ranking kont - logo serwisu

Czy student może założyć firmę? Kompletne wyjaśnienie

ikona kalendarza
18/10/2022
W poszukiwaniu źródła dodatkowego zarobku studenci mogą podjąć zatrudnienie jeszcze w czasie nauki. Alternatywą dla pracy etatowej jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy założenie firmy przez studenta to dobry pomysł i co powinieneś wiedzieć, zanim się na to zdecydujesz?
działalność gospodarcza studenta - obrazek artykułu
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Założenie firmy przez studenta jest proste i może być zrealizowane w całości elektronicznie za pośrednictwem portalu rządowego.
 • Wybierając formę opodatkowania, porównaj ze sobą wysokość obciążeń oraz inne aspekty rozliczeń z fiskusem, np. koszty prowadzenia działalności.
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza studenta może skorzystać z szeregu ulg i zwolnień ZUS – Ulgi na start, składek preferencyjnych oraz Małego ZUS-u Plus.
 • Jeśli uda Ci się powiązać wydatki na kształcenie z prowadzeniem firmy, będziesz mógł wykazać je jako koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.

Jak wygląda założenie firmy przez studenta?

Samo założenie działalności gospodarczej jednoosobowej studenta, wpisanej do CEIDG, jest proste. Obecnie nie musisz już odwiedzać urzędu miasta lub gminy – wystarczy, że złożysz wniosek za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Na rządowej stronie dostępny jest kreator, który przeprowadzi Cię przez kolejne kroki zakładania własnej firmy.

rejestracja działalności na stronie biznes.gov.pl
Działalnosć gospodarczą możesz zarejestrować online.
ikona dokumentu
Zanim rozpoczniesz rejestrację

Przed rozpoczęciem rejestracji przygotouj informacje takie jak:

 • nazwa firmy;
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kod PKD, czyli rodzaj działalności, jaki chcesz wykonywać;
 • formę opodatkowania;
 • rodzaj księgowości (uproszczona lub pełna);
 • numer rachunku bankowego (jako indywidualny przedsiębiorca nie musisz mieć rachunku firmowego, ale jest to wygodne).

Wypełnienie wniosku zajmuje kilkanaście minut. Sam wybierasz datę rozpoczęcia działalności. Nie musi ona pokrywać się z datą złożenia wniosku, ale nie może też być od niej wcześniejsza.

znak zapytania ikona

Czy na pewno musisz rejestrować działalność gospodarczą?

Jeżeli prowadzisz drobną działalność, a Twoje przychody są ograniczone, w określonych sytuacjach możesz ją wykonywać bez konieczności rejestracji firmy. Dzieje się tak, gdy:

 • Twoje przychody w żadnym miesiącu roku kalendarzowego nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. to maksymalnie 1505 zł).
 • Przez ostatnie 5 lat nie wykonywałeś działalności gospodarczej.
Nie rejestrując firmy, unikniesz wielu formalności, w tym opłacania składek ZUS.

Zgodnie z zasadą jednego okienka złożenie wniosku o rejestrację jest równoznaczne z przekazaniem niezbędnych informacji zgłoszeniowych do ZUS-u, US oraz wystąpieniem o numer REGON, jeśli wcześniej go nie miałeś.

ikona rankingu
Najlepsze konto dla studenta

Myślisz o założeniu firmy? Dobre konto bankowe to wartościowy zasób już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Obejrzyj rankingi i zobacz jaką premię możesz zyskać:

AUTOPROMOCJA

Wniosek o wpis do CEIDG składasz za pośrednictwem formularza CEIDG-1 i jest on darmowy. Bezpłatna jest również zmiana danych oraz likwidacja działalności gospodarczej.

żarówka ikona
Zapamiętaj!

Jeśli jako przedsiębiorca podlegasz opodatkowaniu podatkiem VAT lub planujesz od razu zatrudniać pracowników, te kwestie powinieneś załatwić niezależnie od złożenia wniosku rejestracyjnego.

Upewnij się, czy nie musisz być czynnym podatnikiem VAT od pierwszego dnia prowadzenia firmy. Przedsiębiorca, który nie przekroczył limitu sprzedaży wynoszącego 200 000 zł nw ciągu roku, nie  musi rejestrować się do VAT.

Opodatkowanie działalności gospodarczej studenta

Działalność gospodarcza studenta jest opodatkowana w taki sam sposób jak każda inna firma w CEIDG. Oznacza to, że musisz wybrać jedną z kilku dostępnych form rozliczania z fiskusem. Bazowym rozwiązaniem jest skala podatkowa, która będzie obowiązywała także, jeśli nie wybierzesz innego modelu.

wskazówka - ikona
Działalność gospodarcza a progi podatkowe

Dla skali podatkowej obowiązują dwa progi podatkowe – 12% oraz 32%, a kwotą graniczną jest 120 tys. złotych. Oprócz skali masz do dyspozycji:

 • podatek liniowy, który zawsze wynosi 19%;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którego stawka jest uzależniona od rodzaju działalności, jaką prowadzisz i może wynosić od 17% do 2%. Opodatkowanie ryczałtem nie korzysta z kosztów uzyskania przychodu.

Raz wybraną formę opodatkowania możesz zmienić na inną. Zawiadom jednak o tym urząd skarbowy.

ikona cytatu

Założenie firmy przez studenta wyłącza możliwość skorzystania z ulgi „Zerowy PIT dla młodych”, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 148 Ustawy o PIT. Możliwość uniknięcia płacenia podatku jest dostępne dla osób, które:

 • nie ukończyły 26. roku życia;
 • były zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia;
 • nie przekroczyły 85 528 zł przychodu w ciągu roku podatkowego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza studenta a ulgi ZUS

Jednoosobowa działalność gospodarcza studenta może korzystać z systemu ulg dostępnych dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają prowadzenie własnej firmy. Jak to działa?

ikona strzałki

Ulga na start

Przez pierwsze 6 miesięcy możesz korzystać z tzw. Ulgi na start. Jest ona dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, którzy nigdy nie prowadzili własnej firmy lub założyli ją po 5-letniej przerwie od likwidacji albo zawieszenia poprzedniej działalności. Nie możesz także świadczyć usług na rzecz pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym byłeś zatrudniony na etacie.

Przez czas trwania Ulga na start zwalnia działalność gospodarczą studenta z obowiązku opłacania składek na:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe);
 • Fundusz Pracy;
 • Fundusz Solidarnościowy.

Nadal masz obowiązek płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga na start może być sposobem na obniżenie kosztów prowadzenia firmy. Zwróć jednak uwagę, że za okres zwolnienia nie otrzymasz świadczeń związanych z ubezpieczeniem chorobowym (np. zasiłku chorobowego). Jest to też okres bezskładkowy, który nie daje prawa do emerytury.

ikona strzałki

Preferencyjny ZUS

Po wykorzystaniu Ulgi na start ZUS działalności gospodarczej studenta przez kolejne 24 miesiące może być preferencyjny. Oznacza to, że w tym okresie nie deklarujesz minimalnej podstawy wymiaru jako 60% prognozowanego wynagrodzenia brutto, a tylko połowę tej kwoty (30% prognozowanego wynagrodzenia). Nadal jesteś zwolniony z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Dotyczy to jednak wyłącznie składki społecznej, nie zdrowotnej.

Ile możesz zaoszczędzić firma dla studenta na preferencyjnych składkach? Przy „pełnym” ZUS-ie suma składek to około 1200 zł. Kwota składek preferencyjnych wynosi niecałe 300 zł.

żarówka ikona
Warto wiedzieć

Jeśli zdecydowałeś się na zawieszenie działalności gospodarczej w okresie preferencyjnego ZUS-u, to okres, kiedy nie prowadzisz firmy, nie przerywa ulgi. Możesz z niej jednak ponownie skorzystać po 5 latach od zawieszenia lub likwidacji firmy.

ikona strzałki

Mały ZUS Plus

Kolejną ulgą, z której może skorzystać firma dla studenta, jest Mały ZUS Plus. Aby z niego skorzystać:

 • Twoje przychody w całym poprzednim roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć 120 tys. złotych rocznie;
 • musisz prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym.

Nie możesz wybrać tej ulgi w pierwszym roku prowadzenia firmy oraz w sytuacji, kiedy spełniasz warunki do składek preferencyjnych. Pamiętaj też, że Mały ZUS Plus dotyczy wyłącznie składki społecznej, ale nie zdrowotnej. Masz prawo korzystać z niego przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia firmy.

obniżka składek - obrazek
Mniejszy ZUS możesz płacić nawet przez trzy lata po otwarciu firmy.

Korzyść z Małego ZUS-u Plus polega na tym, że podstawa wymiaru składek, którą deklarujesz, może być mniejsza niż 60% prognozowanego wynagrodzenia, ale nie niższa niż jego 30%.

Po okresie proporcjonalnych składek automatycznie wchodzisz w „duży” ZUS, co wiąże się z koniecznością zapłaty pełnych należności na rzecz Skarbu Państwa.

Wszystkie formy ulg w ZUS są dobrowolne, możesz z nich w dowolnym momencie zrezygnować i opłacać pełny ZUS. O ile jednak podatek PIT płacisz wyłącznie od wypracowanego dochodu, składki ZUS musisz płacić zawsze, nawet w miesiącu, w którym niczego nie zarobiłeś.

Czy Wydatki na Naukę Mogą Stanowić Koszty Uzyskania Przychodu?

Założenie firmy przez studenta może być opłacalne również z innego punktu widzenia niż ulgowy ZUS. Stosując skalę podatkową lub podatek liniowy, możesz obniżyć wysokość zobowiązania publicznoprawnego o koszty uzyskania przychodu, czyli wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.

ikona cytatu

W interpretacji Izby Skarbowej (obecnie Izby Administracji Skarbowej) w Katowicach z dnia 25 lutego 2011 r., sygn. IBPBI/1/415-1270/10/WRz wskazano, że wydatki ponoszone w związku z podjęciem nauki, np. czesne za studia oraz zakup literatury, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej pod warunkiem ich właściwego udokumentowania.

Jeśli będziesz w stanie wykazać związek między wydatkami na kształcenie a prowadzoną firmą, urzędy nie powinny kwestionować tego rodzaju kosztów. Nie mogą być to jednak ogólne wydatki powiązane z nauką, ale takie, dzięki którym Twoja działalność może się rozwijać.

Założenie firmy przez studenta może być dobrym pomysłem na zarobienie pierwszych pieniędzy lub zdobycie doświadczenia w pracy z klientami. Korzystaj z dostępnych ulg, aby zmniejszyć koszty prowadzenia firmy i obniżyć podatek PIT.

źródła - ikona

Źródła

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001128/U/D20211128Lj.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf
Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Kontrybutorzy:
Łukasz Scheibinger
Dalsza lektura:
wymiana studencka do USA - obrazek

Jak wygląda wymiana studencka do USA?

PRZECZYTAJ → 
praktyka - obrazek artykułu

Praktyki a Staż – najważniejsze różnice

PRZECZYTAJ → 
kredyty hipoteczne dla młodych - obrazek do artykułu

Kredyty hipoteczne dla młodych – informacje i wskazówki

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka