ranking kont - logo serwisu

Dofinansowanie dla studentów na działalność gospodarczą - poznaj 4 możliwości

ikona kalendarza
31/10/2022
Studia to okres, który bezpośrednio poprzedza start w dorosłe życie. Warto z wyprzedzeniem pomyśleć o tym, czym będziesz zajmował się po zdobyciu dyplomu, aby nie martwić się później o pracę i zarobki. Założenie własnego biznesu może okazać się strzałem w dziesiątkę, trzeba jednak mieć na to środki. Czy możesz liczyć na dofinansowanie na firmę dla studenta i o jakie formalności powinieneś zadbać?
studenci dofinansowanie działalności
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Źródła dotacji na firmę dla studenta mogą być różne, w zależności od trybu, w jakim się uczysz. Na uprzywilejowanej pozycji są studenci zaoczni.
 • Wsparcie finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej możesz uzyskać zarówno na poziomie lokalnym, centralnym, jak i z funduszy wspólnotowych. Poszczególne formy wsparcia różnią się między sobą pod względem warunków ich przyznania oraz niezbędnych formalności.
 • Niektóre dotacje na firmy dla studentów wymagają przygotowania dokładnego biznesplanu. Jeśli nie masz doświadczenia w sporządzaniu takiej dokumentacji, lepiej zrobisz, powierzając to zadanie profesjonalistom.
 • Część form wsparcia, np. z PUP i funduszy unijnych, jest ograniczona terminowo. Nowe oferty są rozpisywane w pierwszym kwartale każdego roku. Upewnij się, że w tym okresie jesteś w stanie złożyć kompletne dokumenty.

Dotacje na firmę dla studentów dziennych i wieczorowych

Jako student możesz ubiegać się o kilka form wsparcia finansowego. Osoby studiujące w trybie dziennym mają nieco mniejsze pole manewru, niż te, które uczą się zaocznie. Nadal jednak dostępne opcje są korzystniejsze niż typowy kredyt lub pożyczka w banku. Z jakich form dofinansowania dla studentów na działalność gospodarczą możesz skorzystać?

żarówka ikona

Zapamiętaj

Jeśli uczysz się w trybie dziennym, nie będziesz mógł zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Eliminuje to dostęp do dotacji z Urzędu Pracy oraz finansowanych z budżetu UE.

Rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

ikona strzałki

Kwota dofinansowania: dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia

Program „Wsparcie w starcie” jest organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Może on przybrać jedną z dwóch postaci – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Jeśli rozważasz własny biznes, znaczenie ma przede wszystkim pierwsza opcja.

Kto może skorzystać z rządowej dotacji dla studentów

Z rządowej dotacji na firmę dla studenta mogą skorzystać:

 • studenci ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych);
 • absolwenci szkół i uczelni wyższych do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie do czasu uzyskania wieku emerytalnego.

Aby uzyskać finansowanie, złóż wniosek w oddziale BGK na obszarze, w którym planujesz prowadzić działalność gospodarczą. Aplikację składasz w formie papierowej albo korzystając z generatora wniosków. Działalność gospodarczą rejestrujesz dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu wsparcia. Na kolejnym etapie podpisujesz umowę wraz z zabezpieczeniem spłaty pożyczki.

ikona rankingu
Polecamy dla ciebie

Myślisz o założeniu firmy? Dobre konto bankowe to wartościowy zasób już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Obejrzyj ranking i zobacz jaką premię możesz zyskać:

Wartość pożyczki „Wsparcie w starcie” to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Jej aktualne oprocentowanie wynosi 1,7 lub 0,68% w zależności od rodzaju podjętej działalności oraz stopy redyskonta weksli. Za obsługę i udzielenie finansowanie nie ponosisz dodatkowych kosztów.

Okres spłaty pożyczki może być wydłużony nawet do 7 lat z dopuszczalną 1-roczną karencją.

Dotacja na firmę dla studenta a Lokalne Grupy Działania

ikona strzałki

Kwota dofinansowania: średnio 50-60 tys zł; maksymalnie: 100 tys. zł

Dla osób, które mieszkają na terenach wiejskich, atrakcyjną formą dofinansowania mogą okazać się Lokalne Grupy Działania (LGD). Ich aktualną bazę znajdziesz na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. LGD to oddolne inicjatywy, które zrzeszają przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, organizacje pozarządowe oraz indywidualne osoby działające na rzecz danej społeczności.

Każda społeczność tworząca LGD musi uchwalić tzw. Lokalną Strategię Rozwoju, LSR. Taki dokument identyfikuje inicjatywy, które mają zostać zrealizowane z budżetu, a także maksymalną kwotę wsparcia z rozróżnieniem na granty i konkursy. Określa też wsparcie dla aktywizacji LGD, np. tworzenie stanowisk promocyjnych, punktów konsultacyjnych lub projektów kampanii reklamowych.

Dokumenty LSR są jawne. Znajdziesz je na stronie danego LGD.

działalność studencka
Lokalne Grupy Działania, to kolejna szansa na uzyskanie dofinansowania działalności.

Ze względu na lokalną skalę inicjatyw Lokalnych Grup Działania dotacja na firmę dla studenta będzie niższa niż w przypadku pożyczki państwowej. Wynosi ona około 50–60 tys. zł (maksymalnie 100 tys. zł). Jako wnioskodawca nie musisz mieć żadnego wkładu własnego. W odróżnieniu od pożyczki BGK wsparcie z LSR ma charakter bezzwrotny. Możesz je przeznaczyć na dowolne środki trwałe, np. laptopa, oprogramowanie, ale również stworzenie witryny internetowej.

Warunkiem skorzystania z pomocy LGD jest niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu w KRUS z wyjątkiem działalności, która polega na produkcji artykułów spożywczych lub napojów. Nie możesz też ubiegać się o tę formę wsparcia, jeśli w ciągu ubiegłych 2 lat otrzymałeś pomoc w tym zakresie z innego źródła. Założona działalność powinna funkcjonować na terenie, z którego obrębu otrzymałeś wsparcie.

ikona strzałki
LDG a realizacja zobowiązań

Ubiegając się o pomoc z LGD, deklarujesz realizację następujących zobowiązań:

 • założona działalność gospodarcza musi funkcjonować przez minimum 2 lata i w tym okresie powinna być objęta ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym;
 • firma powinna utworzyć minimum 1 miejsce pracy;
 • beneficjent powinien zrealizować minimum 30% założeń biznesplanu do roku od dnia wypłaty ostatniej z transzy dotacji.

Więcej informacji na temat LGD otrzymasz w urzędzie gminy lub miasta. Tam wypełnisz niezbędne formularze.

Czy można dostać unijną dotację na firmę dla studentów?

ikona strzałki

Kwota dofinansowania: powyżej 40 tys. zł

Firma dla studenta może być również dotowana z budżetu wspólnotowego. W tym przypadku beneficjentami są wyłącznie osoby bezrobotne, najpierw powinieneś więc zarejestrować się w urzędzie pracy.

ikona strzałki
Unijna dotacja na firmę - etapy

Ubieganie się o dotację na firmę dla studenta dzieli się na kilka etapów:

 • złożenie wstępnego biznesplanu – zawiera m.in. opis przedsięwzięcia, analizę rynku i plan sprzedaży;
 • udział w szkoleniach z zakresu prawa, rachunkowości oraz innych aspektów prowadzenia biznesu;
 • złożenie rozwiniętego biznesplanu – zawiera on cele przedsięwzięcia, opis produktu lub usługi, analizę rynku i SWOT, informacje o strukturze firmy, plan wdrożenia oraz analizę finansową.

Ogłoszeń o wsparciu z budżetu unijnego szukaj na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który organizuje konkurs dla firm chcących uzyskać finansowanie. Przedsiębiorstwo, które wygra konkurs, podpisuje z urzędem pracy umowę i za jego pośrednictwem ogłasza nabór.

Aktualnie nie ma możliwości ubiegania się o dotację na firmę dla studenta z wolnej stopy. Pamiętaj, że projekty unijne są publikowane w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. Jeżeli nie uda Ci się załatwić wszystkich formalności w terminie, będziesz musiał poczekać do kolejnego roku.

Ze wsparcia UE możesz otrzymać nawet 40 tys. zł i więcej, powiększonych o „pomostówkę” wypłacaną raz w miesiącu. Ostateczna wysokość dotacji zależy od programu i organizatora.

Sporządzenie biznesplanu to skomplikowane zadanie, które wymaga nie tylko podstawowej wiedzy z zakresu prawa, rachunkowości i biznesu, ale także znajomości praktyki danego urzędu. Nie masz w tym zakresie doświadczenia? Rozważ zlecenie pracy firmie, która specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na sukces.

żarówka ikona

Warto wiedzieć!

Jeśli rozważasz ubieganie się o dofinansowanie dla studentów na działalność gospodarczą z UE, upewnij się, jakich jeszcze dokumentów możesz potrzebować. Sprawdź, czy nie musisz przedłożyć np. zaświadczenia o niekaralności lub oświadczenia o niekorzystaniu z innych form pomocy, np. PFRON-u. Weź pod uwagę to, że na niektóre zaświadczenia będziesz musiał zaczekać.

Dofinansowanie na firmę dla studenta z PUP

ikona strzałki

Kwota dofinansowania: powyżej 35 tys. zł

O dofinansowanie na działalność możesz ubiegać się również w PUP. W tym celu zarejestruj się jako osoba bezrobotna. Będziesz też musiał spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest niemożność odmowy podjęcia zatrudnienia proponowanego przez urząd w terminie 12 miesięcy poprzedzających wniosek.

Warunkiem bezzwrotności dotacji jest założenie firmy w terminie wskazanym w umowie z urzędem pracy i prowadzenie jej przez minimum 12 miesięcy. Wydatki poniesione w związku z założeniem firmy należy udokumentować i rozliczyć w terminie 2 miesięcy od dnia założenia działalności.

Dokładnie przeczytaj umowę przed jej podpisaniem. Zwróć szczególną uwagę na przesłanki uzasadniające żądanie przez urząd pracy zwrotu wypłaconej kwoty.

wskazówka - ikona
Warto wiedzieć! Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia – w I kwartale 2022 roku to 6 235,22 zł, możesz więc uzyskać do 37 411,32 zł bezzwrotnego finansowania.

Działalność nierejestrowana

Jeśli uważasz, że na początku nie będziesz zarabiał zbyt dużo, rozważ działalność nierejestrowaną. Jest ona dopuszczalna, o ile Twoje przychody w żadnym miesiącu roku kalendarzowego nie przekroczą kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1505 zł w 2022 roku, i nie prowadziłeś w ciągu ostatnich 5 lat działalności gospodarczej. Pamiętaj, że przychody z tego tytułu nadal są objęte podatkiem PIT.

Jest kilka sposobów, aby uzyskać dofinansowanie dla studentów na działalność gospodarczą. Sprawdź, który z nich w największym stopniu odpowiada Twoim planom.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
kredyty dla młodych - obrazek artykułu

Kredyty dla młodych. Zestawienie najważniejszych informacji

PRZECZYTAJ → 
praktyki na studiach - obrazek

Czemu służą praktyki na studiach i gdzie można je znaleźć?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawiający studenta w bibliotece, który trzyma książkę i może ubiegać się o uzyskanie stypednium

Stypendia dla studentów, jak zdobyć wsparcie finansowe na studiach?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka