ranking kont - logo serwisu

Czym jest kapitalizacja odsetek i co warto o niej wiedzieć?

ikona kalendarza
27/04/2021
Choć nie wszyscy ludzie mają rozległą wiedzę na temat funkcjonowania systemu finansowego oraz inwestowania, a niektórzy wszelkie pojęcia dotyczące bankowości uważają za skomplikowane, to w przypadku kapitalizacji odsetek nie powinniśmy mieć żadnych uprzedzeń – nie jest to trudne zagadnienie, a odpowiednie wykorzystanie kapitalizacji może przynieść wymierne korzyści finansowe dla oszczędzającego.
co to jest kapitalizacja odsetek?
spis treści ikona

Najważniejsze sekcje artykułu

Aktualizacja: 08/03/2024
Pomóż ulepszyć ten artykuł

Staramy się przygotowywać wartościowe materiały, ale względu na zmieniającą się ofertę nie możemy zagwarantować, że treści będą zawsze aktualne. Widzisz nieaktualną informację? Chcesz zostawić opinię? Świetnie! Napisz na: kontakt@wordpress-810317-2779302.cloudwaysapps.com

Co to znaczy kapitalizacja odsetek? Jest to pojęcie z dziedziny finansów, które stosuje się zazwyczaj w kontekście oszczędnościowych produktów finansowych (konta oszczędnościowe, lokaty bankowe). Kapitalizacja polega na doliczaniu do zgromadzonej sumy pieniędzy (wartości początkowej kapitału) odsetek zgodnie z warunkami określonymi w umowie między oszczędzającym a bankiem.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, od wypracowanych odsetek należy zapłacić podatek od zysków kapitałowych, zwany potocznie „podatkiem Belki”. Stawka podatku ma stałą wartość niezależną od sumy zysków i wynosi 19%. Dobra wiadomość dla tych, którzy z niechęcią myślą o obowiązku składania deklaracji podatkowej – to bank zajmuje się wszystkimi formalnościami i odprowadzeniem należnego podatku.

Jakie są podstawowe rodzaje kapitalizacji odsetek?

Wiedząc już, co to jest kapitalizacja odsetek, warto przyjrzeć się jej wariantom. Banki, aby uczynić swoją ofertę atrakcyjniejszą dla potencjalnych klientów, starają się dopasować swoje produkty do różnych wymagań i potrzeb. W efekcie wyróżnia się następujące rodzaje kapitalizacji:

Roczna kapitalizacja odsetek

W przypadku rocznej kapitalizacji odsetki są naliczane względnie rzadko - jedynie raz w roku.

Kwartalna kapitalizacja odsetek

W efekcie skorzystania z opcji kwartalnej kapitalizacji odsetek, odsetki od zgromadzonego kapitału wypłacane są co 3 miesiące (4 razy w roku).

Miesięczna kapitalizacja odsetek

Miesięczna kapitalizacja odsetek cechuje się jeszcze wyższą częstotliwością kapitalizacji - w tym przypadku odsetki są wypłacane 12 razy w roku.

Dzienna kapitalizacja odsetek

Codzienna kapitalizacja odsetek od zgromadzonego kapitału jest najatrakcyjniejszym rozwiązaniem, bowiem w tym wariancie do zgromadzonych środków odsetki są doliczane „najczęściej”.

Polecamy

ikona - promocje

Najlepiej oprocentowane konta znajdziesz na stronie: Ranking Kont Oszczędnościowych

Powyższe rodzaje kapitalizacji wyróżniają się częstotliwością odliczania odsetek od oszczędności powierzonych bankowi. Najatrakcyjniejszym rozwiązaniem jest kapitalizacja dzienna – w tym wariancie do zgromadzonych środków odsetki są doliczane najczęściej.

Oczywiście, powyższe przykłady to tylko niektóre z dostępnych na rynku wariantów kapitalizacji. Pozostałe rodzaje kapitalizacji mogą charakteryzować się np. zróżnicowaną stopą procentową w zależności od wartości depozytu lub preferencyjnymi warunkami dla nowych klientów. Ostatni wariant występuje m.in. w przypadku kont oszczędnościowych oraz akcji promocyjnych. Podwyższone oprocentowanie dotyczy zazwyczaj środków do określonej wysokości (np. do 20 000 PLN).

Przedstawiony podział kapitalizacji odsetek został dokonany ze względu na interwały czasowe, w jakich doliczane są odsetki. Istotnym podziałem jest także podział ze względu na sposób ich naliczania, w ramach którego wykorzystuje się procent prosty oraz składany.

Procent prosty czy składany?

Oprocentowanie proste polega na doliczaniu odsetek zawsze do stałej wartości początkowej kapitału (czyli depozytu złożonego w momencie zawarcia umowy), z kolei procent składany oparty jest na obliczaniu wartości odsetek na podstawie sumy kapitału wraz z doliczonymi wcześniej odsetkami. W tym drugim wariancie wartość odsetek wzrasta z każdą kapitalizacją, ponieważ jest liczona od coraz większego kapitału. Różnice między oprocentowaniem prostym i składanym przedstawiono na poniższym przykładzie.

Założenia

Wartość depozytu
10 000 zł
Okres
12 miesięcy
Stopa oprocentowania w skali roku
3%

Wariant 1 – kapitalizacja roczna (1 kapitalizacja w ciągu 12 miesięcy)

Obliczenie wysokości odsetek: 10 000 zł + (10 000 zł × 3%) = 10 300 zł

Zysk przed podatkiem wynosi 300 zł.

Zysk po odjęciu podatku Belki: 300 zł – (300 zł × 19%) = 300 zł – 57 zł = 243 zł

Wartość końcowa oszczędności: 10 243 zł

Wariant 2. – kapitalizacja miesięczna (12 kapitalizacji w ciągu 12 miesięcy)

Oprocentowanie miesięczne: 3% / 12 miesięcy = 0,25% na miesiąc

Zysk za 1. miesiąc: 10 000 zł × 0,25% = 25 zł

Wartość kapitału w 1. miesiącu po odjęciu podatku Belki: 10 025 zł – (25 × 19%) = 10 020,25 zł 

Analogiczne obliczenia przeprowadzamy dla 11 kolejnych miesięcy, przyjmując w każdym miesiącu jako wartość początkową kwotę z n-poprzednich miesięcy powiększoną o naliczone odsetki:

Miesiąc

Wartość kapitału po podatku

2
10 040,54 zł
3
10 060,87 zł

...

7
10 142,61 zł

...

10
10 204,36 zł
11
10 225,02 zł

Zysk za 12. miesiąc: 10225,02 zł × 0,25% = 25,56 zł

Wartość kapitału w 12. miesiącu po odjęciu podatku Belki: 10 250,58 zł – (25,56 × 19%) = 10 245,72 zł

Wniosek:

Dla kapitalizacji rocznej z oprocentowaniem 3% zysk po odjęciu podatku Belki wyniósł: 243 zł

Dla kapitalizacji miesięcznej z oprocentowaniem 3% zysk po odjęciu podatku Belki wyniósł: 245,72 zł

Reasumując

Kapitalizacja odsetek może istotnie wpływać na wysokość naszych oszczędności. Choć na pozór to stopa oprocentowania jest czynnikiem decydującym o wyborze sposobu inwestowania, to warto zwrócić uwagę także na częstotliwość kapitalizacji oraz to, czy mamy do czynienia z procentem prostym czy składanym. Może się okazać, że mimo podobnych stóp procentowych dany produkt finansowy będzie bardziej atrakcyjny ze względu na częstszą kapitalizację. Procent składany z reguły jest lepszym rozwiązaniem niż procent prosty, aczkolwiek warto zauważyć, że w przypadku niewielkiej wartości zainwestowanego kapitału różnice między poszczególnymi wariantami nie będą znaczące (zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku oszczędności rzędu kilkuset tysięcy bądź kilku milionów złotych).

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Redakcja - obrazek
Redakcja
Segregujemy otrzymane materiały i publikujemy je w konkretnych działach tematycznych. Zbieramy najnowsze informacja dotyczące nowoczesnej bankowości, finansów, ekonomii i zarządzania firmą.
Dalsza lektura:
artykuł o systematycznym oszczędzaniu

Na czym polega systematyczne oszczędzanie?

PRZECZYTAJ → 
. konto oszczędnościowe bez rachunku osobistego

Konto oszczędnościowe bez konta osobistego - czy to wciąż możliwe?

PRZECZYTAJ → 
na czym polega konto oszczędnościowe? obrazek artykułu

Czym jest i jak działa konto oszczędnościowe?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
arrow-right-circlechevron-down-circle