacja? Podsumowanie

Czy e-dowód osobisty można uznać za praktyczną innowacje, która daje sporo korzyści czy raczej należy go traktować jako niewiele wnoszącą ciekawostkę technologiczną?

Według mnie opisane w tym artykule rozwiązanie ma spory potencjał. Dzieje się tak z następujących względów:

usługi dodatkowe ikona

Argumenty na korzyść e-dowodu osobistego

 • E-dowód to krok naprzód, pozwalający realizować wiele czynności, w szczególności załatwiać sprawy urzędowe, bez wychodzenia z domu.
 • E-dowód sprawdzi się także w kontaktach z podmiotami komercyjnymi (hotele, wypożyczalnie samochodów, siłownie). Nawet jeśli dzisiaj niewiele firm obsługuje tego typu rozwiązanie, to z całą pewnością ich liczba będzie rosnąć.
 • Udogodnienia w podróży to kolejny argument "za".
 • I wreszcie - niektóre instytucje komercyjne - pozwalają na odniesienie dodatkowych korzyści osobom korzystającym z e-dowodu. To np. premia za użycie dokumentu przy otwarciu rachunku i korzystanie z konta.

Warto zauważyć, że mówimy tylko o możliwościach, które dostępne są dzisiaj. A przecież w przyszłości e-dowód osobisty może znaleźć znacznie więcej zastosowań (możliwość elektronicznego podpisywania umów z operatorem sieci telekomunikacyjnych czy telewizji satelitarnej i cyfrowej, bez konieczności odwiedzania punktów sprzedaży - to pierwsze co przychodzi mi na myśl).

Jest jedna tylko rzecz, którą stawiam pod znakiem zapytania. To bezpieczeństwo. Szczególnie kwestia wykorzystania numeru CAN, który jest widoczny na przedniej części dokumentu. Jakkolwiek, wprowadzenie odcisków palca wydaje się dobrym posunięciem, w znacznym stopniu zwiększających bezpieczeństwo obywateli korzystających z e-dowodu.

Warto korzystać z innowacji, nie tylko w bankowości. Szczególnie kiedy dają dostęp do wielu wymiernych korzyści. A e-dowód z całą pewnością można uznać za taką innowację. Tym samym warto przetestować jego możliwości.

Jeśli posiadasz klasyczny dowód osobisty nie musisz go wymieniać na nowy - ale możesz to zrobić, żeby już dzisiaj zacząć korzystać z możliwości, jakie za darmo udostępnia e-dowód.

Nie bój się nowych rozwiązań. Z e-dowodem zyskujesz sporo ciekawych możliwości!

źródła - ikona

Źródła

 • e-dowód, https://www.gov.pl/web/e-dowod
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, E-dowód, https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod
 • Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy biznes.gov.pl, E-dowód i podpis osobisty, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0076
 • Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy biznes.gov.pl, Podpis kwalifikowany, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0076
Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Łukasz Scheibinger - autor w serwisie Rankingkont
Łukasz Scheibinger
Jestem założycielem serwisu Rankingkont.pl. Ukończyłem SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywałem przy pracy z projektami cyfrowymi w Polsce, UE oraz USA.
Dalsza lektura:
obrazek do artykułu - najm mieszkania

Ile wynosi podatek od najmu mieszkania, jak go rozliczyć? Poradnik

PRZECZYTAJ → 
obrazek wyróżniający - artykuł o Międzynarodowym Numerze Rachunku Bankowego

IBAN - co to jest? Numery banków w Polsce

PRZECZYTAJ → 
karty przedpłacone: obrazek do artykułu

Karta przedpłacona: najważniejsze funkcje i praktyczne zastosowania

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka